Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
21-TA-503 (IP)
Informatīvais ziņojums “Par konceptuālajā ziņojumā “Par valsts austrumu robežas kontroli un aizsardzību” rīcības plānā paredzēto pasākumu īstenošanu”
 
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
22-TA-2460
Par Latvijas Republikas valdības un Korejas Republikas valdības nolīgumu par darba un brīvdienu programmu
Likumprojekts starptautiskā līguma apstiprināšanai
Saskaņošana
Iekšlietu ministrija
EM, FM, TM, ĀM
25.01.2023.
01.02.2023.
23-TA-199
Par Eiropas Savienības tieslietu un iekšlietu ministru neformālo sanāksmi 2023. gada 26.-27. janvārī
ESVIS projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
23-TA-84
Grozījums Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumos Nr. 238 "Ugunsdrošības noteikumi"
Noteikumu projekts
Atsaukts
Iekšlietu ministrija
22-TA-3741
Par aktuālo situāciju atbalsta sniegšanā Ukrainas civiliedzīvotājiem
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
20.12.2022.
22-TA-3593
Par aktuālo situāciju atbalsta sniegšanā Ukrainas civiliedzīvotājiem
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
06.12.2022.
23-TA-124
Par aktuālo situāciju atbalsta sniegšanā Ukrainas civiliedzīvotājiem
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
17.01.2023.
23-TA-53
Par aktuālo situāciju atbalsta sniegšanā Ukrainas civiliedzīvotājiem
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
10.01.2023.
23-TA-196
Par aktuālo situāciju atbalsta sniegšanā Ukrainas civiliedzīvotājiem
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
24.01.2023.
23-TA-105
Grozījums Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likumā
Likumprojekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
26.01.2023.
22-TA-1682
Grozījumi Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumā
Likumprojekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
29.12.2022.
22-TA-1460
Grozījums Ministru kabineta 2018. gada 3. maija noteikumos Nr. 256 "Valsts policijas koledžas maksas pakalpojumu cenrādis"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
VK
09.02.2023.
22-TA-3433
Grozījums Ministru kabineta 2010. gada 28. septembra instrukcijā Nr. 16 "Kārtība, kādā valsts augstākās amatpersonas apziņojamas valsts apdraudējuma gadījumā un par ārkārtas notikumiem valstī"
Instrukcijas projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
13.01.2023.
22-TA-2928
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
04.10.2022.
22-TA-3000
Par finansējuma piešķiršanu saistībā ar Valsts policijas amatpersonas norīkošanu dienestā Starptautiskajā krimināltiesā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
10.10.2022.
22-TA-2916
Grozījums Ministru kabineta 2020. gada 7. aprīļa rīkojumā Nr. 164 "Par finansējumu Eiropas Migrācijas tīkla Latvijas kontaktpunkta darbības nodrošināšanai"
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
06.10.2022.
22-TA-2716
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
06.10.2022.
22-TA-1655
Psiholoģiskā atbalsta kursa noteikumi
Noteikumu projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
30.09.2022.
22-TA-2734
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 2. novembra rīkojumā Nr. 775 "Par ceļu satiksmes pārkāpumu fiksēšanas tehnisko līdzekļu darbības nodrošināšanu"
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
30.09.2022.
22-TA-217
Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 12. septembra noteikumos Nr. 557 "Noteikumi par valsts nodevu par vīzas, uzturēšanās atļaujas vai Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa Latvijas Republikā pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu un ar to saistītajiem pakalpojumiem"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Iekšlietu ministrija
FM, TM, VK, ĀM
07.03.2022.
21.03.2022.
22-TA-2436
Ziņojums par Deklarācijā par Artura Krišjāņa Kariņa vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību un Valdības rīcības plānā noteikto uzdevumu izpildi un plānoto apņemšanos īstenošanu iekšlietu nozarē un to ietekmi uz Latgales reģionu
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
10.08.2022.
22-TA-2522
Iekšējās drošības stiprināšanas aktualitātes Latgales reģionā
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
19.08.2022.
22-TA-2368
Grozījums Personu apliecinošu dokumentu likumā
Likumprojekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
15.08.2022.
22-TA-2434
Par aktuālo situāciju atbalsta sniegšanā Ukrainas civiliedzīvotājiem
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
16.08.2022.
22-TA-1720
Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 30. novembra noteikumos Nr. 978 "Valsts robežsardzes koledžas nolikums"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Iekšlietu ministrija
FM, IZM, TM, VK
02.09.2022.
16.09.2022.