Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
21-TA-1343
TESTS
Latvijas Republikas nostājas projekts
Atsaukts
Ekonomikas ministrija
21-TA-36
tests
Likumprojekts
Atsaukts
Ekonomikas ministrija
21-TA-24
tests
Likumprojekts
Atsaukts
Finanšu ministrija
21-TA-1611
Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi 
Noteikumu projekts
Pieņemts
Labklājības ministrija
15.12.2021.
22-TA-2305
Studiju un studējošo kreditēšanas sistēmas, kas ir garantēta no valsts budžeta līdzekļiem, darbības rezultāti
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Izglītības un zinātnes ministrija
FM, LFNA, LIZDA, LSA, TM
11.08.2022.
25.08.2022.
22-TA-2221
Starpziņojums par PSRS okupācijas nodarīto zaudējumu aprēķiniem
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Tieslietu ministrija
22.07.2022.
22-TA-712
Starpposma izvērtējuma ziņojums par Latvijas rīcības plānu augu aizsardzības līdzekļu ilgtspējīgai izmantošanai izpildi 2019.-2021. gadā
Informatīvais ziņojums
Atsaukts
Zemkopības ministrija
21-TA-303
Speciālo radiolīdzekļu izmantošanas kārtība
Noteikumu projekts
Iesniegts
Satiksmes ministrija
13.09.2022.
22-TA-180
Sodāmības ziņu pieprasīšanas un sniegšanas veidlapas noteikumi
Noteikumu projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
13.06.2022.
21-TA-341
Sociālo pakalpojumu attīstības pamatnostādņu 2014.- 2020.gadam īstenošanas gala ietekmes novērtējums
 
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Labklājības ministrija
LPS, PKC
27.09.2021.
27.09.2021.
21-TA-1672 (IP)
Skaidrojums par Ministru kabineta 2021.gada 9.oktobra rīkojuma Nr.720 ,,Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 5.7.1punktu
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
22-TA-2118
Siltumnīcefekta gāzu inventarizācijas, prognožu un pielāgošanas klimata pārmaiņām ziņošanas sistēmas
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
EM, FM, IEM, IZM, KM, LM, SAM, TM, VM, ZM, ĀM
26.09.2022.
03.10.2022.
22-TA-48
Sertificēšanas institūcijas pārskata par valsts deleģēto uzdevumu izpildi satura, iesniegšanas un izskatīšanas noteikumi
Noteikumu projekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija
18.03.2022.
21-TA-871
Satiksmes un rūpniecisko objektu vides trokšņa pārvaldība
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
FM, LBAS, LDDK, LLPA, LPS, SAM, TM, VM
13.05.2022.
20.05.2022.
21-TA-106
Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības plāns 2021.-2023.gadam
Plāna projekts
Pieņemts
Kultūras ministrija
17.01.2022.
21-TA-685
Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības pamatnostādņu īstenošanas uzraudzības padomes nolikums
 
Noteikumu projekts
Pieņemts
Kultūras ministrija
AM, FM, IEM, IZM, LBAS, LM, LPA, LPS, NEPLP, PKC, SAM, SIF, TM, VARAM, VK, VM, ĀM
01.11.2021.
08.11.2021.
22-TA-1832
Saglabājamo datu apstrādes kārtība
Noteikumu projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
22.08.2022.
22-TA-116
Saeimas lēmumprojekts "Par termiņa pagarināšanu Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīru dalībai pret teroristisko organizāciju ISIL/Da’esh vērstajā starptautiskās koalīcijas militārajā operācijā Inherent Resolve"
Saeimas lēmumprojekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
10.02.2022.
21-TA-835
Saeimas lēmumprojekts "Par Saeimas piekrišanu balsojumam Eiropas Stabilitātes mehānisma Valdes sēdē par tiešās rekapitalizācijas instrumenta atcelšanu"
Saeimas lēmumprojekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
TM, ĀM
28.10.2021.
02.11.2021.
22-TA-1571
Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2021.-2027. gadam
Pamatnostādņu projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
16.05.2022.
2021-TA-2164
Rīkojuma projektu "Par Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda padomi"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
IZM, LM, LPS, VARAM
08.09.2021.
08.09.2021.
21-TA-93
Rīkojuma projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 21. septembra rīkojumā Nr.525 “Par finansējuma piešķiršanu Latvijas Republikas Prokuratūrai nekustamā īpašuma Aspazijas bulvārī 7, Rīgā, nomas maksas, aprīkojuma, pārcelšanās un citu saistīto izdevumu segšanai”
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
TM, ĢP
13.09.2021.
16.09.2021.
21-TA-92
Rīkojuma projekts “Par finanšu
līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta
programmas “Līdzekļi neparedzētiem
gadījumiem””

 
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
FM
17.09.2021.
20.09.2021.
21-TA-281
Rīkojuma projekts “Par finanšu
līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta
programmas “Līdzekļi neparedzētiem
gadījumiem””
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
20.09.2021.
21-TA-668
Rīkojuma projekts “Par finanšu
līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta
programmas “Līdzekļi neparedzētiem
gadījumiem””
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
FM
13.10.2021.
18.10.2021.