Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
23-TA-1183 (IP)
Paskaidrojums par kasācijas sūdzību lietā Nr. A420258421
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
23-TA-856
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 17. maija noteikumos Nr. 310 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem" 9.2.4.1. pasākuma "Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi" un 9.2.4.2. pasākuma "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei" īstenošanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
23.05.2023.
23-TA-857
Grozījums Ministru kabineta 2016. gada 8. novembra noteikumos Nr. 718 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.6. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikāciju" īstenošanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
23.05.2023.
23-TA-855
Grozījums Ministru kabineta 2014. gada 28. oktobra noteikumos Nr. 666 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.3. specifiskā atbalsta mērķa "Atbalstīt prioritāro (sirds un asinsvadu, onkoloģijas, bērnu (sākot no perinatālā un neonatālā perioda) aprūpes un garīgās veselības) veselības jomu veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrādi un ieviešanu, jo īpaši sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju veselības uzlabošanai" īstenošanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
23.05.2023.
23-TA-858
Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 21. marta noteikumos Nr. 158 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieejamību ārstniecības un ārstniecības atbalsta personām, kas sniedz pakalpojumus prioritārajās veselības jomās iedzīvotājiem, kas dzīvo ārpus Rīgas" īstenošanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
23.05.2023.
23-TA-425
Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 14. augusta noteikumos Nr. 557 "Noteikumi par apmācību pirmās palīdzības sniegšanā"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
16.05.2023.
22-TA-1435
Medicīniskās pretindikācijas un kārtība, kādā izvērtē medicīnisko pretindikāciju esību apsardzes sertifikāta un speciālās atļaujas (licences) izsniegšanai.
Noteikumu projekts
Atsaukts
Veselības ministrija
18.07.2022.
23-TA-1384
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu Ministru padomes 2023. gada 12.-13. jūnija sanāksmē izskatāmajiem Veselības ministrijas kompetencē jautājumiem
ESVIS projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
23-TA-966
Par līdzekļu pārdali starp Izglītības un zinātnes ministriju un Veselības ministriju vispārējās aprūpes māsas profesijas ieviešanas nodrošināšanai
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Veselības ministrija
23.05.2023.
22-TA-2438
Grozījumi Ministru kabineta 2000. gada 26. septembra noteikumos Nr. 330 "Vakcinācijas noteikumi"
Noteikumu projekts
Izstrāde (Sabiedrības līdzdalība)
Veselības ministrija
23-TA-903
Par Nacionālā veselības dienesta augstas gatavības projekta "E-Veselība jaunā kodola izveide" īstenošanas termiņa pagarināšanu
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Veselības ministrija
22.05.2023.
23-TA-1447 (IP)
Par informācijas sniegšanu Satversmes tiesai lietā Nr. 2022-20-01
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
23-TA-1274 (IP)
Informatīvais ziņojums par vakcīnu pieejamību un atlikumiem, par situāciju ar Covid-19 vakcīnu piegādēm, par Eiropas Komisijas piedāvātajiem līguma grozījumiem starp Eiropas Komisiju un vakcīnu ražotāju Pfizer
Informatīvais ziņojums
Atsaukts
Veselības ministrija
23-TA-1303 (IP)
Informatīvais ziņojums par vakcīnu pieejamību un atlikumiem, par situāciju ar Covid-19 vakcīnu piegādēm, par Eiropas Komisijas piedāvātajiem līguma grozījumiem starp Eiropas Komisiju un vakcīnu ražotāju Pfizer
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Veselības ministrija
23-TA-1097
Ziņojums par epidemioloģiskās drošības draudiem saistībā ar Covid-19 infekciju
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Veselības ministrija
08.05.2023.
21-TA-1756
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumos Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai"
Noteikumu projekts
Atsaukts
Veselības ministrija
22-TA-1469
Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 4.1.1.3.i. investīcijas "Atbalsts sekundāro ambulatoro pakalpojumu sniedzēju veselības aprūpes infrastruktūras stiprināšanai, lai nodrošinātu visaptverošu ilgtspējīgu integrētu veselības pakalpojumu, mazinātu infekciju slimību izplatību, epidemioloģisko prasību nodrošināšanā" īstenošanas noteikumi
Noteikumu projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
08.06.2023.
23-TA-1277
Par apropriācijas pārdali no budžeta resora ''74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums'' valsts budžeta programmas 12.00.00 ''Finansējums veselības jomas pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai''
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
15.06.2023.
23-TA-1195 (IP)
Par Latvijas brīvprātīgo iemaksu Pasaules Veselības organizācijas Eiropas Neinfekciju slimību profilakses un kontroles biroja darbības nodrošināšanai
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Veselības ministrija
23-TA-1536
Par zāļu finansiālās pieejamības veicināšanas pasākumiem un Konceptuālā ziņojuma par zāļu finansiālo pieejamību apstiprināšanu
Ministru Kabineta vēstules projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
03.07.2023.
23-TA-1608 (IP)
Paskaidrojums par kasācijas sūdzību lietā Nr. A420272821
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
23-TA-1609 (IP)
Paskaidrojums par kasācijas sūdzību lietā Nr. A420269621
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
23-TA-1611 (IP)
Paskaidrojums par apelācijas sūdzību lietā Nr. A420168622
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
23-TA-402
Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 11. marta noteikumos Nr. 134 "Noteikumi par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Veselības ministrija
DVI, FM, LLSA, LM, TM, VARAM
28.06.2023.
13.07.2023.
22-TA-3739
Par investīcijas 2.1.3.1. projekta “Informācijas tehnoloģiju infrastruktūras izveide Latvijas iedzīvotāju references genoma glabāšanai un piekļuves nodrošināšanai” pases apstiprināšanu 
Rīkojuma projekts
Atsaukts
Veselības ministrija