Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
21-TA-150
Informatīvais ziņojums “Par Zviedrijas-Latvijas Sadarbības fonda gada pārskatu un revidenta ziņojumu par 2020. gadu”
 
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Ārlietu ministrija
FM
16.09.2021.
30.09.2021.
22-TA-1309
Informatīvais ziņojums “Par VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” A korpusa otrās kārtas attīstības progresa pārskatu uz 2022. gada 30. aprīli”
Informatīvais ziņojums
Iesniegts
Veselības ministrija
27.04.2022.
21-TA-583
Informatīvais ziņojums “Par Vides politikas pamatnostādņu 2014.-2020.gadam izpildi 2017., 2018., 2019. un 2020. gadā”
 
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
IEM, ZM
08.12.2021.
15.12.2021.
22-TA-1198
Informatīvais ziņojums “Par veselības aprūpes nodrošināšanas infrastruktūras attīstības investīciju stratēģiju 2021.-2029.gadam”
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Veselības ministrija
FM, KP, LDDK, LLSA, LM, PKC, RACA, TM, VADDA
20.04.2022.
05.05.2022.
22-TA-908
Informatīvais ziņojums “Par veselības aprūpes nodrošināšanas infrastruktūras attīstības investīciju stratēģiju 2021.-2027.gadam”
Cits plānošanas dokumenta projekts
Izstrāde (Sabiedrības līdzdalība)
Veselības ministrija
21-TA-595
Informatīvais ziņojums “Par Valsts valodas politikas pamatnostādņu 2015.–2020. gadam
gala ietekmes novērtējumu”
 
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
01.11.2021.
22-TA-1117
Informatīvais ziņojums “Par valsts budžeta saistību uzņemšanos Eiropas Savienības finanšu instrumenta “Eiropas Sociālā fonda Plus Nodarbinātības un sociālās inovācijas sadaļas” finansētā projekta “Nodarbinātības un sociālās inovācijas sadaļas nacionālais kontaktpunkts” īstenošanai”
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Labklājības ministrija
FM, TM
24.05.2022.
31.05.2022.
21-TA-1541
Informatīvais ziņojums “Par Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma normu ietekmi uz sabiedriskā labuma organizāciju saņemtajiem ziedojumiem”
Informatīvais ziņojums
Izskatīts
Finanšu ministrija
01.02.2022.
21-TA-655
Informatīvais ziņojums “Par Trīs jūru iniciatīvas samita un biznesa foruma koordinācijas sekretariāta izveidi.”
 
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Ārlietu ministrija
EM, LVPK, SAM, VARAM
12.10.2021.
15.10.2021.
21-TA-1597
Informatīvais ziņojums “Par siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas un oglekļa dioksīda piesaistes saistību izpildi”
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
31.01.2022.
21-TA-1166
Informatīvais ziņojums “Par SIA “Vidzemes slimnīca” augstas gatavības projekta “Vidzemes slimnīcas A, B un C korpusa energoefektivitātes paaugstināšana” un Nacionālā veselības dienesta augstas gatavības projekta “E-Veselība jaunā kodola izveide” īstenošanu
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Veselības ministrija
FM, VARAM
01.12.2021.
08.12.2021.
21-TA-329
Informatīvais ziņojums “Par Sankciju koordinācijas padomes darbību 2020.gadā”
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Ārlietu ministrija
23.09.2021.
22-TA-297
Informatīvais ziņojums “Par sadarbību ar Starptautisko holokausta piemiņas aliansi un Latvijā paveikto holokausta izglītībā, piemiņā un pētniecībā 2021. gadā”
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Ārlietu ministrija
27.01.2022.
22-TA-1072
Informatīvais ziņojums “Par Rīgas pilsētas stratēģiski svarīgu transporta infrastruktūras objektu atjaunošanu un pārbūvi”
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Satiksmes ministrija
FM, LPS, TM, VARAM
12.04.2022.
28.04.2022.
22-TA-655
Informatīvais ziņojums “Par rīcību saskaņā ar Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju (1944.gada 7.decembris, Čikāga) 89.pantu”
MK sēdes protokollēmuma projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
26.02.2022.
22-TA-831
Informatīvais ziņojums “Par publisku personu kapitālsabiedrību darbinieku profesionālās darbības ierobežojumiem pēc amata pilnvaru izbeigšanās”
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Pārresoru koordinācijas centrs
AM, EM, FM, IEM, IZM, KM, KNAB, KP, LBAS, LDDK, LLPA, LM, LPS, LRVK, SAM, TM, VARAM, VK, VM, ZM, ĀM
14.03.2022.
28.03.2022.
21-TA-1031
Informatīvais ziņojums “Par prognozēto līdzekļu neapguvi un ekonomiju valsts budžeta pamatfunkciju programmās/ apakšprogrammās 2021.gadā”
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Finanšu ministrija
06.11.2021.
22-TA-1472
Informatīvais ziņojums “Par pagaidu dzeloņstiepļu žoga izbūvi uz valsts sauszemes robežas gar Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas valsts robežu, Latvijas Republikas – Krievijas Federācijas valsts robežas infrastruktūras izbūves ekspertīzi un īpašuma tiesību sakārtošanas gaitu”
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Iekšlietu ministrija
FM
06.05.2022.
13.05.2022.
22-TA-494
Informatīvais ziņojums “Par nacionālās koncertzāles projekta īstenošanas gaitu”
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Kultūras ministrija
28.02.2022.
21-TA-359
Informatīvais ziņojums “Par Ministru kabineta 2021.gada 10.augusta sēdes  protokollēmuma (prot. Nr.55 92.§) 3.punktā dotā uzdevuma izpildi”
 
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Veselības ministrija
FM
05.10.2021.
08.10.2021.
22-TA-49
Informatīvais ziņojums “Par medicīniskā skābekļa pieejamības nodrošināšanu un slimnīcu rezervju, kā arī valsts gultu rezervju veidošanu”
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Veselības ministrija
11.02.2022.
22-TA-120
Informatīvais ziņojums “Par līdzekļu piešķiršanu ģimenes ārstu praksēm un ārstniecības iestādēm par papildu resursu piesaisti vakcinācijas pret Covid-19 nodrošināšanai 2022. gadā”
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Veselības ministrija
21.01.2022.
22-TA-414
Informatīvais ziņojums “Par Latvijas valsts simtgades pasākumu plāna īstenošanu 2017.–2021. gadam”
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Kultūras ministrija
AM, EM, FM, IEM, IZM, LBAS, LDDK, LLPA, LM, LPS, LTRK, LVPK, NEPLP, SAM, TM, VARAM, VK, VM, ZM, ĀM
08.03.2022.
22.03.2022.
21-TA-1331
Informatīvais ziņojums “Par Latvijas gatavību Arktikas padomes novērotājvalsts statusam”
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Ārlietu ministrija
AM, EM, FM, IEM, IZM, KM, SAM, TM, VARAM, VM
10.12.2021.
17.12.2021.
22-TA-1210
Informatīvais ziņojums “Par Korupcijas novēršanas un apkarošanas pamatnostādņu 2015.-2020. gadam īstenošanas ietekmes gala novērtējumu”
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs
AM, Delna, EM, FID, FM, IEM, IZM, KM, LLPA, LM, LPS, PKC, Providus, SAM, TM, VARAM, VK, VM, ZM, ĀM, ĢP
14.04.2022.
02.05.2022.