Tiesību aktu projekti

PAZIŅOJUMS: Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 8. jūnijā.
Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
22-TA-3319
Par Valmieras novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Strenču šoseja–Sedas" pārņemšanu valsts īpašumā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
25.11.2022.
22-TA-3046
Par Valmieras novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma "Autoceļš P25" Strenčos, Valmieras novadā, pārņemšanu valsts īpašumā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
03.11.2022.
23-TA-182
Par Valkas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Trakā purva ceļš" pārņemšanu valsts īpašumā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
13.02.2023.
22-TA-921
Par Valkas novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma "Autoceļš A3 Seda", Valkas pagastā, Valkas novadā, pārņemšanu valsts īpašumā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
16.05.2022.
23-TA-712
Par Valdības rīcības plānu Deklarācijas par Artura Krišjāņa Kariņa vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Valsts kanceleja
VM
03.04.2023.
22-TA-2482
Par Valdības deklarācijā un Valdības rīcības plānā noteikto uzdevumu izpildi un plānoto apņemšanos īstenošana kultūras, saliedētas sabiedrības un mediju nozarē un to ietekme uz Latgales reģionu
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Kultūras ministrija
22.08.2022.
22-TA-2465
Par Valdības deklarācijā un Valdības rīcības plānā noteikto uzdevumu izpildi un par plānoto apņemšanos īstenošanu nozarē un to ietekmi uz Latgales reģionu
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Zemkopības ministrija
23.08.2022.
22-TA-1498
Par valdes locekļu iecelšanu Zviedrijas-Latvijas Sadarbības fonda valdē
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
14.05.2022.
22-TA-2330
Par vakcīnu pret sezonālo gripu iegādi
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Veselības ministrija
31.08.2022.
22-TA-3087 (IP)
Par vakcīnu portfeli, vakcīnu atlikumu pārdošanu/ziedošanu, izlietojumu un izlietojuma prognozi 2022. gada otrajā pusē un 2023. gadā
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Veselības ministrija
22-TA-2540 (IP)
Par vakcīnu portfeli, izlietojumu un izlietojuma prognozi 2022. gadā, vakcīnu atlikumu pārdošanu/ziedošanu
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Veselības ministrija
22-TA-3657 (IP)
Par vakcīnu portfeli un vakcīnu atlikumu pārdošanu/ziedošanu
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Veselības ministrija
22-TA-3329 (IP)
Par vakcīnu pieejamību un krājumiem, Janssen, Novavax un Sanofi vakcīnu pret Covid-19 piegādi un vakcīnu glabāšanas iespējām.
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Veselības ministrija
23-TA-50 (IP)
Par vakcīnu pieejamību un krājumiem
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Veselības ministrija
22-TA-3483 (IP)
Par vakcīnu AstraZeneca rēķiniem saistībā ar ražošanas izmaksu pieaugumu
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Veselības ministrija
22-TA-1126
Par vakcinācijas pret Covid-19 nepieciešamību izglītības jomā nodarbinātajiem
Ministru Kabineta vēstules projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
12.04.2022.
22-TA-3538 (IP)
Par uzziņas sniegšanu akciju sabiedrībai "Latvijas Gāze"
Ministru Kabineta vēstules projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
21-TA-1541
Par Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma normu ietekmi uz sabiedriskā labuma organizāciju saņemtajiem ziedojumiem
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Finanšu ministrija
10.06.2022.
23-TA-1188
Par uzņēmējdarbības un cilvēktiesību nacionālo rīcības plānu
Ministru Kabineta vēstules projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
15.05.2023.
22-TA-3134
Par uzņēmējdarbības riska valsts nodevas sadalījumu 2023. - 2025. gadam
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Tieslietu ministrija
EM, FICIL, FM, KM, LBAS, LDDK, LFNA, LM, LTRK, VK
15.11.2022.
23.11.2022.
22-TA-333 (IP)
Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā.
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
21-TA-1367 (IP)
Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā.
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
21-TA-816 (IP)
Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā.
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
22-TA-1964 (IP)
Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā.
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
22-TA-2240 (IP)
Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā.
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija