Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
22-TA-855
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumos Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
15.03.2022.
21-TA-1481 (IP)
Paskaidrojums administratīvajā lietā Nr.A420278421
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
22-TA-1482
Par operatīvā medicīniskā transportlīdzekļa nodošanu Borispoles slimnīcai Ukrainā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
20.05.2022.
21-TA-1037 (IP)
Paskaidrojums administratīvajā lietā Nr.A420255021
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
22-TA-1282 (IP)
Paskaidrojums administratīvajā lietā Nr. A420173622
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
22-TA-1810
Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 14. jūnija noteikumos Nr. 413 "Kārtība, kādā veicama personu obligātā medicīniskā un laboratoriskā pārbaude, obligātā un piespiedu izolēšana un ārstēšana infekcijas slimību gadījumos"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
14.06.2022.
21-TA-1471 (IP)
Informatīvais ziņojums par medikamenta Molnupiravir iegādi COVID-19 pacientu terapijai
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Veselības ministrija
22-TA-1361 (IP)
Paskaidrojums administratīvajā lietā Nr.A420169822
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
21-TA-1769
Par apropriācijas pārdali
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
FM
20.12.2021.
23.12.2021.
22-TA-1041 (IP)
Paskaidrojums administratīvajā lietā Nr.A420159322
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
21-TA-1245 (IP)
Paskaidrojums par pieteikto lūgumu par administratīvā akta darbības apturēšanu administratīvajā lietā Nr.A420249621
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
22-TA-1290 (IP)
Paskaidrojums administratīvajā lietā Nr.A420179922
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
22-TA-653 (IP)
Paskaidrojums administratīvajā lietā Nr.A420147622
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
21-TA-1474 (IP)
Paskaidrojums administratīvajā lietā Nr.A420274021
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
21-TA-1749 (IP)
Paskaidrojums administratīvajā lietā Nr.A420288421
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
21-TA-1359 (IP)
Paskaidrojums administratīvajā lietā Nr.A420259121
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
21-TA-787
Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 14. aprīļa rīkojumā Nr. 247 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
FM
12.11.2021.
22.11.2021.
21-TA-1820 (IP)
Paskaidrojums administratīvajā lietā Nr.A420289721
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
21-TA-938 (IP)
Paskaidrojums administratīvajā lietā Nr.A420249621
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
21-TA-1256 (IP)
Paskaidrojums administratīvajā lietā Nr.A420263921
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
22-TA-836
Ministru kabineta rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
23.03.2022.
22-TA-279
Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 1. septembra noteikumos Nr. 981 "Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība"
Noteikumu projekts
Atsaukts
Veselības ministrija
22-TA-1384 (IP)
Paskaidrojums administratīvajā lietā Nr.A420184722
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
21-TA-1104 (IP)
Paskaidrojuma projekts lietā Nr.A420260121
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
21-TA-1248 (IP)
Paslaidrojums administratīvajā lietā Nr.A420261021
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Pieņemts
Veselības ministrija