Tiesību aktu projekti

PAZIŅOJUMS: Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 8. jūnijā.
Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
22-TA-205 (DV)
Par informatīvo ziņojumu "Par atbalsta sniegšanu"
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
21-TA-1161
Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 14. augusta noteikumos Nr. 501 "Noteikumi par kārtību, kādā izmaksā kompensāciju uz militārajām mācībām iesauktajam rezerves karavīram un Latvijas pilsonim, kurš brīvprātīgi pieteicies dienestam Nacionālo bruņoto spēku rezervē, un kompensācijas apmēru"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
09.03.2022.
21-TA-846
Par finansējuma piešķiršanu Jēkabpils novada domei
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
FM, TM
03.11.2021.
16.11.2021.
22-TA-1584
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
20.06.2022.
22-TA-1102
Par atļauju Aizsardzības ministrijai uzņemties valsts budžeta ilgtermiņa saistības, lai veiktu iemaksas Starptautiskajā ģeodēzijas un ģeofizikas apvienībā (International Union of Geodesy and Geophysics)
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
26.05.2022.
22-TA-2047 (IP)
Par materiāltehnisko līdzekļu nodošanu Ukrainai
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
2021-TA-2008
Noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumos Nr.720 "Noteikumi par karavīru un zemessargu paplašinātās pirmās palīdzības mācību kursa programmu, kārtību, kādā nodrošina apmācību paplašinātās pirmās palīdzības sniegšanā, un kārtību, kādā ārvalstīs apgūtu mācību kursu atzīst Latvijas Republikā, kā arī paplašinātās pirmās palīdzības sniegšanai paredzētā aprīkojuma, medicīnisko materiālu un medikamentu uzglabāšanas, izlietošanas, uzskaites un iznīcināšanas kārtību""
Noteikumu projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
FM, TM, VM
18.03.2021.
20.08.2021.
22-TA-928
Grozījumi Valsts aizsardzības finansēšanas likumā
Likumprojekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
25.03.2022.
22-TA-728
Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 26. augusta noteikumos Nr. 509 "Noteikumi par karavīra mēnešalgas un speciālo piemaksu noteikšanas kārtību un to apmēru"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
01.06.2022.
21-TA-1621
Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 11. janvāra rīkojumā Nr. 18 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
FM
08.12.2021.
09.12.2021.
22-TA-681 (DV)
Informatīvais ziņojums "Par materiāltehnisko līdzekļu nodošanu Ukrainas Republikas Bruņotajiem spēkiem"
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
22-TA-1471
Par nekustamā īpašuma Viļānu ielā 15 A, Rēzeknē pirkšanu Rēzeknes militārās bāzes paplašināšanai
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
28.06.2022.
21-TA-83
Par Eiropas Parlamenta un Padomes regulas 2021/887, ar ko izveido Eiropas Industriālo, tehnoloģisko un pētniecisko kiberdrošības centru un Nacionālo koordinācijas centru tīklu, īstenošanu
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
EM, FM, IZM, SAM, TM, VARAM, VK, ĀM
03.12.2021.
10.12.2021.
21-TA-149
Ministru kabineta rīkojums "Par Ģeotelpiskās informācijas koordinācijas padomi"
 
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
17.09.2021.
22-TA-948
Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīru dalību Apvienoto Nāciju Organizācijas starptautiskajā operācijā "United Nations Truce Supervision Organzation" (UNTSO)
Saeimas lēmumprojekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
07.04.2022.
2021-TA-1969
Protokollēmuma projekts "Par Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas un Azerbaidžānas Republikas Aizsardzības ministrijas vienošanos par sadarbību aizsardzības jomā"
MK sēdes protokollēmuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
FM, TM, ĀM
17.08.2021.
17.08.2021.
22-TA-1814 (IP)
Izvērtējums par Latvijas dalību Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (NATO) Aizsardzības Inovācijas Akseleratora Ziemeļatlantijas reģionam (Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic (DIANA)) iniciatīvā un NATO Inovāciju fondā
Informatīvais ziņojums
Atsaukts
Aizsardzības ministrija
22-TA-883 (IP)
Informatīvais ziņojums "Par materiāltehnisko līdzekļu nodošanu Ukrainas Bruņotajiem spēkiem"
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
22-TA-966
Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Aizsardzības ministrijas valdījumā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
07.06.2022.
22-TA-724
Par nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
05.04.2022.
22-TA-488 (IP)
Par valsts nekustamā īpašuma daļas nodošanu Aizsardzības ministrijas valdījumā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
22-TA-1446
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
09.05.2022.
22-TA-796
Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 5. novembra noteikumos Nr. 669 "Latvijas Kara muzeja maksas pakalpojumu cenrādis"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
13.05.2022.
21-TA-460
Par vienošanās projektu par grozījumu 2018. gada 10. decembra deleģēšanas līgumā starp Latvijas Republikas Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem un valsts akciju sabiedrību “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”
 
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
FM, TM
17.11.2021.
03.12.2021.
22-TA-456 (DV)
Par pretgaisa aizsardzības sistēmu Stinger dāvinājumu Ukrainas Bruņotajiem spēkiem
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Aizsardzības ministrija