Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
21-TA-1090
Informatīvais ziņojums par COVID-19 pandēmijas ietekmi uz nekustamā īpašuma tirgu
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Tieslietu ministrija
08.12.2021.
21-TA-298 (IP)
Informatīvais ziņojums par Administratīvās apgabaltiesas sprieduma izpildi
 
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Tieslietu ministrija
22-TA-881
Par Intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības un nodrošināšanas pamatnostādņu īstenošanu 2018.-2020. gadā
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Tieslietu ministrija
23.05.2022.
21-TA-616
Grozījumi Krimināllikumā
Likumprojekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija
13.10.2021.
21-TA-544
Par atļauju Jekaterinai Macukai savienot amatu
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija
KNAB
25.10.2021.
08.11.2021.
22-TA-727 (IP)
Paskaidrojums administratīvajā lietā Nr.A420150422 par pieteicēju pieteikumu par juridiskā fakta konstatēšanu.
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija
22-TA-934
Grozījumi Rūpnieciskā īpašuma institūciju un procedūru likumā
Likumprojekts
Iesniegts
Tieslietu ministrija
16.06.2022.
21-TA-350
Par likumprojektu "Grozījumi Tiesnešu izdienas pensiju likumā" (486/Lp13)

 
Ministru Kabineta vēstules projekts
Izskatīts
Tieslietu ministrija
24.09.2021.
21-TA-652
Ar lietas izskatīšanu saistīto izdevumu aprēķināšanas kārtība
Noteikumu projekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija
FM
11.11.2021.
26.11.2021.
22-TA-1924
Grozījumi Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā 
Likumprojekts
Saskaņošana
Tieslietu ministrija
EM, FM, LLPA, LPS, VARAM
22.07.2022.
29.07.2022.
22-TA-1851
Par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2022. gada 9.-10. jūnija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
ESVIS projekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija
22-TA-983
Esošā situācija un priekšlikumi sistēmas pilnveidošanai, lai Latvijas publiskajos reģistros pilnvērtīgi ieviestu Eiropas Savienības noteiktās sankcijas
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Tieslietu ministrija
04.04.2022.
22-TA-555 (IP)
Paskaidrojums administratīvajā lietā Nr.A420140322 par pieteicēju pieteikumu par juridiskā fakta konstatēšanu.
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija
22-TA-223 (IP)
Latvijas Republikas nostāja uz Eiropas Komisijas 2021. gada 2. decembra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. 2021/2239
Latvijas Republikas nostājas projekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija
21-TA-743
Grozījums Ministru kabineta 2017. gada 19. decembra noteikumos Nr. 769 "Tieslietu ministrijas pamatbudžeta programmas "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu konfiskācijas fonds" finanšu līdzekļu izmantošanas kārtība"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija
FM
01.11.2021.
13.11.2021.
22-TA-679
Pavadvēstule Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Nr. 1 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu statūtiem un finansēšanu (pārstrādāta versija)" iesniegšanai
ESVIS projekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija
22-TA-2060
Grozījumi Notariāta likumā
Likumprojekts
Izstrāde (Sabiedrības līdzdalība)
Tieslietu ministrija
2021-TA-2153
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru""
Likumprojekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija
EM, FM, LDDK
01.04.2021.
08.09.2021.
21-TA-1135
Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 2.jūlija noteikumos Nr.364 "Noteikumi par zvērināta tiesu izpildītāja rīcību ar bezmantinieku mantu"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija
26.11.2021.
22-TA-636
Grozījums Ministru kabineta 2012. gada 10. janvāra noteikumos Nr. 48 "Būvju kadastrālās uzmērīšanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija
24.05.2022.
2021-TA-1848
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 12.februāra rīkojumā Nr.50 "Par Ieslodzījuma vietu infrastruktūras attīstības koncepciju""
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija
FM
27.10.2021.
01.11.2021.
2021-TA-688
Likumprojekts "Grozījumi Bāriņtiesu likumā"
Likumprojekts
Iesniegts
Tieslietu ministrija
05.05.2022.
22-TA-2006 (IP)
Latvijas Republikas nostājas projekts, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-115/22 NADA u.c.
Latvijas Republikas nostājas projekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija
21-TA-1690
Ministru kabineta rīkojums "Par Mihailu Papsujeviču"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija
15.12.2021.
22-TA-1957
Informatīvais ziņojums par starptautisko līgumu, kas apstiprināti ar likumu, tulkojumu precizējumiem
Informatīvais ziņojums
Iesniegts
Tieslietu ministrija
12.07.2022.