Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
21-TA-68
Grozījums Ministru kabineta 2006. gada 31. oktobra noteikumos Nr. 899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
13.09.2021.
22-TA-1961
Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 28. augusta noteikumos Nr. 555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
14.07.2022.
21-TA-1080 (IP)
Paskaidrojums administratīvajā lietā Nr. A420259221
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
21-TA-646
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumos Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai "
Noteikumu projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
12.10.2021.
21-TA-1680
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
FM
15.12.2021.
22.12.2021.
21-TA-1765
Covid-19 vakcinācijas gaitas ziņojums
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Veselības ministrija
21.12.2021.
2021-TA-2157
Informatīvais ziņojums "Par integrētās veselības aprūpes pieejas ieviešanu SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca""
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Veselības ministrija
FM, PKC
08.09.2021.
08.09.2021.
22-TA-1439
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
26.05.2022.
22-TA-1297 (IP)
Paskaidrojums administratīvajā lietā Nr.A420167122
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
21-TA-915
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
FM
01.11.2021.
04.11.2021.
21-TA-1185 (IP)
Paskaidrojums administratīvajā lietā Nr.A420265521
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
21-TA-1729
Ziņojums par epidemioloģiskās drošības draudiem saistībā ar Covid-19 infekciju
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Veselības ministrija
20.12.2021.
22-TA-1004
Aktuālā informācija par epidemioloģiskās drošības situāciju, Covid-19 testēšanu un veselības aprūpes sistēmas kapacitāti 
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Veselības ministrija
28.03.2022.
21-TA-619
Par Ministru kabineta 2020. gada 2. jūlija rīkojuma Nr. 370 "Par valsts nekustamā īpašuma Rindzelē, Zentenes pagastā, Tukuma novadā, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai - biedrībai "Neatkarība Balt."" atzīšanu par spēku zaudējušu
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
10.01.2022.
21-TA-1374
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 21. marta noteikumos Nr. 158 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieejamību ārstniecības un ārstniecības atbalsta personām, kas sniedz pakalpojumus prioritārajās veselības jomās iedzīvotājiem, kas dzīvo ārpus Rīgas" īstenošanas noteikumi""
Noteikumu projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
07.03.2022.
21-TA-701
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas atbalsta programmas “Apvārsnis 2020” projektu “Iedzīvotāju veselības informācijas izpētes infrastruktūra - PHIRI"
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Veselības ministrija
01.11.2021.
21-TA-1625
Grozījumi Ministru kabineta 2000. gada 26. septembra noteikumos Nr. 330 "Vakcinācijas noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
FM, TM
18.12.2021.
28.12.2021.
21-TA-1076 (IP)
Paskaidrojums administratīvajā lietā Nr.A420256921
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
22-TA-1340 (IP)
Paskaidrojums administratīvajā lietā Nr.A420169422
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
21-TA-147
Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Rīgas Stradiņa universitātes īpašumā un Rīgas Stradiņa universitātes īpašumā esošā nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā un pārdošanu
 
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
24.09.2021.
21-TA-1351 (IP)
Paskaidrojums administratīvajā lietā Nr.A420272521
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
22-TA-649 (IP)
Paskaidrojums administratīvajā lietā Nr.A420141322
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
2021-TA-2109
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012. gada 13. marta noteikumos Nr. 172 "Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem""
Noteikumu projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
FM, IZM, LPS, TM, ZM
02.09.2021.
02.09.2021.
22-TA-1343 (IP)
Paskaidrojums administratīvajā lietā Nr.A420169622
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
22-TA-1397
Grozījums Ministru kabineta 2020. gada 7. janvāra rīkojumā Nr. 11 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 52.0. versija)"
Cits plānošanas dokumenta (grozījumu) projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
12.07.2022.