Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
22-TA-2262
Par apropriācijas pārdali
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Ārlietu ministrija
FM
22.07.2022.
05.08.2022.
22-TA-1056
Par informatīvo ziņojumu “Par Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2022. gada 12. aprīļa sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem”
ESVIS projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
21-TA-82
Par informatīvo ziņojumu “Par Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2021. gada 21. septembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem”
ESVIS projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
21-TA-681
Likumprojekts “Par Eiropas konvenciju par diplomātisko aģentu vai konsulāro amatpersonu veiktās dokumentu legalizācijas prasības atcelšanu”
Likumprojekts
Atsaukts
Ārlietu ministrija
20.10.2021.
21-TA-28
Par finansējumu Rīgas konferences rīkošanai
 
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
10.09.2021.
21-TA-840
Par Latvijas Republikas delegāciju 2021. gada 30. novembra - 3. decembra Pasaules Tirdzniecības organizācijas 12. ministru konferencē Ženēvā (Šveicē) un ar to saistītajā 2021. gada 29. novembra Eiropas Savienības Ārlietu padomes kopējās tirdzniecības politikas jautājumos sanāksmē Ženēvā (Šveicē)
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
FM, TM, ZM
05.11.2021.
12.11.2021.
21-TA-1171 (DV)
Par NATO ārlietu ministru sanāksmes organizēšanu Latvijā 2021. gadā
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Ārlietu ministrija
22-TA-1958
Par Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2022. gada 20. jūnija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
ESVIS projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
21-TA-1576 (IP)
Par informatīvo ziņojumu “Par Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2021. gada 14. decembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem”
ESVIS projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
22-TA-510
Par nacionālo pozīciju "Par Latvijas interesēm Indijas un Klusā okeāna reģionā"
ESVIS projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
22-TA-661
Pavadvēstule. Par 2022. gada 10. un 11. marta neformālajā Eiropadomē izskatāmajiem jautājumiem.
ESVIS projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
22-TA-1570
Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 29. jūnija noteikumos Nr. 602 "Noteikumi par pabalstu un kompensāciju apmēriem diplomātiskā un konsulārā dienesta amatpersonām (darbiniekiem), valsts tiešās pārvaldes amatpersonām (darbiniekiem), karavīriem, prokuroriem un sakaru virsniekiem par dienestu ārvalstīs un to izmaksas kārtību"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
27.06.2022.
21-TA-655
Informatīvais ziņojums “Par Trīs jūru iniciatīvas samita un biznesa foruma koordinācijas sekretariāta izveidi.”
 
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Ārlietu ministrija
EM, LVPK, SAM, VARAM
12.10.2021.
15.10.2021.
21-TA-1192
Par civilā eksperta dalības laika pagarināšanu Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas Speciālajā novērošanas misijā Ukrainā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
FM, TM
16.11.2021.
23.11.2021.
21-TA-1553
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
FM
08.12.2021.
22.12.2021.
22-TA-122 (IP)
Par valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
21-TA-892 (IP)
Par valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
22-TA-634
Par Zviedrijas-Latvijas Sadarbības fonda valdes locekļu iecelšanas kārtības maiņu
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Ārlietu ministrija
EM, FM, IZM, KM, TM
24.02.2022.
10.03.2022.
21-TA-1607
Par Latvijas iemaksu Komunisma upuru memoriālajā fondā
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Ārlietu ministrija
FM, TM
08.12.2021.
13.12.2021.
21-TA-1158
Par civilā eksperta dalību Eiropas Savienības Padomdevēja misijā civilā drošības sektora reformām Ukrainā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
AM, FM, TM
17.11.2021.
24.11.2021.
22-TA-839
Par informatīvo ziņojumu "Par Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2022. gada 22. marta sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem"
ESVIS projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
21-TA-475
Par civilo ekspertu dalību Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas Speciālajā novērošanas misijā Ukrainā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
FM, TM
11.10.2021.
14.10.2021.
21-TA-1190 (DV)
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības sankciju pret Baltkrieviju 5. kārtu"
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Ārlietu ministrija
22-TA-1025 (IP)
Par cilvēkresursu nodrošināšanu Ārlietu ministrijā darbam ar Eiropas Savienības ierobežojošajiem pasākumiem, reaģējot uz krīzi Ukrainā
Informatīvais ziņojums
Atsaukts
Ārlietu ministrija
21-TA-329
Informatīvais ziņojums “Par Sankciju koordinācijas padomes darbību 2020.gadā”
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Ārlietu ministrija
23.09.2021.