Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
21-TA-1151
Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 31. jūlija noteikumos Nr. 525 “Kārtība, kādā atsevišķiem naftas produktiem piemēro samazinātu akcīzes nodokļa likmi vai atbrīvojumu no akcīzes nodokļa”
Noteikumu projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
03.12.2021.
23-TA-1874
Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 31. jūlija noteikumos Nr. 525 "Kārtība, kādā atsevišķiem naftas produktiem piemēro samazinātu akcīzes nodokļa likmi vai atbrīvojumu no akcīzes nodokļa"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
01.11.2023.
22-TA-51
Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 30. janvāra noteikumos Nr. 83 "Noteikumi par valsts nodevu par mēslošanas līdzekļa un substrāta reģistrāciju vai atļaujas saņemšanu mēslošanas līdzekļa un substrāta ievešanai vai tirdzniecībai, kā arī tās maksāšanas kārtību"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
16.06.2022.
22-TA-265
Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 3. aprīļa noteikumos Nr. 233 "Finanšu sektora attīstības padomes nolikums"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
29.04.2022.
22-TA-2744
Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 27. novembra noteikumos Nr. 812 "Policijas darbinieka palīgu darba organizācijas un pienākumu pildīšanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
11.07.2023.
22-TA-870
Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 27. novembra noteikumos Nr. 801 "Noteikumi par sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas informācijas sistēmas darbībai nepieciešamo datu apjomu un veidiem, datu ievades, apmaiņas un izmantošanas kārtību"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Finanšu ministrija
EM, IEM, LM, LTAB, SAM, TM
31.05.2022.
14.06.2022.
22-TA-924
Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 26. jūnija noteikumos Nr. 436 "Zāļu ievešanas un izvešanas kārtība"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
14.06.2022.
21-TA-717
Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 26. jūnija noteikumos Nr. 416 "Zāļu izplatīšanas un kvalitātes kontroles kārtība"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
EM, FM, LDDK, SAM, TM
22.11.2021.
29.11.2021.
22-TA-250
Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 24. aprīļa noteikumos Nr. 279 "Noteikumi par izņēmumiem, kad nepiemēro Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 15. marta Regulu (EK) Nr. 561/2006, ar ko paredz dažu sociālās jomas tiesību aktu saskaņošanu saistībā ar autotransportu, groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 3821/85 un Padomes Regulu (EK) Nr. 2135/98 un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 3820/85"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
22.03.2022.
23-TA-1251
Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 23. janvāra noteikumos Nr. 70 "Studiju līgumā obligāti ietveramie noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
IZM
27.06.2023.
23-TA-622
Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 2. oktobra noteikumos Nr. 655 "Noteikumi par profesionālās izglītības programmu īstenošanas izmaksu minimumu uz vienu izglītojamo"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Izglītības un zinātnes ministrija
AM, FM, IEM, KM, LBAS, LDDK, LIZDA, LM, LPS, TM, VM, ZM
30.05.2023.
13.06.2023.
22-TA-129
Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 2. maija noteikumos Nr. 296 "Noteikumi par rūpniecisko zveju teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
14.07.2022.
23-TA-2228
Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 2. maija noteikumos Nr. 296 "Noteikumi par rūpniecisko zveju teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos"
Noteikumu projekts
Izstrāde (Sabiedrības līdzdalība)
Zemkopības ministrija
22-TA-3095
Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 2. maija noteikumos Nr. 295 "Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Zemkopības ministrija
FM, LPS, TM, VARAM
09.12.2022.
23.12.2022.
23-TA-923
Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 19. jūnija noteikumos Nr. 404 "Kārtība, kādā aprēķina un maksā dabas resursu nodokli, izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju un auditē apsaimniekošanas sistēmas"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
EM, FM, KEM, TM, ZM
01.12.2023.
08.12.2023.
22-TA-1312
Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 18. septembra noteikumos Nr.  639 "Kārtība, kādā iekļauj, labo un dzēš ziņojumus Šengenas informācijas sistēmā, kā arī nodrošina papildinformācijas pieejamību SIRENE Latvijas birojam, un kārtība, kādā institūcijas un iestādes apmainās ar papildinformāciju"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
14.04.2023.
21-TA-1450
Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 15. maija noteikumos Nr. 319 "Noteikumi par veterināro zāļu ražošanu un kontroli, kārtību, kādā veterināro zāļu ražotājam izsniedz labas ražošanas prakses sertifikātu, un par veterināro zāļu ražošanu atbildīgās amatpersonas kvalifikācijas un profesionālās pieredzes prasībām"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
30.12.2021.
23-TA-14
Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 15. maija noteikumos Nr. 319 "Noteikumi par veterināro zāļu ražošanu un kontroli, kārtību, kādā veterināro zāļu ražotājam izsniedz labas ražošanas prakses sertifikātu, un par veterināro zāļu ražošanu atbildīgās amatpersonas kvalifikācijas un profesionālās pieredzes prasībām"
Noteikumu projekts
Izstrāde (Sabiedrības līdzdalība)
Zemkopības ministrija
22-TA-701
Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 13. februāra noteikumos Nr. 120 "Labības sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
05.07.2022.
21-TA-104
Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 13. februāra noteikumos Nr. 120 "Labības sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
13.01.2022.
22-TA-1525
Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 10. jūlija noteikumos Nr. 482 "Ceļu drošības auditoru sertificēšanas kārtība"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
23.05.2022.
21-TA-1016
Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 1.augusta noteikumosNr.635 „Noteikumi par civilās aviācijas lidlauku izveidošanu, sertifikāciju un ekspluatāciju”
Noteikumu projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
02.12.2021.
21-TA-781
Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 6. jūnija noteikumos Nr. 467 "Noteikumi par kuģu reģistrāciju Latvijas Kuģu reģistrā"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
FM, TM, ZM
23.11.2021.
07.12.2021.
21-TA-598
Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 6. jūnija noteikumos Nr. 460 "Noteikumi par specialitāšu, apakšspecialitāšu un papildspecialitāšu sarakstu reglamentētajām profesijām"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
FM, IZM, TM
12.11.2021.
22.11.2021.
23-TA-340
Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 5. decembra noteikumos Nr. 982 "Enerģētikas infrastruktūras objektu aizsargjoslu noteikšanas metodika"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Klimata un enerģētikas ministrija
EM, FM, Sadales tīkls, TM
13.04.2023.
27.04.2023.