Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
21-TA-858
“Par valsts mikromobilitātes infrastruktūras attīstību”
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Satiksmes ministrija
31.01.2022.
22-TA-95 (DV)
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
2021-TA-1970
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 24.augusta rīkojumā Nr.468 "Par nacionālo interešu objekta statusa noteikšanu Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūrai Rail Baltica""
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
FM, LBAS, LPS, TM, VARAM
20.05.2021.
17.08.2021.
22-TA-891
Par Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai, ar ko Direktīvu 2003/25/EK groza attiecībā uz uzlabotu stabilitātes prasību iekļaušanu un to saskaņošanu ar Starptautiskās Jūrniecības organizācijas noteiktajām stabilitātes prasībām”
ESVIS projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
21-TA-958
Autoceļu lietošanas nodevas elektroniskās iekasēšanas sistēmas pakalpojumu sniedzēju reģistrācijas, uzraudzības un izslēgšanas no reģistra kārtība
Noteikumu projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
04.02.2022.
2016-TA-898
Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības nolīgumu par tiešo starptautisko dzelzceļa satiksmi"
Likumprojekts starptautiskā līguma apstiprināšanai
Saskaņošana
Satiksmes ministrija
AM, FM, IEM, TM, ĀM
05.05.2016.
05.05.2016.
21-TA-482
Par Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumam, ar ko groza Direktīvu 2003/87/EK attiecībā uz paziņojumu par izlīdzināšanas prasībām attiecībā uz Savienībā reģistrētiem gaisa kuģu ekspluatantiem attiecībā uz globālā tirgus pasākumu”
ESVIS projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
21-TA-427
Informatīvais ziņojums "Par SMS apziņošanas turpināšanu personu informēšanai par Latvijā noteiktajiem Covid-19 epidemioloģiskās drošības pasākumiem"
 
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Satiksmes ministrija
FM, IEM, TM
28.09.2021.
01.10.2021.
22-TA-816
Par Latvijas Republikas valdības un Eiropas Elektronisko sakaru regulatoru iestādes atbalsta aģentūras pakalpojumu nodrošināšanas līgumu
Noteikumu projekts starptautiskā līguma apstiprināšanai
Pieņemts
Satiksmes ministrija
06.06.2022.
21-TA-349
Elektronisko sakaru nozares attīstības plāns 2021.–2027. gadam
Plāna projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
04.11.2021.
2021-TA-2053
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Platones ielā 5, Rīgā, daļas pirkšanu projekta “Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve “Rail Baltica” koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu” īstenošanai"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
FM, TM
08.07.2021.
26.08.2021.
2021-TA-1981
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 1998. gada 20. oktobra noteikumos Nr. 411 "Noteikumi par stratēģiskās un reģionālās nozīmes dzelzceļa infrastruktūras iedalījumu""
Noteikumu projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
FM, LBAS, LPS, TM
22.07.2021.
18.08.2021.
22-TA-1326
Par nekustamā īpašuma "d/s Mazcena Nr. 119", Mārupes pagastā, Mārupes novadā, pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
19.05.2022.
22-TA-1427
Par  valsts akciju sabiedrības "Latvijas gaisa satiksme" pamatkapitāla palielināšanu
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Satiksmes ministrija
FM, PKC, TM
13.05.2022.
27.05.2022.
22-TA-321
Dzelzceļa ritošā sastāva reģistrācijas kārtība
Noteikumu projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
16.02.2022.
21-TA-1016
Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 1.augusta noteikumosNr.635 „Noteikumi par civilās aviācijas lidlauku izveidošanu, sertifikāciju un ekspluatāciju”
Noteikumu projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
02.12.2021.
21-TA-1580
Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu pārņemšanu valsts īpašumā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
14.02.2022.
21-TA-781
Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 6. jūnija noteikumos Nr. 467 "Noteikumi par kuģu reģistrāciju Latvijas Kuģu reģistrā"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
FM, TM, ZM
23.11.2021.
07.12.2021.
21-TA-834
Par nekustamā īpašuma “Ausekļa iela 5”, Dzērbenes pagastā, Cēsu novadā, daļas pirkšanu
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
FM, TM
27.10.2021.
10.11.2021.
21-TA-706
Par civilās aviācijas drošības uzturēšanas pasākumu finansēšanu 2021. gadā no valsts budžeta programmas 44.00.00 “Līdzekļi aviācijas drošības, glābšanas un civilmilitārās sadarbības nodrošināšanai”
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
13.11.2021.
21-TA-251
Par nekustamā īpašuma “Jauntreidas”, Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā, daļas pirkšanu
 
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
20.09.2021.
21-TA-484
Par Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko groza Regulu (ES) 2019/631 attiecībā uz CO2 emisiju standartu noteikšanas stiprināšanu jauniem vieglajiem pasažieru automobiļiem un jauniem vieglajiem komerciālajiem transportlīdzekļiem saskaņā ar Savienības klimata ambīciju palielināšanu”
ESVIS projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
22-TA-537
Par nekustamā īpašuma Turaidas ielā 4, Siguldā, Siguldas novadā, daļas pirkšanu.
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
11.03.2022.
22-TA-1526
Par likvidācijas komisijas izveidi Ventspils brīvostas pārvaldes likvidācijas procesa īstenošanai
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
22.06.2022.
21-TA-1233
Par Nolīgumu par pasta maksājumu pakalpojumiem
Likumprojekts starptautiskā līguma apstiprināšanai
Pieņemts
Satiksmes ministrija
02.02.2022.