Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
2019-TA-2506
Informatīvais ziņojums "Par informācijas dienesta vajadzībām normatīvo regulējumu"
Informatīvais ziņojums
Atsaukts
Tieslietu ministrija
AM, EM, FM, IEM, IZM, KM, KNAB, LBAS, LDDK, LM, LPS, SAB, SAM, VARAM, VK, VM, ZM, ĀM
12.04.2018.
13.12.2019.
22-TA-1987
Grozījums Ministru kabineta 2010. gada 21. septembra noteikumos Nr. 899 "Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" normu piemērošanas kārtība"
Noteikumu projekts
Atsaukts
Izglītības un zinātnes ministrija
FM, LIZDA, LOK, LSFP, TM
01.07.2022.
15.07.2022.
22-TA-2589
Par apropriācijas pārdali
Rīkojuma projekts
Atsaukts
Zemkopības ministrija
21-TA-1656
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Atsaukts
Zemkopības ministrija
22-TA-2621
Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 16. janvāra rīkojumā Nr. 17 "Par atļauju zinātniskajam institūtam "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"" pārdot nekustamo īpašumu Daugavgrīvas ielā 8, Rīgā"
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Atsaukts
Zemkopības ministrija
FM
02.09.2022.
07.09.2022.
22-TA-2294
Par apropriācijas palielināšanu
Rīkojuma projekts
Atsaukts
Zemkopības ministrija
FM
26.07.2022.
09.08.2022.
21-TA-1206
Grozījums Ministru kabineta 2008. gada 2. jūnija noteikumos Nr. 394 “Alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu ietekmes pārbaudes kārtība”
Noteikumu projekts
Atsaukts
Aizsardzības ministrija
13.11.2021.
22-TA-2690
Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija noteikumos Nr. 355 "Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centra noteikumi"
Noteikumu projekts
Atsaukts
Labklājības ministrija
22-TA-2867
Grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā
Likumprojekts
Atsaukts
Iekšlietu ministrija
EM, FM, IZM, LM, LPS, SAM, TM, VARAM, ZM, ĀM
23.09.2022.
07.10.2022.
22-TA-3089
Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 11. oktobra noteikumos Nr. 638 "Kārtība, kādā tiek piešķirts un administrēts atbalsts energoietilpīgiem apstrādes rūpniecības komersantiem, lai mazinātu Krievijas militārās agresijas pret Ukrainu radītās sekas uz ekonomiku"
Noteikumu projekts
Atsaukts
Ekonomikas ministrija
22-TA-2566
Informatīvais ziņojums “Par Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām darbības programmas “Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014.-2020. gada plānošanas periodā” finansēšanu 2022. un 2023. gadā”
Informatīvais ziņojums
Atsaukts
Labklājības ministrija
FM, SIF, TM
24.08.2022.
07.09.2022.
22-TA-3795
Par Ēnu ekonomikas ierobežošanas plāna 2021./2022.gadam” 3.3. apakšpunktā dotā uzdevuma izpildi
Informatīvais ziņojums
Atsaukts
Ekonomikas ministrija
23-TA-1700
Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 21. septembra rīkojumā Nr. 627 "Par Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja 2023. gada budžeta apstiprināšanu"
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Atsaukts
Satiksmes ministrija
22-TA-3350
Dzelzceļa ritekļu reģistrācijas kārtība
Noteikumu projekts
Atsaukts
Satiksmes ministrija
FM, TM
05.12.2022.
08.12.2022.
23-TA-1836
Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 5.jūnija noteikumos Nr.230 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no valsts pamatbudžeta un valsts sociālās apdrošināšanas speciālajiem budžetiem"
Noteikumu projekts
Atsaukts
Labklājības ministrija
23-TA-1848
Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 11. decembra noteikumos Nr. 795 "Studiju programmu licencēšanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Atsaukts
Izglītības un zinātnes ministrija
23-TA-1846
Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 11. decembra noteikumos Nr. 794 "Augstskolu un koledžu akreditācijas noteikumi"
Noteikumu projekts
Atsaukts
Izglītības un zinātnes ministrija
22-TA-3739
Par investīcijas 2.1.3.1. projekta “Informācijas tehnoloģiju infrastruktūras izveide Latvijas iedzīvotāju references genoma glabāšanai un piekļuves nodrošināšanai” pases apstiprināšanu 
Rīkojuma projekts
Atsaukts
Veselības ministrija
23-TA-1458
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumos Nr. 445 "Pedagogu darba samaksas noteikumi"
Noteikumu projekts
Atsaukts
Izglītības un zinātnes ministrija
21-TA-33
Valsts atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība Covid-19 izplatības negatīvās ietekmes mazināšanai liellopu nozarē
Noteikumu projekts
Atsaukts
Zemkopības ministrija
23-TA-1741
Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 24. augusta noteikumos Nr. 740 "Noteikumi par stipendijām"
Noteikumu projekts
Atsaukts
Izglītības un zinātnes ministrija
23-TA-253
Par Uzņēmumu konkurētspējas uzlabošanas atbalsta programmas īstenošanu 2022. gadā
Informatīvais ziņojums
Atsaukts
Finanšu ministrija
23-TA-1627
Par valsts ārējās robežas stiprināšanu
Rīkojuma projekts
Atsaukts
Aizsardzības ministrija
23-TA-1593
Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 6. oktobra rīkojumā Nr. 595 "Par rīcības komiteju valsts nozīmes pasākumu norises nodrošināšanai starptautiskas nozīmes svētvietā Aglonā"
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Atsaukts
Tieslietu ministrija
23-TA-1342
Starpatbilde
Ministru Kabineta vēstules projekts
Atsaukts
Satiksmes ministrija