Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
22-TA-3173
Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 10. augusta rīkojumā Nr. 518 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu"
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
31.10.2022.
22-TA-3808
Par valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības Ukrainai
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
13.01.2023.
23-TA-128
Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu Aizkraukles novada pašvaldībā un Jēkabpils novada pašvaldībā
Rīkojuma projekts
Atsaukts
Iekšlietu ministrija
22-TA-3806
Par valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības Ukrainai
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
13.01.2023.
22-TA-1588
Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 30. augusta noteikumos Nr. 676 "Vīzu noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
17.01.2023.
2019-TA-1235
Informatīvais ziņojums "Par nepieciešamajiem finanšu līdzekļiem Iekšlietu ministrijas valdījumā esošo valsts nekustamo īpašumu uzlabošanai"
Informatīvais ziņojums
Iesniegts
Iekšlietu ministrija
FM, LBAS, LRVK, TM
18.04.2019.
28.06.2019.
2020-TA-148
Likumprojekts "Prostitūcijas ierobežošanas likums"
Likumprojekts
Iesniegts
Iekšlietu ministrija
EM, FM, IZM, LM, LPS, TM, VARAM, VK, VM, ĀM
07.09.2017.
30.01.2020.
23-TA-335
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Iekšlietu ministrija
FM
08.02.2023.
13.02.2023.
22-TA-3148
Grozījumi Ārējās sauszemes robežas infrastruktūras izbūves likumā
Likumprojekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
19.01.2023.
23-TA-154
Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 10. augusta rīkojumā Nr. 518 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu"
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
27.01.2023.
23-TA-270
Par grozījumiem Ministru kabineta 2021. gada 10. augusta rīkojumā Nr. 518
Ministru Kabineta vēstules projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
31.01.2023.
23-TA-368
Par humānās palīdzības sniegšanu Turcijas Republikai
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
10.02.2023.
22-TA-2282 (IP)
 “Par valsts ārējās robežas stiprināšanas tehniskā risinājuma izstrādes gaitu un priekšlikumiem turpmākai rīcībai”
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
22-TA-3358 (IP)
Par valsts kustamas mantas nodošanu bez atlīdzības Ukrainas Republikas Valsts robežsardzes dienestam
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
22-TA-3404
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
26.11.2022.
22-TA-3402
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
26.11.2022.
22-TA-3364 (IP)
Par valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības Ukrainai
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
22-TA-3205
Kuģošanas līdzekļa vajāšanas, apturēšanas, pārbaudes un aizturēšanas kārtība un nosacījumi
Noteikumu projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
31.10.2022.
22-TA-2070
Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 14. septembra noteikumos Nr. 850 "Kriminālprocesa informācijas sistēmas noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
01.12.2022.
22-TA-2861
Grozījums Ministru kabineta 2022. gada 11. janvāra rīkojumā Nr. 8 "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas–Igaunijas Kopējā komisijā valsts robežas jautājumos"
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
24.11.2022.
22-TA-3117
Pasākumu plāns atbalsta sniegšanai Ukrainas civiliedzīvotājiem Latvijas Republikā 2023. gadam
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
20.12.2022.
21-TA-501 (IP)
Informatīvais ziņojums
“Par aktuālo situāciju uz Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas valsts robežas”

 
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
21-TA-981 (IP)
Informatīvais ziņojums “Par Valsts policijas, Iekšējās drošības biroja, Valsts robežsardzes un Finanšu izlūkošanas dienesta amatpersonu (darbinieku) prēmēšanu par tiešās darbības rezultātā atklātiem un novērstiem noziedzīgiem nodarījumiem”
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
22-TA-2805
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Atsaukts
Iekšlietu ministrija
FM
12.10.2022.
19.10.2022.
21-TA-1454 (IP)
Par papildu bruņojuma iegādi
Informatīvais ziņojums
Atsaukts
Iekšlietu ministrija