Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
22-TA-683
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
03.03.2022.
2011-TA-537
Par Saeimas 2005.gada 12.maija deklarācijas "Par Latvijā īstenotā Padomju Sociālistisko Republiku Savienības totalitārā komunistiskā režīma nosodījumu" izpildi
Informatīvais ziņojums
Iesniegts
Ārlietu ministrija
IEM
03.03.2011.
03.03.2011.
22-TA-149 (IP)
Par informatīvo ziņojumu “Par Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2022. gada 25. janvāra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem”
ESVIS projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
21-TA-422
Par civilā eksperta dalības laika pagarināšanu Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas Speciālajā novērošanas misijā Ukrainā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
FM, TM
07.10.2021.
21.10.2021.
22-TA-685
Par informatīvo ziņojumu “Par Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2022. gada 25.februāra sanāksmē un 27. februāra Ārlietu padomes videokonferencē izskatītajiem jautājumiem”
ESVIS projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
22-TA-109
Par civilās ekspertes dalību Eiropas Savienības Novērošanas misijā Gruzijā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
24.01.2022.
22-TA-299 (IP)
Par valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
22-TA-739
Informatīvais ziņojums "Par Sankciju koordinācijas padomes darbību 2021. gadā"
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Ārlietu ministrija
04.03.2022.
22-TA-1940
Grozījums Ministru kabineta 2017. gada 9. maija noteikumos Nr. 249 "Par Vienošanos par 2010. gada 20. decembra Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanās par Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas pierobežas teritoriju iedzīvotāju savstarpējo braucienu vienkāršošanu grozījumiem"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Ārlietu ministrija
AM, EM, FM, IEM, IZM, KM, LM, SAM, TM, VARAM, VK, VM, ZM
21.06.2022.
07.07.2022.
21-TA-960
Likumprojekts “Par Eiropas konvenciju par diplomātisko aģentu vai konsulāro amatpersonu veiktās dokumentu legalizācijas prasības atcelšanu”
Likumprojekts starptautiskā līguma apstiprināšanai
Pieņemts
Ārlietu ministrija
09.11.2021.
21-TA-67
Latvijas Republikas ceturtais nacionālais ziņojums par Vispārējās konvencijas par nacionālo minoritāšu aizsardzību izpildi Latvijā
 
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Ārlietu ministrija
IEM, IZM, KM, LM, LPS, NEPLP, SIF, TM, VK
01.10.2021.
08.10.2021.
22-TA-450
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
14.02.2022.
22-TA-674
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
01.03.2022.
22-TA-1583
Par Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2022. gada 23. maija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
ESVIS projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
21-TA-1811
Ārlietu ministra ikgadējais ziņojums par paveikto un iecerēto darbību valsts ārpolitikā un Eiropas Savienības jautājumos 2021. gadā
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Ārlietu ministrija
27.12.2021.
22-TA-1602
Par Eiropas Savienības Ārlietu padomes attīstības sadarbības ministru 2022. gada 20. maija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
ESVIS projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
22-TA-1135
Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no valsts pamatbudžeta par diplomātiskā un konsulārā dienesta amatpersonu (darbinieku), valsts tiešās pārvaldes amatpersonu (darbinieku), karavīru, prokuroru un sakaru virsnieku, kuri uzturas ārvalstīs, laulātajiem
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Ārlietu ministrija
AM, EM, FM, IEM, IZM, KM, KNAB, LM, PKC, SAM, TM, VARAM, VK, VM, ZM, ĢP
14.07.2022.
21.07.2022.
21-TA-439
Grozījums Ministru kabineta 2017. gada 7. jūnija rīkojumā Nr. 281 "Par Stratēģiskas nozīmes preču kontroles komiteju"
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
AM, EM, FID, FKTK, FM, IEM, TM, VARAM, VM
29.10.2021.
05.11.2021.
22-TA-402
Grozījumi Attīstības sadarbības politikas plānā 2021.-2023. gadam.
Plāna (grozījumu) projekts
Atsaukts
Ārlietu ministrija
22-TA-1862 (DV)
Par tiesas sprieduma izpildi
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Ārlietu ministrija
22-TA-1381
Par brīvprātīgo iemaksu Eiropas Padomes Eiropas Cilvēktiesību tiesas budžetā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
14.05.2022.
21-TA-1788
Informatīvais ziņojums "Par gatavošanos Latvijas Republikas prezidentūrai Eiropas Padomes Ministru komitejā 2023. gadā"
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Ārlietu ministrija
08.02.2022.
21-TA-405
Par informatīvo ziņojumu “Par 2021. gada 5. oktobra neformālajā Eiropadomē izskatāmajiem jautājumiem”
ESVIS projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
21-TA-560
Par civilo ekspertu dalības laika pagarināšanu Eiropas Savienības Padomdevēja misijā civilā drošības sektora reformām Ukrainā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
AM, FM, TM
13.10.2021.
18.10.2021.
21-TA-507
Par atbildības noteikšanu “Priekšlikumam Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par atjaunīgo un mazoglekļa degvielu izmantošanu jūras transportā un Direktīvas 2009/16/EK grozīšanu”
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Ārlietu ministrija
04.10.2021.