Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
22-TA-3065 (DV)
Par atbalsta sniegšanu
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Aizsardzības ministrija
22-TA-217
Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 12. septembra noteikumos Nr. 557 "Noteikumi par valsts nodevu par vīzas, uzturēšanās atļaujas vai Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa Latvijas Republikā pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu un ar to saistītajiem pakalpojumiem"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Iekšlietu ministrija
FM, TM, VK, ĀM
07.03.2022.
21.03.2022.
22-TA-1527
Par kanalizācijas spiedvadu sistēmas nodošanu Ādažu novada pašvaldības īpašumā
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Aizsardzības ministrija
FM, LPS, TM, VARAM
09.09.2022.
28.09.2022.
22-TA-2190
Par valsts atbalsta programmas Nr.SA.33324 “Nākamās paaudzes tīkli lauku teritorijās” ietvaros  izbūvētās optiskā tīkla “vidējās jūdzes” infrastruktūras uzturēšanai nepieciešamo izmaksu segšanu
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Satiksmes ministrija
FM, LPS, TM, VARAM
28.09.2022.
05.10.2022.
22-TA-2486
Par Visaptverošu gaisa transporta nolīgumu starp Dienvidaustrumāzijas valstu asociācijas dalībvalstīm un Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm
Likumprojekts starptautiskā līguma apstiprināšanai
Saskaņošana
Satiksmes ministrija
19.09.2022.
22-TA-2683
Par Igaunijas Republikas valdības, Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības līgumu par paplašinātu sadarbību aizsardzības jomā
Likumprojekts starptautiskā līguma apstiprināšanai
Saskaņošana
Aizsardzības ministrija
23.09.2022.
21-TA-1458
Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 24. septembra noteikumos Nr. 1000 "Valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības direkcija" publisko maksas pakalpojumu cenrādis"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Satiksmes ministrija
FM, IEM, TM
14.07.2022.
21.07.2022.
22-TA-2878
Par apropriācijas pārdali
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Ārlietu ministrija
FM
26.09.2022.
26.09.2022.
22-TA-2094
Grozījumi Civilprocesa likumā
Likumprojekts
Saskaņošana
Tieslietu ministrija
FM, IEM, LPS
12.08.2022.
26.08.2022.
22-TA-2093
Grozījumi Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likumā
Likumprojekts
Saskaņošana
Tieslietu ministrija
FM, IEM, LPS
12.08.2022.
26.08.2022.
22-TA-2060
Grozījumi Notariāta likumā
Likumprojekts
Saskaņošana
Tieslietu ministrija
FM, IEM, LZNP
12.08.2022.
26.08.2022.
22-TA-2092
Grozījumi Fizisko personu reģistra likumā
Likumprojekts
Saskaņošana
Tieslietu ministrija
FM, IEM
12.08.2022.
26.08.2022.
22-TA-2095
Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru"
Likumprojekts
Saskaņošana
Tieslietu ministrija
FM, IEM, LPS, LZNP
12.08.2022.
26.08.2022.
22-TA-3168
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Izglītības un zinātnes ministrija
FM
24.10.2022.
27.10.2022.
22-TA-2764
Grozījums Elektronisko sakaru likumā
Likumprojekts
Saskaņošana
Iekšlietu ministrija
FM, SAM, SPRK, TM
11.10.2022.
28.10.2022.
21-TA-1739
Par samērīga nekustamā īpašuma nodokļa nodrošināšanu
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Finanšu ministrija
EM, LBAS, LDDK, LLPA, LPS, LTRK, TM, VARAM, ZM, ZSA
13.10.2022.
20.10.2022.
22-TA-1706
Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 6. janvāra noteikumos Nr. 7 "Ostas pārvaldes paraugnolikums"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Satiksmes ministrija
EM, FM, LPS, TM, VARAM, ZM
24.10.2022.
31.10.2022.
22-TA-3387
Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas un attīstības plāns 2023. – 2027.gadam
Plāna projekts
Saskaņošana
Kultūras ministrija
EM, FM, IZM, LBAS, LPS, TM, VARAM, VK, VM, ZM
14.07.2023.
21.07.2023.
23-TA-1844
Par rīcību ar Satiksmes ministrijas valdījumā esošiem nekustamajiem īpašumiem Brīvības ielā 58, Rīgā un Vaļņu ielā 30, Rīgā
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Satiksmes ministrija
FM, TM
21.07.2023.
04.08.2023.
22-TA-2648
Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 15. decembra noteikumos Nr. 736 "Noteikumi par dabīgo minerālūdeni un avota ūdeni"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Zemkopības ministrija
FM, TM, VM
30.01.2023.
13.02.2023.
23-TA-313
Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija noteikumos Nr. 380 "Noteikumi par kompleksa un saistīta tūrisma pakalpojuma sagatavošanas un sniegšanas kārtību un kompleksu un saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēju un ceļotāju tiesībām un pienākumiem"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Ekonomikas ministrija
FM, LTRK, TM
07.06.2023.
14.06.2023.
23-TA-1560
Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 18.00.00 "Finansējums valsts drošības stiprināšanas pasākumiem"
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Iekšlietu ministrija
FM
27.06.2023.
12.07.2023.
22-TA-2752
Par Latvijas Republikas valdības un Gajānas Kooperatīvās Republikas valdības nolīgumu par gaisa satiksmi
Likumprojekts starptautiskā līguma apstiprināšanai
Saskaņošana
Satiksmes ministrija
FM, TM, ĀM
25.07.2023.
01.08.2023.
23-TA-378 (IP)
Par nekustamā īpašuma "Spāres" Rembates pagastā, Ogres novadā pirkšanu Nacionālo bruņoto spēku Aviācijas bāzes paplašināšanai
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Aizsardzības ministrija
23-TA-870
Par budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmas 80.00.00 “Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” līdzekļu pārdali 3.1.1.4. i investīcijai “Finansēšanas fonda izveide zemas īres mājokļu būvniecībai”
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Ekonomikas ministrija
FM, KEM, TM
05.04.2023.
21.04.2023.