Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
24-TA-313
Konceptuālais ziņojums “Par pāreju uz ciklisku augstskolu un koledžu akreditāciju”
Konceptuālā ziņojuma projekts
Saskaņošana
Izglītības un zinātnes ministrija
AM, FM, IEM, KM, LDDK, LIZDA, LSA, RP, TM, VM, ZM
29.05.2024.
12.06.2024.
23-TA-2350
Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 5. jūlija noteikumos Nr. 419 "Noteikumi par publisko būvdarbu līgumos obligāti ietveramajiem noteikumiem un to saturu"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Ekonomikas ministrija
AM, FM, IEM, IZM, KEM, KM, KNAB, LAA, LDDK, LM, LTRK, Latvenergo, SAM, Sadales tīkls, TM, VARAM, VK, VM, ZM, ĀM
11.03.2024.
28.03.2024.
23-TA-2770
Grozījums Augstskolu likumā
Likumprojekts
Saskaņošana
Izglītības un zinātnes ministrija
DVI, FM, IEM, KM, LIZDA, LM, LSA, RP, SAM, TM, VM, ZM
19.04.2024.
07.05.2024.
24-TA-1079
Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā un pārdošanu
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Satiksmes ministrija
FM, TM
06.06.2024.
20.06.2024.
24-TA-1216
Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumos Nr. 950 "Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtība"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Aizsardzības ministrija
FM, LM, TM
06.06.2024.
20.06.2024.
24-TA-1228
Grozījumi Ieslodzījuma vietu pārvaldes likumā
Likumprojekts
Saskaņošana
Tieslietu ministrija
FM, IEM, TB, VM
06.06.2024.
20.06.2024.
24-TA-974
Programmas "Altum aizdevumu portfelī iekļauto darījumu procentu likmes subsīdijas" īstenošanas noteikumi
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Ekonomikas ministrija
FM, LDDK, LFNA, LTRK, TM, ZM
07.06.2024.
14.06.2024.
24-TA-831
Grozījumi Ministru kabineta 2023. gada 8. augusta noteikumos Nr. 443 "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1.2. reformu un investīciju virziena "Energoefektivitātes uzlabošana" 1.2.1.4.i. investīcijas "Energoefektivitātes uzlabošana valsts sektora ēkās, t. sk. vēsturiskajās ēkās" īstenošanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Ekonomikas ministrija
FM, KM, TM
07.06.2024.
14.06.2024.
24-TA-684
Informatīvais ziņojums “Par valsts budžeta līdzfinansējuma nodrošināšanu Eiropas Komisijas programmas “ES-veselībai” 2021. gada un 2022. gada Darba plāna ietvaros līdzfinansēto projektu (EUROHELICAN un TOGAS) īstenošanai”
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Veselības ministrija
FM, IZM, TM
10.06.2024.
17.06.2024.
24-TA-1237
Informatīvais ziņojums par 2021-UZD-736 uzdevuma izpildi
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Klimata un enerģētikas ministrija
ZM
17.05.2024.
22.05.2024.
24-TA-894
Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā
Likumprojekts
Saskaņošana
Aizsardzības ministrija
EM, FM, IEM, IZM, KEM, KM, KNAB, LBAS, LM, SAM, TM, VARAM, VK, VM, ZM, ĀM
17.05.2024.
31.05.2024.
24-TA-434
Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumos Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Ekonomikas ministrija
FM, LLPA, LPS, TM, VARAM
16.05.2024.
30.05.2024.
24-TA-986
Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 15. augusta noteikumos Nr. 657 "Gaisa kuģu lidojumiem nepieciešamās meteoroloģiskās informācijas sniegšanas kārtība"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Satiksmes ministrija
AM, FM, IEM, KEM, KNAB, KP, SAB, TM, VARAM
29.05.2024.
12.06.2024.
23-TA-2275
Grozījumi Zinātniskās darbības likumā
Likumprojekts
Saskaņošana
Ekonomikas ministrija
24.05.2024.
24-TA-258
Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 2. jūnija noteikumos Nr. 394 "Alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu ietekmes pārbaudes kārtība"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Zemkopības ministrija
FM, IEM, TM, VM
29.02.2024.
14.03.2024.
24-TA-784
Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.—2027. gadam 4.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot vienlīdzīgu un savlaicīgu piekļuvi kvalitatīviem, ilgtspējīgiem un izmaksu ziņā pieejamiem pakalpojumiem; pilnveidot sociālās aizsardzības sistēmas, tostarp veicināt sociālās aizsardzības pieejamību; uzlabot ilgtermiņa aprūpes pakalpojumu pieejamību, efektivitāti un izturētspēju" 4.3.5.1. pasākuma "Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamības palielināšana" otrās kārtas īstenošanas noteikumi
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Labklājības ministrija
FM, LLPA, LPS, TM
14.05.2024.
31.05.2024.
24-TA-488
Par valsts meža zemes nodošanu Līvānu novada pašvaldības īpašumā
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Zemkopības ministrija
FM, LPS, TM, VARAM
28.05.2024.
11.06.2024.
24-TA-1
Minimālās mēneša darba algas noteikšanas un pārskatīšanas kārtība
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Labklājības ministrija
EM, FM, IZM, LBAS, LDDK, LLPA, LPS, LTRK, TM, VK, VM
28.05.2024.
11.06.2024.
24-TA-1294
Par valsts nekustamā īpašuma Rājumsila ielā 10, Rīgā, pārdošanu
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Finanšu ministrija
LPS, TM, VARAM
30.05.2024.
13.06.2024.
23-TA-2853
Par Konvencijas par kibernoziegumiem otro papildu protokolu par pastiprinātu sadarbību un elektronisko pierādījumu izpaušanu
Likumprojekts starptautiskā līguma apstiprināšanai
Saskaņošana
Tieslietu ministrija
26.04.2024.
23-TA-1584
Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 28. janvāra noteikumos Nr. 55 "Noteikumi par ārzemnieku nodarbināšanu"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Ekonomikas ministrija
FM, IEM, LBAS, LDDK, LM, LTRK, TM
21.02.2024.
06.03.2024.
24-TA-1213 (IP)
Par valsts naftas produktu drošības rezervju iegādi valsts īpašumā un sistēmas izmaksu samazināšanu
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Ekonomikas ministrija
24-TA-1355
Latvijas Nacionālā mākslas muzeja publisko maksas pakalpojumu cenrādis
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Kultūras ministrija
EM, FM, IZM, LM, TM, VK
03.06.2024.
20.06.2024.
22-TA-2308
Grozījums Ministru kabineta 2019. gada 7. maija noteikumos Nr. 190 "Būvniecības valsts kontroles biroja sniegto maksas pakalpojumu cenrādis"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Ekonomikas ministrija
FM, TM
27.02.2023.
13.03.2023.
24-TA-1189
Par Pasaules Pasta konvencijas Pirmo papildprotokolu
Likumprojekts starptautiskā līguma apstiprināšanai
Saskaņošana
Satiksmes ministrija
FM, SPRK, TM, ĀM
14.06.2024.
01.07.2024.