Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
21-TA-83
Par Eiropas Parlamenta un Padomes regulas 2021/887, ar ko izveido Eiropas Industriālo, tehnoloģisko un pētniecisko kiberdrošības centru un Nacionālo koordinācijas centru tīklu, īstenošanu
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
EM, FM, IZM, SAM, TM, VARAM, VK, ĀM
03.12.2021.
10.12.2021.
22-TA-112 (IP)
Par Eiropas Kodoldrošības regulatoru grupas noslēguma ziņojuma izvērtējumu par Baltkrievijas Republikas Nacionālā rīcības plāna ieviešanu Baltkrievijas atomelektrostacijai un aktuālo situāciju saistībā ar Baltkrievijas Republikas atomelektrostacijas reaktoru ekspluatāciju
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
21-TA-88 (IP)
Par Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta septītā projektu uzsaukuma finansējumu Rail Baltica projektam
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Satiksmes ministrija
22-TA-1100 (DV)
Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā "Pīlāgs pret Latviju"
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Ārlietu ministrija
21-TA-542 (IP)
Par ECOFIN informatīvā ziņojuma projektu
ESVIS projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
21-TA-1826
Par dzīvojamai mājai Daugavgrīvas ielā 74A, Rīgā funkcionāli nepieciešamā zemesgabala nodošanu privatizācijai
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Ekonomikas ministrija
FM, LPS, TM, VARAM
03.06.2022.
10.06.2022.
21-TA-227 (IP)
Par dzeloņstiepļu žoga ierīkošanu uz Latvijas Republikas valsts ārējās robežas ar Baltkrievijas Republiku
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
22-TA-1240
Par Dmitriju Kaļinu
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija
22.04.2022.
22-TA-1399
Par Digitālās transformācijas pamatnostādņu 2021.–2027. gadam ieviešanas plānu
Plāna projekts
Saskaņošana
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
AM, DVI, EM, FM, IEM, IZM, KM, KNAB, LLPA, LM, LPS, LVPK, PKC, SAM, SPRK, TM, VK, VM, ZM, ĀM
05.05.2022.
24.05.2022.
22-TA-347
Par Dienvidkurzemes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Skaldas ceļš” pārņemšanu valsts īpašumā
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Zemkopības ministrija
FM, TM
16.03.2022.
23.03.2022.
21-TA-207
Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
08.10.2021.
21-TA-260
Par Daugavpils Tirdzniecības profesionālās vidusskolas un Daugavpils tehnikuma reorganizāciju un Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma izveidošanu
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
FM, TM
09.12.2021.
16.12.2021.
22-TA-1783
Par darba tirgus vidēja un ilgtermiņa prognozēm
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
04.07.2022.
22-TA-376 (IP)
Par darba grupas izveidi visaptverošas valsts aizsardzības ieviešanas uzraudzībai un koordinācijai
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
22-TA-1621
Par darba dienas pārcelšanu 2023. gadā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Labklājības ministrija
03.06.2022.
21-TA-737
Par Daigu Avdejanovu
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
25.10.2021.
22-TA-2014 (IP)
Par Covid-19 medikamenta tiksagevimaba un cilgavimaba kombināciju (Evusheld) iegādi
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Veselības ministrija
21-TA-475
Par civilo ekspertu dalību Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas Speciālajā novērošanas misijā Ukrainā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
FM, TM
11.10.2021.
14.10.2021.
21-TA-73
Par civilo ekspertu dalības laika pagarināšanu Eiropas Savienības Padomdevēja misijā civilā drošības sektora reformām Ukrainā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
13.09.2021.
21-TA-560
Par civilo ekspertu dalības laika pagarināšanu Eiropas Savienības Padomdevēja misijā civilā drošības sektora reformām Ukrainā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
AM, FM, TM
13.10.2021.
18.10.2021.
22-TA-1624
Par civilo ekspertu dalības Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas Speciālajā novērošanas misijā Ukrainā atsaukšanu
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
23.05.2022.
21-TA-1741
Par civillietas Nr.C73650521 izskatīšanu bez Ministru kabineta pilnvarota pārstāvja piedalīšanās tiesas sēdē.
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija
17.12.2021.
22-TA-109
Par civilās ekspertes dalību Eiropas Savienības Novērošanas misijā Gruzijā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
24.01.2022.
22-TA-1179
Par civilās ekspertes dalības laika pagarināšanu Eiropas Savienības Padomdevēja misijā civilā drošības sektora reformām Ukrainā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
09.06.2022.
22-TA-212
Par civilās aviācijas drošības uzturēšanas pasākumu finansēšanu 2022. gadā no valsts budžeta programmas 44.00.00 "Līdzekļi aviācijas drošības, glābšanas un civilmilitārās sadarbības nodrošināšanai"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
11.04.2022.