Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
2021-TA-1916
Par Ministru kabineta atbildes vēstules projektu Latvijas Republikas tiesībsargam
Ministru Kabineta vēstules projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
IZM
02.09.2021.
02.09.2021.
22-TA-569
Grozījums Ministru kabineta 2017. gada 28. novembra noteikumos Nr. 692 "Peldvietas izveidošanas, uzturēšanas un ūdens kvalitātes pārvaldības kārtība"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
05.05.2022.
21-TA-320
Ārstniecības likums
Likumprojekts
Pieņemts
Veselības ministrija
29.11.2021.
22-TA-260
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojumā Nr. 720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu"
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
25.01.2022.
22-TA-1641
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos Nr. 870 "Noteikumi par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru" projektu iesniegumu atlases pirmo un otro kārtu un 13.1.5. specifisko atbalsta mērķi "Atveseļošanas pasākumi veselības nozarē""
Noteikumu projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
10.06.2022.
21-TA-1652 (IP)
Paskaidrojums administratīvajā lietā Nr.A420284321
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
21-TA-951
Grozījums Ministru kabineta 2010. gada 23. marta noteikumos Nr. 288 "Aptieku darbības noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
02.11.2021.
21-TA-1193 (IP)
Paskaidrojums administratīvaja lietā Nr.A420268021
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
21-TA-1262 (IP)
Paskaidrojums administratīvajā lietā Nr.A420265021
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
21-TA-1198 (IP)
Paskaidrojums administratīvajā lietā Nr. A420264821
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
21-TA-1048 (IP)
Paskaidrojums raksts administratīvajā lietā Nr.A420258521
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Atsaukts
Veselības ministrija
21-TA-1163
Grozījumi Veselības aprūpes finansēšanas likumā
Likumprojekts
Pieņemts
Veselības ministrija
FM, IEM, LM, TM
11.11.2021.
15.11.2021.
21-TA-1186 (IP)
Paskaidrojums administratīvajā lietā Nr.A420265621
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
22-TA-844
Aktuālā informācija par epidemioloģiskās drošības situāciju, Covid-19 testēšanu un veselības aprūpes sistēmas kapacitāti 
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Veselības ministrija
14.03.2022.
22-TA-292
Grozījums Ministru kabineta 2018. gada 28. augusta noteikumos Nr. 555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
31.01.2022.
22-TA-1767
Grozījumi Ministru kabineta 1999. gada 5. janvāra noteikumos Nr. 7 "Infekcijas slimību reģistrācijas kārtība"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
09.06.2022.
21-TA-1289
Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 31. oktobra noteikumos Nr. 899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
FM, TM
13.12.2021.
20.12.2021.
22-TA-1449
Par apropriācijas pārdali
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
19.05.2022.
21-TA-1253 (IP)
Paskaidrojums administratīvajā lietā Nr.A420262721 
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
22-TA-1386 (IP)
Paskaidrojums administratīvajā lietā Nr.A420182622
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
21-TA-531
Par prezentācijas iesniegšanu Ministru kabineta 2021.gada 5.oktobra sēdes 3.1.jautājumam
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Veselības ministrija
04.10.2021.
21-TA-1823 (IP)
Paskaidrojums par blakus sūdzību lietā Nr.A420270521
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
22-TA-1011
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
08.04.2022.
22-TA-1323 (IP)
Paskaidrojums administratīvajā lietā Nr.A420179822.
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
22-TA-1248 (IP)
Paskaidrojums administratīvajā lietā Nr.A420170722
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Pieņemts
Veselības ministrija