Tiesību aktu projekti

PAZIŅOJUMS: LVRTC informē, ka 2023. gada 26. martā laika posmā no plkst. 19.00 līdz plkst. 21.00 var nebūt pieejami LVRTC autentifikācijas rīki. LVRTC būs uzturēšanas darbi, kuru laikā portālos var būt traucēti vai nepieejami e-Identitātes apliecināšanas pakalpojumi ar eID, eParaksts kartēm un mobilo lietotni eParaksts mobile.
Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
22-TA-2347
Par nacionālās pozīcijas "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par fluorētām siltumnīcefekta gāzēm, ar kuru groza Direktīvu (ES) 2019/1937 un atceļ Regulu (ES) Nr. 517/2014" projektu
ESVIS projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
22-TA-503
Par nacionālās koncertzāles projekta īstenošanu
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Kultūras ministrija
28.02.2022.
22-TA-1737
Par nacionālās koncertzāles projekta īstenošanas modeli
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Kultūras ministrija
08.07.2022.
21-TA-1041
Par nacionālās koncertzāles projekta finansējumu un nekustamo īpašumu Kronvalda bulvārī 4, Rīgā
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Kultūras ministrija
FM, TM
05.11.2021.
10.11.2021.
22-TA-3557
Par Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes kapacitātes stiprināšanu un finansējumu Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Kultūras ministrija
02.12.2022.
22-TA-1840 (IP)
Par Moderna vakcīnām
Informatīvais ziņojums
Atsaukts
Veselības ministrija
22-TA-1841 (IP)
Par Moderna vakcīnām
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Veselības ministrija
22-TA-2230 (IP)
Par Moderna vakcīnām
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Veselības ministrija
22-TA-2377 (DV)
Par MK rīkojuma projektu "Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 29. jūnija rīkojumā Nr. 457 "Par atļauju Aizsardzības ministrijai uzņemties saistības, lai nodrošinātu Irbenes radioteleskopa uzturēšanas izmaksu daļēju segšanu 2021.-2023. gadā" ". 
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
23-TA-506
Par MK 2023. gada 28. februāra sēdē izskatāmo jautājumu “Par 2023. gada 7. marta Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomē izskatāmajiem Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem”
ESVIS projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
22-TA-2233 (IP)
Par Ministru prezidenta rīkojuma Nr. 2022/1.2.1.-102 izpildi
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Valsts kanceleja
23-TA-631 (IP)
Par Ministru prezidenta rezolūcijas izpildi
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Klimata un enerģētikas ministrija
22-TA-1238
Par Ministru kabineta virzītu Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas padomes locekļu apstiprināšanu
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
29.04.2022.
22-TA-353
Par Ministru kabineta virzītu Latvijas Universitātes padomes locekļu apstiprināšanu
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
10.03.2022.
22-TA-721
Par Ministru kabineta virzītu Latvijas Mākslas akadēmijas padomes locekļu apstiprināšanu
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Kultūras ministrija
20.04.2022.
22-TA-1034
Par Ministru kabineta virzītu Latvijas Lauksaimniecības universitātes padomes locekļu apstiprināšanu
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
26.04.2022.
22-TA-722
Par Ministru kabineta virzītu Latvijas Kultūras akadēmijas padomes locekļu apstiprināšanu
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Kultūras ministrija
20.04.2022.
22-TA-465
Par Ministru kabineta virzītu Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas padomes locekļu apstiprināšanu
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Kultūras ministrija
20.04.2022.
22-TA-1468
Par Ministru kabineta virzīta Liepājas Universitātes padomes locekļa apstiprināšanu
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
10.05.2022.
22-TA-1470
Par Ministru kabineta virzīta Daugavpils Universitātes padomes locekļa apstiprināšanu
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
16.05.2022.
21-TA-545
Par Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības vienošanās un domstarpību protokolu vidējā termiņa budžetam 2022.-2024.gadam un 2022.gadam
MK sēdes protokollēmuma projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
06.10.2021.
23-TA-299
Par Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības vienošanās un domstarpību protokolu par 2023.gada budžetu un budžeta ietvaru 2023.-2025.gadam
MK sēdes protokollēmuma projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
06.02.2023.
22-TA-1513
Par Ministru kabineta sniegtā uzdevuma aktualitātes zaudēšanu
MK sēdes protokollēmuma projekts
Atsaukts
Ekonomikas ministrija
21-TA-6 (IP)
Par Ministru kabineta rīkojuma projektu
“Par Ministru kabineta lēmuma
pieņemšanas termiņa pagarinājumu”

 
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
21-TA-4 (IP)
Par Ministru kabineta rīkojuma projektu
“Par Ministru kabineta lēmuma
pieņemšanas termiņa pagarinājumu”
 
Rīkojuma projekts
Atsaukts
Ekonomikas ministrija