Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
21-TA-485
Par nekustamā īpašuma “Meža Vizbuļi” Rudbāržu pagastā, Kuldīgas novadā pirkšanu Nacionālo bruņoto spēku poligona “Mežaine” paplašināšanai

 
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
28.12.2021.
21-TA-1317
Grozījumi Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā
Likumprojekts
Saskaņošana
Aizsardzības ministrija
FM, TM, ĀM
16.12.2021.
03.01.2022.
22-TA-387
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
14.02.2022.
21-TA-468
Grozījums Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā
 
Likumprojekts
Saskaņošana
Aizsardzības ministrija
FM, IEM, LPS, TM, VARAM, VM
06.10.2021.
13.10.2021.
21-TA-1803
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 1. marta noteikumos Nr. 133 "Noteikumi par niršanu jūrā ierobežotās teritorijās"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Aizsardzības ministrija
FM, IEM, KM, SAM, TM, VARAM
09.02.2022.
23.02.2022.
21-TA-1513
Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 6. jūlija noteikumos Nr. 508 "Kritiskās infrastruktūras, tajā skaitā Eiropas kritiskās infrastruktūras, apzināšanas, drošības pasākumu un darbības nepārtrauktības plānošanas un īstenošanas kārtība"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
10.02.2022.
21-TA-461
Par finansējuma piešķiršanu Augšdaugavas novada domei pašvaldības autoceļa “Stupiņi–Kucini–Mackeviči” pārbūvei
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
FM, LPS, TM
25.10.2021.
01.11.2021.
22-TA-571
Noteikumi par apmaksājamiem veselības aprūpes pakalpojumiem, to saņemšanas nosacījumiem un samaksas kārtību Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālās vidusskolas izglītojamiem
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Aizsardzības ministrija
FM, IZM, TM, VM
21.03.2022.
04.04.2022.
22-TA-79
Par finansējuma piešķiršanu militāri patriotiskajām organizācijām projektu īstenošanai
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
07.02.2022.
21-TA-1370
Par atļauju Aizsardzības ministrijai uzņemties valsts budžeta ilgtermiņa saistības, lai veiktu brīvprātīgo iemaksu ANO Miera veidošanas fondā 2021. gadā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
FM, TM
23.11.2021.
26.11.2021.
21-TA-1813
Par finansējumu līguma par sabiedriski svarīgu funkciju veikšanas atbalsta saistību uzlikšanu SIA "Ventspils lidosta" izpildes nodrošināšanai
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
07.02.2022.
21-TA-540
Par Ungārijas Aizsardzības ministrijas pievienošanos Saprašanās memorandam starp Latvijas Republikas Aizsardzības ministriju, Kanādas Nacionālās aizsardzības departamentu, Dānijas Ārlietu ministriju, Igaunijas Republikas Aizsardzības ministriju, Vācijas Federatīvās Republikas Federālo aizsardzības ministriju, Itālijas Republikas Aizsardzības ministriju, Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministriju, Nīderlandes Karalistes Aizsardzības ministriju, Polijas Republikas nacionālās aizsardzības ministru, Slovākijas Republikas Aizsardzības ministriju, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes Aizsardzības ministriju un Amerikas Savienoto Valstu Aizsardzības departamentu par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas izcilības centra stratēģiskās komunikācijas jautājumos izveidošanu, administrēšanu un darbību un Saprašanās memorandam starp Latvijas Republikas Aizsardzības ministriju, Kanādas Nacionālās aizsardzības departamentu, Dānijas Ārlietu ministriju, Igaunijas Republikas Aizsardzības ministriju, Vācijas Federatīvās Republikas Federālo aizsardzības ministriju, Itālijas Republikas Aizsardzības ministriju, Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministriju, Nīderlandes Karalistes Aizsardzības ministriju, Polijas Republikas nacionālās aizsardzības ministru, Slovākijas Republikas Aizsardzības ministriju, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes Aizsardzības ministriju un Amerikas Savienoto Valstu Aizsardzības departamentu, kā arī Sabiedroto spēku Augstākās virspavēlniecības Transformācijas komandiera štābu par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas izcilības centra stratēģiskās komunikācijas jautājumos funkcionālajām attiecībām
Likumprojekts
Saskaņošana
Aizsardzības ministrija
FM, TM, ĀM
05.10.2021.
14.10.2021.
22-TA-928
Grozījumi Valsts aizsardzības finansēšanas likumā
Likumprojekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
25.03.2022.
22-TA-1161
Grozījumi likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā"
Likumprojekts
Saskaņošana
Aizsardzības ministrija
FM, KNAB, TM
13.04.2022.
29.04.2022.
22-TA-896
Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 29. jūnija noteikumos Nr. 606 "Noteikumi par karavīra un zemessarga uzturdevas kompensācijas apmēru un izmaksāšanas kārtību"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Aizsardzības ministrija
FM, TM
12.04.2022.
28.04.2022.
21-TA-1782
Likumprojekts "Grozījums Latvijas Bankas likumā"
Likumprojekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
12.03.2022.
21-TA-1799
Likumprojekts "Grozījums Latvijas Republikas Zemessardzes likumā"
Likumprojekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
12.03.2022.
21-TA-1793
Likumprojekts "Grozījumi Nacionālo bruņoto spēku likumā"
Likumprojekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
12.03.2022.
22-TA-724
Par nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
05.04.2022.
22-TA-709
Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Aizsardzības ministrijas valdījumā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
05.04.2022.
22-TA-788
Par atļauju novirzīt NATO ANA Trasta fondā iemaksātos finanšu līdzekļus uz NATO Ukrainas visaptverošās palīdzības programmu.
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
30.03.2022.
22-TA-214
Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 1. septembra noteikumos Nr. 981 "Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
22.03.2022.
22-TA-948
Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīru dalību Apvienoto Nāciju Organizācijas starptautiskajā operācijā "United Nations Truce Supervision Organzation" (UNTSO)
Saeimas lēmumprojekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
07.04.2022.
22-TA-554
Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 25. februāra noteikumos Nr. 113 "Ģeotelpisko pamatdatu informācijas sistēmas noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
31.03.2022.
21-TA-1095
Likumprojekts "Grozījums Nacionālās drošības likumā"
Likumprojekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
24.02.2022.