Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
21-TA-1141
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 23. februāra rīkojumā Nr. 110 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
FM
16.11.2021.
23.11.2021.
21-TA-970
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 12. jūlija noteikumos Nr. 460 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus" īstenošanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
FM, LIZDA, LM, LPS, TM
09.11.2021.
12.11.2021.
21-TA-1397
Par naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
FM
24.11.2021.
29.11.2021.
21-TA-1349
Par kandidēšanu uz 2025. gada Eiropas čempionāta finālturnīra basketbolā vīriešiem (FIBA EuroBasket 2025) organizēšanu Latvijā
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
FM
24.11.2021.
29.11.2021.
21-TA-1365
Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 13.1.2. specifiskā atbalsta mērķa „Atveseļošanas pasākumi izglītības un pētniecības nozarē” 13.1.2.2. pasākuma “Izglītības iestāžu digitalizācija” īstenošanas noteikumi
Noteikumu projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
23.11.2021.
21-TA-986
Konceptuālais ziņojums „Par profesionālās izglītības programmu finansēšanu”
Konceptuālā ziņojuma projekts
Iesniegts
Izglītības un zinātnes ministrija
08.12.2021.
21-TA-477
Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 9. janvāra noteikumos Nr. 26 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.2.3. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt labāku pārvaldību augstākās izglītības institūcijās" īstenošanas noteikumi
Noteikumu projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
23.11.2021.
21-TA-1426
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
FM
01.12.2021.
08.12.2021.
21-TA-1393
Par naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
FM
10.12.2021.
10.12.2021.
21-TA-1608
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
FM
08.12.2021.
09.12.2021.
21-TA-200
Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 7. jūlija noteikumos Nr. 385 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā" īstenošanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
FM, LLPA, LM, LPS, TM
09.11.2021.
15.11.2021.
21-TA-724
Par Ministru kabineta apbalvojuma piešķiršanu par sasniegumiem starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
FM
08.11.2021.
13.11.2021.
21-TA-1410
Par apropriācijas pārdali
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
FM
02.12.2021.
09.12.2021.
21-TA-844
Ministru kabineta noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 14.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi izglītības nozarē (ESF)" 14.1.1.1. pasākuma "Digitalizācijas iniciatīvas studiju kvalitātes pilnveidei" īstenošanas nosacījumi
Noteikumu projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
07.12.2021.
21-TA-884
Grozījums Ministru kabineta 2016. gada 31. maija noteikumos Nr. 345 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" 8.3.2.1. pasākuma "Atbalsts nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošanai izglītojamo talantu attīstībai" īstenošanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
FM, LIZDA, LM, TM
25.11.2021.
02.12.2021.
21-TA-180
Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 11. augusta noteikumos Nr. 518 “Kārtība, kādā tiek piešķirts un anulēts valsts ģimnāzijas statuss”
Noteikumu projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
24.11.2021.
21-TA-618
Informatīvais ziņojums “Par aktuālo situāciju sakarā ar nepilngadīgu patvēruma meklētāju izglītības nodrošināšanu”
 
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
FM, IEM, LPS, TM
16.11.2021.
25.11.2021.
21-TA-906
Par ogļskābās gāzes gaisa kvalitātes mērītāju iegādes procesu
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
FM, LIZDA, TM
06.12.2021.
13.12.2021.
21-TA-948
Par Ministru kabineta atbildes projektu Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai
Ministru Kabineta vēstules projekts
Iesniegts
Izglītības un zinātnes ministrija
VK
13.12.2021.
16.12.2021.
21-TA-1409
Par valsts nekustamā īpašuma "Naukšēnu muiža", Naukšēnos, Naukšēnu pagastā, Valmieras novadā, nodošanu bez atlīdzības Valmieras novada pašvaldības īpašumā
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Izglītības un zinātnes ministrija
FM, LPS, TM, VARAM
22.12.2021.
07.01.2022.
21-TA-683
Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas
Noteikumu projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
FM, LIZDA, LLPA, LPS, TM, VARAM
07.12.2021.
14.12.2021.
21-TA-1675
Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 1. februāra noteikumos Nr. 88 "Sociālās korekcijas izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
FM, LM, TM
14.12.2021.
17.12.2021.
21-TA-260
Par Daugavpils Tirdzniecības profesionālās vidusskolas un Daugavpils tehnikuma reorganizāciju un Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma izveidošanu
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
FM, TM
09.12.2021.
16.12.2021.
21-TA-747
Konceptuālais ziņojums "Par priekšlikumiem pedagogu darba samaksas
finansēšanas modeļa pilnveidei"
Konceptuālā ziņojuma projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
FM, LIVA, LIZDA, LLPA, LPS
02.12.2021.
09.12.2021.
21-TA-1559
Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu sporta bāzei “Arēna Rīga”
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
06.12.2021.