Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
21-TA-677
No bioloģiski noārdāmiem atkritumiem iegūta materiāla atkritumu statusa piemērošanas izbeigšanas kārtība
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
EM, FM, LASUA, LPS, SPRK, TM, VM, ZM
09.05.2022.
16.05.2022.
22-TA-793
nnnn
Informatīvais ziņojums
Atsaukts
Tieslietu ministrija
09.03.2022.
21-TA-760
NEPAREIZS Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2022./2023. mācību gadā
 
Noteikumu projekts
Atsaukts
Izglītības un zinātnes ministrija
21-TA-752
NEPAREIZI IEVIETOS Grozījums likumā  "Par Rīgas Tehniskās universitātes Satversmi" (netika atbalstīts)
Likumprojekts
Atsaukts
Izglītības un zinātnes ministrija
21-TA-1400
Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas un attīstības plāns 2021.-2027.gadam
Plāna projekts
Saskaņošana
Kultūras ministrija
EM, FM, IZM, LBAS, LPS, PKC, TM, VARAM, VM, ZM
23.11.2021.
30.11.2021.
22-TA-389
Nacionālo bruņoto spēku militārā lidlauka “Lielvārde” maksas pakalpojumu cenrādis
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Aizsardzības ministrija
FM, IEM, KNAB, SAM, TM
24.05.2022.
31.05.2022.
21-TA-786
Nacionālajai drošībai un valsts aizsardzībai svarīgas informācijas par nekustamā īpašuma objektiem aizsardzības nodrošināšanas kārtība
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Aizsardzības ministrija
EM, FM, IEM, LKĢA, LLPA, LMB, LPS, SAM, TM, VARAM
29.04.2022.
09.05.2022.
21-TA-674
Muitas maksājumu un dabas resursu nodokļa summas kompensācijas kārtība privātajai izglītības iestādei “Latvijas Starptautiskā skola”
Noteikumu projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
29.10.2021.
21-TA-1531
MKN projekts
Noteikumu projekts
Atsaukts
Ekonomikas ministrija
22-TA-622
Ministru prezidenta A.K.Kariņa ikgadējais ziņojums Saeimai par Ministru kabineta paveikto un iecerēto darbību
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Pārresoru koordinācijas centrs
01.03.2022.
22-TA-1252
Ministru kabineta vēstules projekts Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai par grozījumiem likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"
Ministru Kabineta vēstules projekts
Saskaņošana
Finanšu ministrija
TM
16.05.2022.
19.05.2022.
22-TA-1183
Ministru kabineta vēstules projekts Saeimas budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai 
Ministru Kabineta vēstules projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
18.04.2022.
21-TA-514
Ministru kabineta vēstules projekts Administratīvajai apgabaltiesai "Par Administratīvās apgabaltiesas 2020.gada 10.jūnija sprieduma izpildi administratīvajā lietā Nr.A420200018"
Ministru Kabineta vēstules projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
FM
04.10.2021.
07.10.2021.
21-TA-1655
Ministru kabineta rīkojums „ Par apropriācijas pārdali no Veselības ministrijas uz valsts budžeta programmu 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Veselības ministrija
FM
12.12.2021.
16.12.2021.
22-TA-521
Ministru kabineta rīkojums “Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas Republikas un Azerbaidžānas Republikas starpvaldību komisijā ekonomiskās, zinātniskās, tehniskās un kultūras sadarbības jautājumos”
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
28.02.2022.
21-TA-242
Ministru kabineta rīkojums “Par grozījumiem Ministru kabineta 2020.gada 13.augusta rīkojumā Nr. 442 “Par Satiksmes ministrijas ilgtermiņa saistībām valsts galvenā autoceļa "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" publiskās un privātās partnerības projekta īstenošanai”
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
FM, TM
26.11.2021.
03.12.2021.
21-TA-1693
Ministru kabineta rīkojums “Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra rīkojumā Nr. 687 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Veselības ministrija
FM
14.12.2021.
17.12.2021.
21-TA-1690
Ministru kabineta rīkojums "Par Mihailu Papsujeviču"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija
15.12.2021.
21-TA-149
Ministru kabineta rīkojums "Par Ģeotelpiskās informācijas koordinācijas padomi"
 
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
17.09.2021.
21-TA-728
Ministru kabineta rīkojuma
“Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no
valsts budžeta programmas “Līdzekļi
neparedzētiem gadījumiem”” projekts
 
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
20.10.2021.
21-TA-87
Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par atļauju akciju sabiedrībai ''Augstsprieguma tīkls'' iegādāties, attīstīt, pārvaldīt un ekspluatēt elektroenerģijas uzkrātuves”
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
29.09.2021.
21-TA-1005
Ministru kabineta rīkojuma projekts „Par valsts aģentūras „Civilās aviācijas aģentūra” 2022.gada budžeta apstiprināšanu”
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
FM, TM
13.11.2021.
30.11.2021.
21-TA-91
Ministru kabineta rīkojuma projekts „Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas
„Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””
 
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Izglītības un zinātnes ministrija
FM
14.09.2021.
17.09.2021.
21-TA-658
Ministru kabineta rīkojuma projekts „Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” 
 
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
FM
14.10.2021.
19.10.2021.
21-TA-895
Ministru kabineta rīkojuma projekts „Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” 
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Izglītības un zinātnes ministrija
FM
03.11.2021.
16.11.2021.