Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
23-TA-1279 (IP)
Par materiāltehnisko līdzekļu nodošanu Ukrainai
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
23-TA-1301
Par termiņa pagarināšanu Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīru dalībai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas vadītajā starptautiskajā operācijā Kosovā (KFOR)
Saeimas lēmumprojekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
16.06.2023.
22-TA-488 (IP)
Par valsts nekustamā īpašuma daļas nodošanu Aizsardzības ministrijas valdījumā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
22-TA-2825
Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 8. maija noteikumos Nr. 331 "Kārtība, kādā izsniedz speciālās atļaujas (licences) komercdarbībai ar Eiropas Savienības Kopējā militāro preču sarakstā minētajām precēm"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
08.05.2023.
23-TA-1104
Par Nacionālo bruņoto spēku iesaistīšanu XXVII Vispārējo latviešu dziesmu un XVII deju svētku organizēšanas darbu izpildē
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
18.05.2023.
22-TA-3343
Militāro poligonu likums
Likumprojekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
02.06.2023.
23-TA-1627
Par valsts ārējās robežas stiprināšanu
Rīkojuma projekts
Atsaukts
Aizsardzības ministrija
23-TA-81 (IP)
Par darba grupas izveidi visaptverošas valsts aizsardzības ieviešanas uzraudzībai un koordinācijai
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
23-TA-917
Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumos Nr. 585 "Noteikumi par bijušajiem zemessargiem apmaksājamiem veselības aprūpes pakalpojumiem, kā arī izdevumu apjomu un samaksas kārtību"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
08.06.2023.
23-TA-175
Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 4. aprīļa rīkojumā Nr. 155 "Par darba grupu"
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
03.04.2023.
23-TA-916
Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 29. jūnija noteikumos Nr. 605 "Kārtība, kādā izmeklē un uzskaita nelaimes gadījumus, kuros cietuši karavīri dienesta laikā un zemessargi, pildot dienestu Zemessardzē"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
08.06.2023.
23-TA-1005
Par visaptverošas valsts aizsardzības sistēmas ieviešanas progresu
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
02.05.2023.
23-TA-1539 (IP)
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz pārvaldītiem drošības pakalpojumiem groza Regulu (ES) 2019/881"
ESVIS projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
23-TA-1540 (IP)
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, kas nosaka pasākumus, kuri stiprina solidaritāti un spējas Savienībā atklāt kiberapdraudējumu un kiberincidentus, tiem sagatavoties un reaģēt"
ESVIS projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
22-TA-2222
Grozījumi Mobilizācijas likumā
Likumprojekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
06.06.2023.
22-TA-2223
Grozījums Nacionālās drošības likumā
Likumprojekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
06.06.2023.
22-TA-2217
Aizsardzības industrijas likums
Likumprojekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
06.06.2023.
23-TA-1515
Noteikumi par militārā poligona "Sēlija" robežu un tā teritorijā ietilpstošajiem nekustamajiem īpašumiem
Noteikumu projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
07.07.2023.
23-TA-1577
Grozījums Ministru kabineta 2010. gada 17. augusta noteikumos Nr. 775 "Noteikumi par karavīru un zemessargu augstāko virsnieku dienesta pakāpēm atbilstošajiem amatiem"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
29.06.2023.
22-TA-3706
Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 19. septembra noteikumos Nr. 560 "Noteikumi par kvalificēta un kvalificēta paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas pakalpojuma sniedzēja un tā sniegtā pakalpojuma tehniskajām un organizatoriskajām prasībām"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
30.06.2023.
23-TA-1309
Par finansējuma piešķiršanu Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federācijai 2023. gadā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
22.06.2023.
23-TA-34
Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību un ārvalstu bruņoto spēku vienību kopējām militārajām mācībām Latvijas Republikas teritorijā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
26.06.2023.
23-TA-1717 (IP)
Par materiāltehnisko līdzekļu nodošanu Ukrainai
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
23-TA-1718 (IP)
Par materiāltehnisko līdzekļu nodošanu Ukrainai
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
23-TA-896
Noteikumi par kārtību, kādā pilsoņus reģistrē, uzskaita, atlasa un iesauc valsts aizsardzības dienestā, un valsts aizsardzības militārajā dienestā apgūstamajām zināšanām un prasmēm
Noteikumu projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
06.07.2023.