Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
22-TA-903
Informatīvais ziņojums par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta “E-Identitātes un e-paraksta risinājumu attīstība” ietvaros izveidotās infrastruktūras tālākas izmantošanas iespējām
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Satiksmes ministrija
AM, EM, FM, IEM, LPS, TM, VARAM
28.09.2022.
05.10.2022.
21-TA-303
Speciālo radiolīdzekļu izmantošanas kārtība
Noteikumu projekts
Iesniegts
Satiksmes ministrija
13.09.2022.
22-TA-2375 (IP)
Par Rail Baltica projekta Latvijas prioritārajām aktivitātēm Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta 2022. gada militārās mobilitātes pieteikumā
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Satiksmes ministrija
22-TA-2693 (IP)
Nacionālā pozīcija par Starptautiskās Telesakaru savienības (ITU) Pilnvaroto pārstāvju konferenci
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas starptautisko tiesību jautājumos projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
21-TA-420
Kārtība, kādā elektronisko sakaru komersants aprīko elektronisko sakaru tīklu ar iekārtām, kas likumā noteiktajos gadījumos nodrošina operatīvās informācijas iegūšanu no tehniskajiem līdzekļiem un sarunu operatīvu noklausīšanos
Noteikumu projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
30.08.2022.
22-TA-2590
Grozījums Ministru kabineta 2010. gada 12. maija noteikumos Nr. 431 "Noteikumi par obligāti piemērojamo Latvijas Republikas nacionālo standartu, sniedzot pasta pakalpojumus"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Satiksmes ministrija
EM, FM, SPRK, TM
27.09.2022.
11.10.2022.
22-TA-2190
Par valsts atbalsta programmas Nr.SA.33324 “Nākamās paaudzes tīkli lauku teritorijās” ietvaros  izbūvētās optiskā tīkla “vidējās jūdzes” infrastruktūras uzturēšanai nepieciešamo izmaksu segšanu
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Satiksmes ministrija
FM, LPS, TM, VARAM
28.09.2022.
05.10.2022.
22-TA-1619
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 15. jūnija noteikumos Nr. 374 "Atzīto struktūru statusa iegūšanas un uzraudzības kārtība"
Noteikumu projekts
Iesniegts
Satiksmes ministrija
29.09.2022.
22-TA-2486
Par Visaptverošu gaisa transporta nolīgumu starp Dienvidaustrumāzijas valstu asociācijas dalībvalstīm un Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm
Likumprojekts starptautiskā līguma apstiprināšanai
Saskaņošana
Satiksmes ministrija
19.09.2022.
21-TA-745
Par Latvijas Republikas valdības un Ruandas Republikas valdības divpusējo nolīgumu par gaisa satiksmi
Likumprojekts starptautiskā līguma apstiprināšanai
Saskaņošana
Satiksmes ministrija
08.09.2022.
22-TA-2264
Par aktuālo situāciju attiecībā uz atbalstu abonētās preses izdevumu piegādes nodrošināšanai no 2023. gada.
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Satiksmes ministrija
FM, KM, TM
29.09.2022.
04.10.2022.
22-TA-1953
Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 30. maija noteikumos Nr. 295 "Noteikumi par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļa"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
09.09.2022.
22-TA-1561
Numerācijas pārvaldīšanas kārtība, izveidojot un uzturot numerācijas datubāzi
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Satiksmes ministrija
FM, SPRK, TM, VARAM
30.09.2022.
07.10.2022.
22-TA-2548
Par Satiksmes ministrijas ilgtermiņa saistībām jauno elektrovilcienu projekta īstenošanai
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Satiksmes ministrija
FM
30.09.2022.
07.10.2022.
22-TA-2687
Par valstij piederošo nekustamo īpašumu Limbažu novadā nodošanu Limbažu novada pašvaldības īpašumā
Rīkojuma projekts
Iesniegts
Satiksmes ministrija
29.09.2022.
22-TA-2428
Par valstij piederošā nekustamā īpašuma "Stacijas laukums", Skrīveru pagastā, Aizkraukles novadā, nodošanu Aizkraukles novada pašvaldības īpašumā
Rīkojuma projekts
Iesniegts
Satiksmes ministrija
19.09.2022.
22-TA-2466
Par nekustamo īpašumu "Āķīšu ceļš 1", "Āķīšu ceļš 3", "Āķīšu ceļš 5", "Āķīšu ceļš 7", "Āķīšu ceļš 9" un "Āķīšu ceļš 11", Iecavas pagastā, Bauskas novadā, pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai
Rīkojuma projekts
Iesniegts
Satiksmes ministrija
19.09.2022.
22-TA-2211
Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 29. septembra noteikumos Nr. 1104 "Noteikumi par valsts autoceļu un valsts autoceļu maršrutā ietverto pašvaldībām piederošo autoceļu posmu sarakstiem"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Satiksmes ministrija
FM, LPS, TM
09.09.2022.
23.09.2022.
22-TA-2559
Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 27. jūlija noteikumos Nr. 704 "Noteikumi par robežšķērsošanas vietām un tajās veicamajām pārbaudēm"
Noteikumu projekts
Izstrāde (Sabiedrības līdzdalība)
Satiksmes ministrija
21-TA-1458
Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 24. septembra noteikumos Nr. 1000 "Valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības direkcija" publisko maksas pakalpojumu cenrādis"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Satiksmes ministrija
FM, IEM, TM
14.07.2022.
21.07.2022.
22-TA-2422
Par valstij piederošā nekustamā īpašuma "Bērzkalnu iela", Bauskā, Bauskas novadā, nodošanu Bauskas novada pašvaldības īpašumā
Rīkojuma projekts
Iesniegts
Satiksmes ministrija
20.09.2022.
22-TA-1201
Elektronisko sakaru tīkla ierīkošanai un būvniecībai nepieciešamā zemes īpašuma lietošanas tiesību aprobežojuma atlīdzības noteikšanas kārtība 
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Satiksmes ministrija
FM, IEM, TM
09.09.2022.
15.09.2022.
22-TA-2834
Par valstij piederošā nekustamā īpašuma “V134”, Skultes pagastā, Limbažu novadā nodošanu Limbažu novada pašvaldības īpašumā
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Satiksmes ministrija
FM, LPS, TM, VARAM
23.09.2022.
07.10.2022.
22-TA-2463 (IP)
Par akciju sabiedrības "RB Rail AS" finansējumu 2022. gadam
Informatīvais ziņojums
Iesniegts
Satiksmes ministrija
22-TA-2865
Par nekustamā īpašuma "d/s Mazcena Nr. 46" Mārupes pagastā, Mārupes novadā, pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Satiksmes ministrija
FM, TM
27.09.2022.
11.10.2022.