Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
23-TA-66
Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 21. janvāra noteikumos Nr. 50 "Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Atsaukts
Klimata un enerģētikas ministrija
23-TA-1131
Grozījumi Augstskolu likumā
Likumprojekts
Atsaukts
Iekšlietu ministrija
23-TA-1732 (IP)
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par banku krīžu pārvaldību un noguldījumu apdrošināšanu"
ESVIS projekts
Atsaukts
Finanšu ministrija
2018-TA-1701
Likumprojekts "Par Pamatnolīgumu par partnerību un sadarbību starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Malaizijas valdību, no otras puses"
Likumprojekts starptautiskā līguma apstiprināšanai
Atsaukts
Ārlietu ministrija
AM, EM, FM, IEM, IZM, KM, LM, SAM, TM, VARAM, VM, ZM
20.08.2018.
20.08.2018.
22-TA-1654
Par nacionālās sporta bāzes Tenisa centrs “Lielupe” nekustamā īpašuma sastāva precizēšanu
Rīkojuma projekts
Atsaukts
Izglītības un zinātnes ministrija
FM, TM
10.06.2022.
17.06.2022.
22-TA-1645
Par nacionālās sporta bāzes Daugavas stadions nekustamā īpašuma sastāva precizēšanu
Rīkojuma projekts
Atsaukts
Izglītības un zinātnes ministrija
FM, TM
17.06.2022.
28.06.2022.
23-TA-1440
Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 24. novembra rīkojumā Nr. 693 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 55.0. versija)"
Cits plānošanas dokumenta projekts
Atsaukts
Zemkopības ministrija
23-TA-1778
Grozījums Ministru kabineta 2010. gada 31. maija rīkojumā Nr. 297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā"
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Atsaukts
Zemkopības ministrija
23-TA-1902
Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 31. maija rīkojumā Nr. 297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā"
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Atsaukts
Zemkopības ministrija
23-TA-853
Grozījums Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumos Nr. 107 "Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība"
Noteikumu projekts
Atsaukts
Finanšu ministrija
22-TA-2162
Jauns MK rīkojuma projekts
Rīkojuma projekts
Atsaukts
Iekšlietu ministrija
23-TA-359
Grozījums Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumos Nr. 953 "Sašķidrinātās naftas gāzes balonu uzpildes staciju tehniskās uzraudzības kārtība"
Noteikumu projekts
Atsaukts
Klimata un enerģētikas ministrija
AM, EM, FM, IEM, IZM, KM, KNAB, LM, SAM, TM, VARAM, VK, VM, ZM, ĀM
27.03.2023.
12.04.2023.
23-TA-842
Grozījumi Azartspēļu un izložu likumā 
Likumprojekts
Atsaukts
Finanšu ministrija
22-TA-3502
Par Ievas Jaunzemes pārcelšanu
Rīkojuma projekts
Atsaukts
Finanšu ministrija
24.11.2022.
22-TA-3503
Par Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora pienākumu izpildītāju
Rīkojuma projekts
Atsaukts
Finanšu ministrija
05.12.2022.
23-TA-762
Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 4. februāra rīkojumā Nr. 62 "Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda darbības programmu "Izaugsme un nodarbinātība""
Cits plānošanas dokumenta projekts
Atsaukts
Finanšu ministrija
22-TA-3116
Grozījums Ministru kabineta 2010. gada 10. novembra rīkojumā Nr. 648 "Par zemes vienību Rīgas administratīvajā teritorijā piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā"
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Atsaukts
Ekonomikas ministrija
22-TA-3547
Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 27. novembra noteikumos Nr. 747 "Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem"
Noteikumu projekts
Atsaukts
Izglītības un zinātnes ministrija
2020-TA-1062
Likumprojekts "Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā"
Likumprojekts
Atsaukts
Veselības ministrija
FM, KM, LM, PKC, TM, VARAM
13.02.2020.
04.06.2020.
2020-TA-1067
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu""
Likumprojekts
Atsaukts
Veselības ministrija
FM, IEM, KM, LDDK, LM, PKC, TM, VARAM
13.02.2020.
05.06.2020.
2020-TA-1065
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli""
Likumprojekts
Atsaukts
Veselības ministrija
FM, KM, LBAS, LDDK, LM, PKC, TM, VARAM
13.02.2020.
04.06.2020.
2020-TA-1066
Likumprojekts "Grozījumi Veselības aprūpes finansēšanas likumā"
Likumprojekts
Atsaukts
Veselības ministrija
AM, EM, FM, IEM, LBAS, LDDK, LM, PKC, TM, VARAM
13.02.2020.
05.06.2020.
23-TA-304
Par civilās ekspertes dalības Eiropas Savienības Padomdevēja misijā civilā drošības sektora reformām Ukrainā atsaukšanu.
Rīkojuma projekts
Atsaukts
Ārlietu ministrija
21-TA-344
Par valsts nekustamā īpašuma pārdošanu
Rīkojuma projekts
Atsaukts
Zemkopības ministrija
FM, TM
27.09.2021.
12.10.2021.
22-TA-2483
Grozījums Ministru kabineta 1999. gada 31. augusta noteikumos Nr. 304 "Noteikumi par operatīvajiem transportlīdzekļiem"
Noteikumu projekts
Atsaukts
Iekšlietu ministrija