Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
21-TA-1116
Par nekustamā īpašuma “Rozīši”, Babītes pagastā, Mārupes novadā, daļas pirkšanu valsts vietējā autoceļa V10 Babītes stacija-Vārnukrogs pārbūves projekta īstenošanai
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
13.01.2022.
21-TA-888
Grozījumi Ministru kabineta 2003. gada 4.februāra noteikumos Nr.70 “Dzelzceļa kravas pārvadājumu noteikumi”
Noteikumu projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
22.11.2021.
21-TA-1674
Pārrobežu informācijas apmaiņas kārtība par autoceļu lietošanas nodevas maksāšanas pārkāpumiem
Noteikumu projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
21.04.2022.
22-TA-1534
Par likvidācijas komisijas izveidi Rīgas brīvostas pārvaldes likvidācijas procesa īstenošanai
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
01.07.2022.
22-TA-1535
Par valsts prasību pret Rojas ostas pārvaldi dzēšanu
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
21.06.2022.
22-TA-1103
Par nekustamā īpašuma "Dzelzsbetona autoceļa pārvads - Padone", Durbes pagastā, Dienvidkurzemes novadā, pirkšanu ceļa pārvada valsts vietējā autoceļa V1204 Durbe-Padone-Kurgas 7,70. km pārbūves projekta īstenošanai
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
14.06.2022.
22-TA-1657
Par Ministru kabineta 2021. gada 29. jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 50, 18. §) "Bezpilota gaisa kuģu lidojumu noteikumi" 2. punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu
MK sēdes protokollēmuma projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
17.06.2022.
22-TA-1455
Rīgas brīvostas pārvaldes nolikums
Noteikumu projekts
Atsaukts
Satiksmes ministrija
21-TA-292
Par transportlīdzekļa vadīšanu apreibinošu vielu ietekmē sodītas personas uzvedības korekcijas programmas noteikumi
 
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Satiksmes ministrija
17.11.2021.
21-TA-639
"Grozījumi Ministru kabineta 1998. gada 6. oktobra noteikumos Nr.392 "Dzelzceļa pārbrauktuvju un pāreju ierīkošanas, aprīkošanas, apkalpošanas un slēgšanas noteikumi""
Noteikumu projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
18.10.2021.
21-TA-1495
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojumā Nr. 720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu"
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Saskaņošana
Satiksmes ministrija
EM, TM, VM
29.11.2021.
29.11.2021.
21-TA-132
Par nepieciešamajām izmaiņām tiesiskajā regulējumā Rail Baltica projekta īstenošanas paātrināšanai
Konceptuālā ziņojuma projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
06.10.2021.
21-TA-54
Par nekustamo īpašumu daļu pirkšanu valsts galvenā autoceļa A13 Krievijas robeža (Grebņeva)-Rēzekne-Daugavpils-Lietuvas robeža (Medumi) segas pārbūves projekta īstenošanai
 
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
FM, TM
12.10.2021.
19.10.2021.
22-TA-1525
Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 10. jūlija noteikumos Nr. 482 "Ceļu drošības auditoru sertificēšanas kārtība"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
23.05.2022.
21-TA-736
Par nepieciešamo papildu finansējumu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai 2021.gada 2.pusgadā
 
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Satiksmes ministrija
FM, LPS
19.10.2021.
25.10.2021.
21-TA-633
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”
 
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
FM
21.10.2021.
28.10.2021.
21-TA-242
Ministru kabineta rīkojums “Par grozījumiem Ministru kabineta 2020.gada 13.augusta rīkojumā Nr. 442 “Par Satiksmes ministrijas ilgtermiņa saistībām valsts galvenā autoceļa "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" publiskās un privātās partnerības projekta īstenošanai”
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
FM, TM
26.11.2021.
03.12.2021.
21-TA-157
Ministru kabineta rīkojuma projekts “Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības “Latvijas autoceļu uzturētājs” peļņas daļu par 2020.gadu”
 
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
20.09.2021.
2021-TA-2147
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumos Nr.1080 "Transportlīdzekļu reģistrācijas noteikumi""
Noteikumu projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
AM, FM, IEM, TM, VK
17.06.2021.
08.09.2021.
21-TA-667
Noteikumi par universālā pasta pakalpojuma saistību izpildes tīro izmaksu kompensēšanu
 
Noteikumu projekts
Izstrāde (Sabiedrības līdzdalība)
Satiksmes ministrija
21-TA-875
Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 15. oktobra noteikumos Nr. 1112 "Gaisa kuģu lidojumu procedūras izstrādes, validēšanas, apstiprināšanas un uzturēšanas kārtība"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Satiksmes ministrija
FM, IEM, TM, VK
11.01.2022.
25.01.2022.
2021-TA-1862
Likumprojekts "Grozījumi Pasta likumā"
Likumprojekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
FM, KM, LBAS, LDDK, PKC, SPRK, TM, VARAM
25.02.2021.
04.08.2021.
22-TA-1750
Pavadvēstule "Par Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas Ministru padomes 2022. gada 2. /3. jūnija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem"
ESVIS projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
22-TA-13
Par Pasaules Pasta savienības Vispārīgā reglamenta Trešo papildprotokolu
Likumprojekts starptautiskā līguma apstiprināšanai
Pieņemts
Satiksmes ministrija
25.02.2022.
21-TA-43
Par Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu aviācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Tunisijas Republiku, no otras puses
Likumprojekts starptautiskā līguma apstiprināšanai
Saskaņošana
Satiksmes ministrija
13.09.2021.