Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
21-TA-736
Par nepieciešamo papildu finansējumu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai 2021.gada 2.pusgadā
 
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Satiksmes ministrija
FM, LPS
19.10.2021.
25.10.2021.
21-TA-633
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”
 
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
FM
21.10.2021.
28.10.2021.
21-TA-768
Par apropriācijas pārdali
 
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
FM
26.10.2021.
02.11.2021.
21-TA-908
Pavadvēstule "Par Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai par grozījumiem Direktīvā 2014/53/ES par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz radioiekārtu pieejamību tirgū”"
ESVIS projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
2021-TA-1918
Pamatnostādņu projekts "Transporta attīstības pamatnostādnes 2021.–2027.gadam"
Pamatnostādņu projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
AM, EM, FM, IEM, IZM, LBAS, LDDK, LM, LPS, PKC, TM, VARAM, VM, ZM
04.03.2021.
11.08.2021.
2021-TA-756
Likumprojekts "Par nekustamā īpašuma Mūkupurva ielā, Rīgā, daļas atsavināšanu sabiedrības vajadzībām – projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"
Likumprojekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
FM, TM
07.01.2021.
30.03.2021.
21-TA-519
Par nekustamā īpašuma “Mežastrumalas”, Lēdmanes pagastā, Ogres novadā, daļas pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P80 blakusceļu posmu Ogres novadā būvniecības īstenošanai
 
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
08.10.2021.
21-TA-220
Par atšķirīgu dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” peļņas daļu par 2020. gadu
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
FM, PKC, TM
17.09.2021.
24.09.2021.
2021-TA-1392
Likumprojekts "Elektronisko sakaru likums"
Likumprojekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
AM, EM, FM, IEM, KNAB, LDDK, LM, LPS, SPRK, TM, VARAM, VM, ĀM
10.09.2020.
09.06.2021.
21-TA-132
Par nepieciešamajām izmaiņām tiesiskajā regulējumā Rail Baltica projekta īstenošanas paātrināšanai
Konceptuālā ziņojuma projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
06.10.2021.
21-TA-199
Par Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas 2022. gada budžeta apstiprināšanu.
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
17.09.2021.
21-TA-218
Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 373 "Kārtība, kādā sertificē civilās aviācijas gaisa kuģu lidojumu apkalpes locekļu apmācību sniedzējus"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Satiksmes ministrija
FM, TM
19.10.2021.
02.11.2021.
21-TA-261
Par nekustamā īpašuma “Smilškalni" , Aiviekstes pagastā, Aizkraukles novadā, daļas pirkšanu valsts galvenā autoceļa A6 Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas robeža (Patarnieki) pārbūves projekta īstenošanai

 
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
FM, TM
04.10.2021.
18.10.2021.
21-TA-515
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos Nr. 848 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru" 4.5.1.2. pasākuma "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (autobusi)" īstenošanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
13.10.2021.
21-TA-637
Prasības un kārtība tehnisko līdzekļu uzstādīšanai uz ceļiem un prasības informācijas nosūtīšanai un saņemšanai no tehniskiem līdzekļiem apstrādei transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Satiksmes ministrija
EM, FM, IEM, LAA, TM, VARAM
09.11.2021.
15.11.2021.
21-TA-427
Informatīvais ziņojums "Par SMS apziņošanas turpināšanu personu informēšanai par Latvijā noteiktajiem Covid-19 epidemioloģiskās drošības pasākumiem"
 
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Satiksmes ministrija
FM, IEM, TM
28.09.2021.
01.10.2021.
21-TA-482
Par Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumam, ar ko groza Direktīvu 2003/87/EK attiecībā uz paziņojumu par izlīdzināšanas prasībām attiecībā uz Savienībā reģistrētiem gaisa kuģu ekspluatantiem attiecībā uz globālā tirgus pasākumu”
ESVIS projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
21-TA-484
Par Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko groza Regulu (ES) 2019/631 attiecībā uz CO2 emisiju standartu noteikšanas stiprināšanu jauniem vieglajiem pasažieru automobiļiem un jauniem vieglajiem komerciālajiem transportlīdzekļiem saskaņā ar Savienības klimata ambīciju palielināšanu”
ESVIS projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
21-TA-483
Par Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par vienlīdzīgu konkurences apstākļu nodrošināšanu ilgtspējīgam gaisa transportam”
ESVIS projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
21-TA-219
Par Valsts dzelzceļa administrācijas 2022. gada budžeta apstiprināšanu.
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
17.09.2021.
2021-TA-2108
Noteikumu projekts "Grozījumi ministru kabineta 2012. gada 28. augusta noteikumos Nr. 599 "Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas kārtība""
Noteikumu projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
FM, LBAS, LDDK, LM, LPS, TM, VK
22.04.2021.
02.09.2021.
21-TA-251
Par nekustamā īpašuma “Jauntreidas”, Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā, daļas pirkšanu
 
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
20.09.2021.
21-TA-109
Ceļu satiksmes drošības plāns 2021.-2027.gadam
Plāna projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
17.09.2021.
2021-TA-2065
Instrukcijas projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 6.februāra instrukcijā Nr.1 "Valsts elektronisko sakaru pakalpojumu centra nodrošināšanas kārtība""
Instrukcijas projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
FM, TM, VARAM
27.08.2021.
27.08.2021.
21-TA-657
Par Ministru kabineta 2021.gada 9.oktobra rīkojumu Nr.720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu"
 
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Satiksmes ministrija
12.10.2021.