Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
22-TA-3471
Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 30. jūnija noteikumos Nr. 484 "Noteikumi par zvērināta notāra profesionālās kvalifikācijas celšanu"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija
30.12.2022.
23-TA-1712
Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 3. jūnija noteikumos Nr. 406 "Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslu noteikšanas metodika"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
EM, FM, IEM, KEM, LAA, LLPA, LPS, TM
25.10.2023.
08.11.2023.
23-TA-2045
Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 3. jūnija noteikumos Nr. 404 "Svaigpiena kvalitātes kontroles laboratoriju atzīšanas un uzraudzības kārtība"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Zemkopības ministrija
EM, FM, TM
05.12.2023.
19.12.2023.
21-TA-337
Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 29. septembra noteikumos Nr. 800 "Kārtība, kādā iesniedz un izskata pilno un saīsināto ziņojumu par tirgus dalībnieku apvienošanos"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Ekonomikas ministrija
FM, LDDK, LTRK, TM
26.07.2022.
02.08.2022.
22-TA-1566
Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 25. novembra noteikumos Nr. 972 "Ceļu drošības audita noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
27.05.2022.
23-TA-2496
Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 22. decembra noteikumos Nr. 1093 "Noteikumi par zvērinātu advokātu vecākā atlīdzības un atlīdzināmo izdevumu noteikšanas kārtību un apmēriem"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija
16.11.2023.
22-TA-2555
Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 22. decembra noteikumos Nr. 1093 "Noteikumi par zvērinātu advokātu vecākā atlīdzības un atlīdzināmo izdevumu noteikšanas kārtību un apmēriem"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija
07.09.2022.
22-TA-2352
Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 21. oktobra noteikumos Nr. 876 "Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
19.09.2022.
22-TA-3521
Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 21. oktobra noteikumos Nr. 876 "Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Klimata un enerģētikas ministrija
05.01.2023.
22-TA-871
Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 21. oktobra noteikumos Nr. 876 "Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
03.10.2022.
22-TA-2991
Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 21. oktobra noteikumos Nr. 876 "Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
10.10.2022.
23-TA-293
Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 21. oktobra noteikumos Nr. 876 "Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Klimata un enerģētikas ministrija
16.02.2023.
22-TA-263
Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 21. oktobra noteikumos Nr. 876 "Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
31.01.2022.
22-TA-3561
Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 17. jūnija noteikumos Nr. 441 "Narkotisko un psihotropo vielu un zāļu iepirkšanas, saņemšanas, uzglabāšanas, izplatīšanas, izsniegšanas, uzskaites un iznīcināšanas kārtība zāļu un veterināro zāļu ražošanā, zāļu un veterināro zāļu lieltirgotavās un aptiekās"
Noteikumu projekts
Izstrāde (Sabiedrības līdzdalība)
Zemkopības ministrija
23-TA-1379
Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 14. jūlija noteikumos Nr. 535 "Bīstamo iekārtu avāriju izmeklēšanas kārtība"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
13.09.2023.
23-TA-1286
Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 11. marta noteikumos Nr. 173 "Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
01.08.2023.
21-TA-860
Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 11. marta noteikumos Nr. 173 "Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
FM, LLPA, LPS, LRVK, TM, VARAM
01.12.2021.
08.12.2021.
21-TA-591
Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 1. aprīļa noteikumos Nr. 224 "Patentu un patentu pieteikumu noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija
07.01.2022.
22-TA-408
Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 9. oktobra noteikumos Nr. 686 "Noteikumi par īpaši aizsargājamās dabas teritorijas dabas aizsardzības plāna saturu un izstrādes kārtību"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
14.02.2022.
21-TA-1151
Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 31. jūlija noteikumos Nr. 525 “Kārtība, kādā atsevišķiem naftas produktiem piemēro samazinātu akcīzes nodokļa likmi vai atbrīvojumu no akcīzes nodokļa”
Noteikumu projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
03.12.2021.
23-TA-1874
Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 31. jūlija noteikumos Nr. 525 "Kārtība, kādā atsevišķiem naftas produktiem piemēro samazinātu akcīzes nodokļa likmi vai atbrīvojumu no akcīzes nodokļa"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
01.11.2023.
22-TA-51
Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 30. janvāra noteikumos Nr. 83 "Noteikumi par valsts nodevu par mēslošanas līdzekļa un substrāta reģistrāciju vai atļaujas saņemšanu mēslošanas līdzekļa un substrāta ievešanai vai tirdzniecībai, kā arī tās maksāšanas kārtību"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
16.06.2022.
22-TA-265
Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 3. aprīļa noteikumos Nr. 233 "Finanšu sektora attīstības padomes nolikums"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
29.04.2022.
22-TA-2744
Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 27. novembra noteikumos Nr. 812 "Policijas darbinieka palīgu darba organizācijas un pienākumu pildīšanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
11.07.2023.
22-TA-870
Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 27. novembra noteikumos Nr. 801 "Noteikumi par sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas informācijas sistēmas darbībai nepieciešamo datu apjomu un veidiem, datu ievades, apmaiņas un izmantošanas kārtību"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Finanšu ministrija
EM, IEM, LM, LTAB, SAM, TM
31.05.2022.
14.06.2022.