Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
22-TA-749
Likumprojekts "Grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā"
Likumprojekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
07.03.2022.
22-TA-1040
Likumprojekts "Grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā"
Likumprojekts
Saskaņošana
Labklājības ministrija
EM, FM, IEM, LLPA, LPS, TM, VARAM
01.04.2022.
04.04.2022.
2020-TA-2620
Likumprojekts "Grozījumi Sugu un biotopu aizsardzības likumā"
Likumprojekts
Saskaņošana
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
FM, SAM, TM, ZM
28.02.2019.
28.12.2020.
2021-TA-1931
Likumprojekts "Grozījumi Sodu reģistra likumā"
Likumprojekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
AM, FM, KM, KNAB, LM, SAB, SAM, TM, VARAM, VK, VM, ZM, ĀM, ĢP
21.01.2021.
12.08.2021.
2020-TA-1796
Likumprojekts "Grozījumi Saeimas vēlēšanu likumā"
Likumprojekts
Atsaukts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
AM, FM, IEM, LPS, PKC, SAM, TM, ĀM
07.05.2020.
21.09.2020.
2021-TA-2107
Likumprojekts "Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā"
Likumprojekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
AM, LBAS, LDDK, TM, VK, VM, ĀM
20.05.2021.
02.09.2021.
2021-TA-1778
Likumprojekts "Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā"
Likumprojekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
FM, LBAS, SAM, TM, VARAM, VK
10.12.2020.
19.07.2021.
2021-TA-1862
Likumprojekts "Grozījumi Pasta likumā"
Likumprojekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
FM, KM, LBAS, LDDK, PKC, SPRK, TM, VARAM
25.02.2021.
04.08.2021.
21-TA-506
Likumprojekts "Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā"
 
Likumprojekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
07.01.2022.
2021-TA-2056
Likumprojekts "Grozījumi Noguldījumu garantiju likumā"
Likumprojekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
20.09.2021.
21-TA-1793
Likumprojekts "Grozījumi Nacionālo bruņoto spēku likumā"
Likumprojekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
12.03.2022.
21-TA-1093
Likumprojekts "Grozījumi Mobilizācijas likumā"
Likumprojekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
24.02.2022.
2021-TA-2010
Likumprojekts "Grozījumi Militārā dienesta likumā"
Likumprojekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
FM, IEM, TM, VM, ĢP
27.05.2021.
20.08.2021.
2020-TA-1062
Likumprojekts "Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā"
Likumprojekts
Saskaņošana
Veselības ministrija
FM, KM, LM, PKC, TM, VARAM
13.02.2020.
04.06.2020.
21-TA-125
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zemes dzīlēm""
Likumprojekts
Iesniegts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
02.05.2022.
2020-TA-1067
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu""
Likumprojekts
Saskaņošana
Veselības ministrija
FM, IEM, KM, LDDK, LM, PKC, TM, VARAM
13.02.2020.
05.06.2020.
2021-TA-678
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu""
Likumprojekts
Atsaukts
Tieslietu ministrija
FM, LM, LPS, PKC
30.07.2020.
22.03.2021.
22-TA-901
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par piesārņojumu""
Likumprojekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
28.04.2022.
2020-TA-1485
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli""
Likumprojekts
Iesniegts
Tieslietu ministrija
FM, LBAS, LDDK, LM, LPS, PKC, SAM, VARAM, ZM
05.03.2020.
06.08.2020.
21-TA-1775
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu""
Likumprojekts
Pieņemts
Labklājības ministrija
03.03.2022.
2021-TA-2153
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru""
Likumprojekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija
EM, FM, LDDK
01.04.2021.
08.09.2021.
21-TA-123
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par ietekmes uz vidi novērtējumu""
Likumprojekts
Iesniegts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
02.05.2022.
22-TA-1436
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par ietekmes uz vidi novērtējumu""
Likumprojekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
10.05.2022.
2020-TA-1065
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli""
Likumprojekts
Saskaņošana
Veselības ministrija
FM, KM, LBAS, LDDK, LM, PKC, TM, VARAM
13.02.2020.
04.06.2020.
2020-TA-1886
Likumprojekts "Grozījumi Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā"
Likumprojekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
FM, LPS, TM, VARAM, VK
28.05.2020.
30.09.2020.