Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
2021-TA-679
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru""
Likumprojekts
Atsaukts
Tieslietu ministrija
FM, LBAS, LM, LPS, PKC
30.07.2020.
22.03.2021.
2021-TA-685
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. gada Civillikuma ģimenes tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību""
Likumprojekts
Iesniegts
Tieslietu ministrija
05.05.2022.
2021-TA-2163
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par akcīzes nodokli""
Likumprojekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
FM, LBAS, LDDK, SAM, TM, VARAM, ZM
01.04.2021.
08.09.2021.
21-TA-1799
Likumprojekts "Grozījums Latvijas Republikas Zemessardzes likumā"
Likumprojekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
12.03.2022.
21-TA-1782
Likumprojekts "Grozījums Latvijas Bankas likumā"
Likumprojekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
12.03.2022.
21-TA-1092
Likumprojekts "Grozījums Krimināllikumā"
Likumprojekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
10.02.2022.
21-TA-315
Likumprojekts "Grozījumi Zvejniecības likumā"
Likumprojekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
FM, IEM, LPS, TM, ZM
15.10.2021.
22.10.2021.
2021-TA-2152
Likumprojekts "Grozījumi Zemesgrāmatu likumā"
Likumprojekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija
FM
08.09.2021.
08.09.2021.
2021-TA-681
Likumprojekts "Grozījumi Zemesgrāmatu likumā"
Likumprojekts
Iesniegts
Tieslietu ministrija
05.05.2022.
21-TA-155
Likumprojekts "Grozījumi Zemes pārvaldības likumā"
Likumprojekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
04.10.2021.
2021-TA-2011
Likumprojekts "Grozījumi Zemes pārvaldības likumā"
Likumprojekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
FM, LPS, SAM, TM
11.03.2021.
23.08.2021.
2020-TA-1066
Likumprojekts "Grozījumi Veselības aprūpes finansēšanas likumā"
Likumprojekts
Saskaņošana
Veselības ministrija
AM, EM, FM, IEM, LBAS, LDDK, LM, PKC, TM, VARAM
13.02.2020.
05.06.2020.
2021-TA-1934
Likumprojekts "Grozījumi Valsts robežsardzes likumā"
Likumprojekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
AM, FM, LBAS, TM
10.06.2021.
12.08.2021.
21-TA-124
Likumprojekts "Grozījumi Ūdens apsaimniekošanas likumā"
Likumprojekts
Iesniegts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
02.05.2022.
22-TA-749
Likumprojekts "Grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā"
Likumprojekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
07.03.2022.
22-TA-1040
Likumprojekts "Grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā"
Likumprojekts
Saskaņošana
Labklājības ministrija
EM, FM, IEM, LLPA, LPS, TM, VARAM
01.04.2022.
04.04.2022.
2020-TA-2620
Likumprojekts "Grozījumi Sugu un biotopu aizsardzības likumā"
Likumprojekts
Saskaņošana
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
FM, SAM, TM, ZM
28.02.2019.
28.12.2020.
2021-TA-1931
Likumprojekts "Grozījumi Sodu reģistra likumā"
Likumprojekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
AM, FM, KM, KNAB, LM, SAB, SAM, TM, VARAM, VK, VM, ZM, ĀM, ĢP
21.01.2021.
12.08.2021.
2020-TA-1796
Likumprojekts "Grozījumi Saeimas vēlēšanu likumā"
Likumprojekts
Atsaukts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
AM, FM, IEM, LPS, PKC, SAM, TM, ĀM
07.05.2020.
21.09.2020.
2021-TA-2107
Likumprojekts "Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā"
Likumprojekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
AM, LBAS, LDDK, TM, VK, VM, ĀM
20.05.2021.
02.09.2021.
2021-TA-1778
Likumprojekts "Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā"
Likumprojekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
FM, LBAS, SAM, TM, VARAM, VK
10.12.2020.
19.07.2021.
2021-TA-1862
Likumprojekts "Grozījumi Pasta likumā"
Likumprojekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
FM, KM, LBAS, LDDK, PKC, SPRK, TM, VARAM
25.02.2021.
04.08.2021.
21-TA-506
Likumprojekts "Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā"
 
Likumprojekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
07.01.2022.
2021-TA-2056
Likumprojekts "Grozījumi Noguldījumu garantiju likumā"
Likumprojekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
20.09.2021.
21-TA-1793
Likumprojekts "Grozījumi Nacionālo bruņoto spēku likumā"
Likumprojekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
12.03.2022.