Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
21-TA-279
Par prezentāciju nosūtīšanu Ministru kabineta 2021. gada 21. septembra sēdes 4.1. jautājumam
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Veselības ministrija
20.09.2021.
21-TA-1272 (IP)
Paskaidrojums administratīvajā lietā Nr.A420264621
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
21-TA-1036
Ministru kabineta rīkojuma projekts "Par apropriācijas palielināšanu"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
FM
10.11.2021.
16.11.2021.
22-TA-1871
Par informatīvo ziņojumu par Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu Ministru padomes 2022. gada 14.jūnija sanāksmē izskatāmajiem Veselības ministrijas kompetences jautājumiem
ESVIS projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
22-TA-1341 (IP)
Paskaidrojums administratīvajā lietā Nr.A420172322
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
21-TA-1047 (IP)
Paskaidrojums administratīvajā lietā Nr.A420259321
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Atsaukts
Veselības ministrija
21-TA-1062 (IP)
Paskaidrojuma projekts lietā Nr.A420254921
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
22-TA-1818
Par medicīnisko ierīču un zāļu ziedošanu Ukrainai.
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Veselības ministrija
05.07.2022.
21-TA-424
Par prezentācijas nosūtīšanu Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra sēdes 5.2. jautājumam
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Veselības ministrija
27.09.2021.
22-TA-527

Aktuālā informācija par epidemioloģiskās drošības situāciju, Covid-19 testēšanu un veselības aprūpes sistēmas kapacitāti
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Veselības ministrija
15.02.2022.
21-TA-1237 (IP)
Paskaidrojums administratīvajā lietā Nr.A420268921
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
21-TA-838
Par starptautiskās palīdzības pieprasīšanu 
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
27.10.2021.
21-TA-367
Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 4. aprīļa noteikumos Nr. 265 "Medicīnisko dokumentu lietvedības kārtība"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
04.01.2022.
22-TA-1255 (IP)
Paskaidrojums administratīvajā lietā Nr.A420171922
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
21-TA-1425
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumos Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai"
Noteikumu projekts
Atsaukts
Veselības ministrija
22-TA-1350 (IP)
Paskaidrojums administratīvajā lietā Nr.A420178922
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
22-TA-199
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
03.03.2022.
21-TA-943 (IP)
Paskaidrojums administratīvajā lietā Nr.A420251921
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
22-TA-1362 (IP)
Paskaidrojums administratīvajā lietā Nr.A420172822
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
22-TA-1325 (IP)
Paskaidrojums administratīvajā lietā Nr. A420177022
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
22-TA-536
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
09.03.2022.
22-TA-1270
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
29.04.2022.
22-TA-1443
Par finanšu līdzekļu pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" valsts budžeta programmas 12.00.00 "Finansējums veselības jomas pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
11.05.2022.
22-TA-1021
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
06.04.2022.
22-TA-961
Grozījums Ministru kabineta 2018. gada 28. augusta noteikumos Nr. 555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
27.05.2022.