Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
24-TA-833
Būvju klasifikācijas noteikumi
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Tieslietu ministrija
EM, FM, IEM, KEM, LLPA, LPS, SAM, VARAM, ZM
04.06.2024.
21.06.2024.
24-TA-384
Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 30. aprīļa noteikumos Nr. 238 "Iekšējo auditoru sertifikācijas kārtība"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Finanšu ministrija
AM, EM, IEM, IZM, KEM, KM, KNAB, LM, SAM, TM, VARAM, VK, VM, ZM, ĀM
17.06.2024.
02.07.2024.
24-TA-1354
Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Finanšu ministrija
LPS, TM, VARAM
04.06.2024.
21.06.2024.
23-TA-1708
Par konceptuālo ziņojumu “Par māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksas finansēšanas kārtību no 2024. gada”
Konceptuālā ziņojuma projekts
Saskaņošana
Kultūras ministrija
EM, FM, LBAS, LLPA, LPS, TM
18.06.2024.
26.06.2024.
24-TA-1066
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas vispārējā kārtība lauku attīstībai finanšu instrumentu veidā 2023.–2027. gadam plānošanas periodā
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Zemkopības ministrija
FM, TM
14.06.2024.
01.07.2024.
23-TA-2349
Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 24. janvāra noteikumos Nr. 68 "Stipendiju piešķiršanas kārtība ārzemniekiem"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Izglītības un zinātnes ministrija
FM, KM, LM, LSA, RP, SAM, TM, VM, ZM
17.06.2024.
02.07.2024.
23-TA-2363
Par valsts līdzdalības saglabāšanu valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca "Ainaži""
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Veselības ministrija
FM, KP, LDDK, LTRK, TM, VADDA, VK
20.05.2024.
03.06.2024.
23-TA-2315
Noteikumi par produktivitātes aizdevumiem uzņēmumu inovācijām
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Ekonomikas ministrija
DAIF Latvija, FM, LDDK, LFNA, LTRK, TM
24.05.2024.
31.05.2024.
24-TA-1184
Grozījumi Iesniegumu likumā
Likumprojekts
Saskaņošana
Tieslietu ministrija
AM, CVK, DVI, EM, FM, IEM, IZM, KEM, KM, KNAB, KP, LB, LM, LPS, LRVK, NEPLP, SAM, SPRK, TB, VARAM, VK, VM, ZM, ĀM
11.05.2024.
29.05.2024.
24-TA-1274
Centrālās statistikas pārvaldes un elektronisko sakaru komersanta, kā arī Aizsardzības ministrijas un elektronisko sakaru komersanta savstarpējās sadarbības forma, saturs un kārtība
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Aizsardzības ministrija
EM, LDDK, SAM, TM
27.05.2024.
10.06.2024.
24-TA-1211 (IP)
Par pieteikuma iegūt izšķirošo ietekmi nacionālajai drošībai nozīmīgā komercsabiedrībā izskatīšanu
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Ekonomikas ministrija
23-TA-945
Nozares kvalifikāciju struktūras un profesijas standarta un tajā ietverto profesionālās kvalifikācijas prasību izstrādes un aktualizācijas kārtība
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Izglītības un zinātnes ministrija
AM, EM, FM, IEM, KM, LDDK, LIZDA, LM, TM, VM, ZM
24.10.2023.
31.10.2023.
24-TA-1430
Par valstij piederošo nekustamo īpašumu Madonas novadā nodošanu Madonas novada pašvaldības īpašumā
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Satiksmes ministrija
FM, LPS, TM, VARAM
11.06.2024.
01.07.2024.
24-TA-1551
Par Pasākumu plānu atbalsta sniegšanai Ukrainas civiliedzīvotājiem Latvijas Republikā 2025. gadam
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Iekšlietu ministrija
EM, FM, IZM, KM, LLPA, LM, LPS, NEPLP, SAM, SIF, TM, VARAM, VK, VM, ZM
19.06.2024.
25.06.2024.
23-TA-2700
Grozījumi Stratēģiskas nozīmes preču aprites likumā
Likumprojekts
Saskaņošana
Ārlietu ministrija
AM, EM, FID, FM, IEM, LB, LDDK, SAB, SAM, TM, VARAM
20.06.2024.
28.06.2024.
23-TA-1187
Kārtība, kādā augstskolai tiek piešķirtas tiesības veikt ārvalstīs iegūto izglītības dokumentu ekspertīzi
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Izglītības un zinātnes ministrija
DVI, FM, IEM, KM, LSA, LU, RP, RSU, TM, VM, ZM, ĀM
14.06.2024.
21.06.2024.
23-TA-691
Energokopienu reģistrēšanas un darbības noteikumi
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Klimata un enerģētikas ministrija
DVI, EM, FM, LLPA, LPS, LSUA, RACA, Sadales tīkls, TM
21.06.2024.
08.07.2024.
23-TA-2335
Grozījumi likumā "Par tiesu varu"
Likumprojekts
Saskaņošana
Tieslietu ministrija
FM, IZM, VK
21.06.2024.
01.07.2024.
22-TA-3153
Tieslietu akadēmijas likums
Likumprojekts
Saskaņošana
Tieslietu ministrija
FM, IEM, IZM, VK, ĢP
21.06.2024.
01.07.2024.
23-TA-2339
Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību
Likumprojekts
Saskaņošana
Tieslietu ministrija
FM, IZM, VK
21.06.2024.
01.07.2024.
24-TA-1207
Par valsts materiālo rezervju pārvaldības pilnveidi
Konceptuālā ziņojuma projekts
Saskaņošana
Iekšlietu ministrija
24-TA-1568
Klimata un enerģētikas ministrijas nolikums
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Klimata un enerģētikas ministrija
FM, LDDK, TM, VARAM, VK
19.06.2024.
25.06.2024.
24-TA-1345
Grozījums Ministru kabineta 2022. gada 6. decembra noteikumos Nr. 769 "Lauksaimniecības konsultatīvās padomes nolikums"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Zemkopības ministrija
FM, TM
19.06.2024.
04.07.2024.
23-TA-2085 (IP)
Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Aizsardzības ministrijas valdījumā
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Aizsardzības ministrija
24-TA-1119
Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 17. septembra noteikumos Nr. 826 "Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra publisko maksas pakalpojumu cenrādis"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Aizsardzības ministrija
FM, TM, VK
20.06.2024.
05.07.2024.