Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
21-TA-440
Ministru kabineta rīkojuma projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 8.augusta rīkojumā Nr.385 “Par biedrībām, nodibinājumiem un starptautiskajām izglītības un sadarbības programmām””
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
04.10.2021.
21-TA-157
Ministru kabineta rīkojuma projekts “Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības “Latvijas autoceļu uzturētājs” peļņas daļu par 2020.gadu”
 
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
20.09.2021.
22-TA-356
Ministru kabineta rīkojuma projekts “Par Ministra kabineta virzītu Vidzemes Augstskolas padomes locekļu apstiprināšanu”.
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
10.02.2022.
22-TA-357
Ministru kabineta rīkojuma projekts “Par Ministra kabineta virzītu Ventspils Augstskolas padomes locekļu apstiprināšanu”
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
10.02.2022.
22-TA-358
Ministru kabineta rīkojuma projekts “Par Ministra kabineta virzītu Rīgas Tehniskās universitātes padomes locekļu apstiprināšanu”
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
10.02.2022.
22-TA-370
Ministru kabineta rīkojuma projekts “Par Ministra kabineta virzītu Rīgas Stradiņa universitātes padomes locekļu apstiprināšanu”
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
11.02.2022.
22-TA-362
Ministru kabineta rīkojuma projekts “Par Ministra kabineta virzītu Liepājas Universitātes padomes locekļu apstiprināšanu”
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
10.02.2022.
22-TA-365
Ministru kabineta rīkojuma projekts “Par Ministra kabineta virzītu Daugavpils Universitātes padomes locekļu apstiprināšanu”
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
10.02.2022.
22-TA-397
Ministru kabineta rīkojuma projekts “Par Ministra kabineta virzītu Banku augstskolas padomes locekļu apstiprināšanu”
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
10.02.2022.
21-TA-765
Ministru kabineta rīkojuma projekts “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
FM
05.11.2021.
22.11.2021.
21-TA-289
Ministru kabineta rīkojuma projekts “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””
 
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
25.09.2021.
21-TA-1147
Ministru kabineta rīkojuma projekts “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Veselības ministrija
FM
10.11.2021.
13.11.2021.
22-TA-354
Ministru kabineta rīkojuma projekts “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
04.02.2022.
22-TA-276
Ministru kabineta rīkojuma projekts “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
21.02.2022.
21-TA-901
Ministru kabineta rīkojuma projekts “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
FM
01.11.2021.
08.11.2021.
21-TA-1319
Ministru kabineta rīkojuma projekts “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
FM
25.11.2021.
02.12.2021.
21-TA-1313
Ministru kabineta rīkojuma projekts “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
FM
25.11.2021.
02.12.2021.
21-TA-789
Ministru kabineta rīkojuma projekts “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
FM
13.11.2021.
23.11.2021.
22-TA-87
Ministru kabineta rīkojuma projekts “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
03.02.2022.
22-TA-1486
Ministru kabineta rīkojuma projekts “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Veselības ministrija
FM
06.05.2022.
11.05.2022.
21-TA-79
Ministru kabineta rīkojuma projekts “Par atļauju Labklājības ministrijai uzņemties valsts budžeta ilgtermiņa saistības, lai nodrošinātu Labklājības ministrijas dalību Baltijas jūras valstu padomes PROMISE Barnahus tīklā” 
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Labklājības ministrija
FM, TM, ĀM
24.09.2021.
08.10.2021.
21-TA-293
Ministru kabineta rīkojuma projekts “Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem jaunu pirmsskolas izglītības iestāžu būvniecībai, kuriem piešķirams valsts budžeta aizdevums”
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
FM, TM
24.09.2021.
27.09.2021.
21-TA-1642
Ministru kabineta rīkojuma projekts “Par apropriācijas pārdali”
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
FM
10.12.2021.
15.12.2021.
21-TA-713
Ministru kabineta rīkojuma projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 24.novembra rīkojumā Nr.689 „Par valsts aģentūras „Civilās aviācijas aģentūra” 2021.gada budžeta apstiprināšanu””
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
26.10.2021.
21-TA-452
Ministru kabineta rīkojuma projekts "Par Patentu valdes 2022.gada budžeta apstiprināšanu"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija
FM
04.10.2021.
04.10.2021.