Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
21-TA-559
Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas–Igaunijas Kopējā komisijā valsts robežas jautājumos
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
AM, FM, TM, ĀM
25.11.2021.
02.12.2021.
22-TA-1644
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
27.05.2022.
21-TA-1510
Par Ministru kabineta 2021.gada 12.oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 69 1.§) "Informatīvais ziņojums "Par infrastruktūras izbūvi uz valsts sauszemes ārējās robežas ar Baltkrievijas Republiku"" 4.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu
MK sēdes protokollēmuma projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
14.12.2021.
22-TA-1099
Iekšlietu ministrijas maksas pakalpojumu cenrādis
Noteikumu projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
16.05.2022.
22-TA-2023
Par aktuālo situāciju atbalsta sniegšanā Ukrainas civiliedzīvotājiem
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
21.06.2022.
22-TA-221
Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Ziemeru ielā 4, Alūksnē, Alūksnes novadā, pārņemšanu valsts īpašumā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
14.06.2022.
22-TA-946
Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 15. marta noteikumos Nr. 172 "Noteikumi par informāciju, kas nepieciešama, lai nodrošinātu atbalsta sniegšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
28.03.2022.
21-TA-1645
Par Ministru kabineta pilnvarojumu iekšlietu ministrei Marijai Golubevai
MK sēdes protokollēmuma projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
10.12.2021.
22-TA-1763
Par aktuālo situāciju atbalsta sniegšanā Ukrainas civiliedzīvotājiem
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
31.05.2022.
22-TA-1843
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2022. gada 9.-10. jūnija sanāksmei
ESVIS projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
22-TA-1145 (IP)
Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
21-TA-227 (IP)
Par dzeloņstiepļu žoga ierīkošanu uz Latvijas Republikas valsts ārējās robežas ar Baltkrievijas Republiku
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
22-TA-1881
Par pastāvīgās infrastruktūras valsts robežas joslā uz valsts sauszemes robežas gar Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas valsts robežu izbūves turpināšanu (2.kārta) un šim mērķim nepieciešamo finansējumu
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
13.06.2022.
21-TA-296
Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 21.februāra noteikumos Nr.133 “Noteikumi par valsts nodevu par personu apliecinošu dokumentu izsniegšanu””
Noteikumu projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
06.10.2021.
21-TA-291
Ministru kabineta noteikumi ,,Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 21.februāra noteikumos Nr.134 „Personu apliecinošu dokumentu noteikumi””
Noteikumu projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
06.10.2021.
21-TA-824
Par Irēnu Misus
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
26.10.2021.
22-TA-770
“Par situāciju prioritāri izbūvējamo valsts robežas joslas posmu uz valsts sauszemes robežas gar Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas valsts robežu izbūvē”
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
07.03.2022.
22-TA-1222

Par aktuālo situāciju atbalsta sniegšanā Ukrainas civiliedzīvotājiem. 
 
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
19.04.2022.
22-TA-2027 (IP)
Par valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības Ukrainas Robežsardzes dienesta Kinoloģijas centram
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
21-TA-1719
Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 18. janvāra noteikumos Nr. 55 "Noteikumi par speciālo līdzekļu veidiem un to lietošanas kārtību"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
17.12.2021.
22-TA-1070
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
08.04.2022.
22-TA-1573 (IP)
Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
21-TA-495
“Latvijas pretterorisma stratēģija 2021.-2026. gadam”
 
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
07.10.2021.
21-TA-449
Informatīvais ziņojums "Par iespējamiem risinājumiem publiskās un privātās partnerības projektu īstenošanai"
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
05.10.2021.
22-TA-1599
Par atbildīgo institūciju darbības 2022. gada 9. un 10. maijā izvērtējumu un rīcības plānu sabiedriskās kārtības nodrošināšanai turpmāk.
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
16.05.2022.