Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
21-TA-38
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
 
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Valsts kanceleja
15.09.2021.
21-TA-755
Par Ministru kabineta balvas piešķiršanu
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Valsts kanceleja
FM
19.10.2021.
22.10.2021.
21-TA-361
Mācību pārvaldības sistēmas noteikumi
Noteikumu projekts
Pieņemts
Valsts kanceleja
13.10.2021.
21-TA-377
Informatīvais ziņojums "Par atļauju Valsts administrācijas skolai uzņemties papildu saistības un īstenot projektu "SYNERGIA – sadarbības un pieredzes apmaiņas tīkls augsta līmeņa amatpersonām no Centrālās un Austrumu Eiropas", piesaistot finansējumu no ārvalstu finanšu instrumenta"
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Valsts kanceleja
05.10.2021.
21-TA-758
Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Valsts kanceleja
FM, IEM
20.10.2021.
25.10.2021.
21-TA-1511
Informatīvais ziņojums par grāmatvedības un personāla lietvedības funkciju centralizāciju valsts pārvaldē
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Valsts kanceleja
AM, EM, FM, IEM, IZM, KM, LM, PKC, SAM, TM, VARAM, VM, ZM, ĀM
01.12.2021.
15.12.2021.
21-TA-1070
Grozījumi "Publisko aģentūru likumā"
Likumprojekts
Saskaņošana
Valsts kanceleja
AM, EM, FM, IEM, IZM, KM, LBAS, LDDK, LLPA, LM, LPS, PKC, SAM, TM, VARAM, VM, ZM, ĀM
26.11.2021.
10.12.2021.
21-TA-1145
Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 14. jūlija noteikumos Nr. 389 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.4.2. specifiskā atbalsta mērķa "Valsts pārvaldes profesionālā pilnveide, publisko pakalpojumu un sociālā dialoga attīstība mazo un vidējo komersantu atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas sekmēšanai" 3.4.2.1. pasākuma "Valsts pārvaldes profesionālā pilnveide labāka tiesiskā regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomās" īstenošanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Valsts kanceleja
FM, LDDK, LM, TM
11.11.2021.
26.11.2021.
21-TA-401
Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā
Likumprojekts
Izskatīts
Valsts kanceleja
05.10.2021.
2021-TA-1982
Likumprojekts "Trauksmes celšanas likums"
Likumprojekts
Izskatīts
Valsts kanceleja
AM, EM, FM, IEM, KM, KNAB, LBAS, LM, LPS, LRVK, PKC, SAB, SAM, SPRK, TM, VARAM, VM, ZM, ĀM, ĢP
06.08.2020.
18.08.2021.
21-TA-1708
Noteikumi par valstspilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu atlīdzību un ēdināšanas izdevumu kompensāciju
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Valsts kanceleja
FM, LLPA, LPS, TM, VARAM, ĀM
23.12.2021.
10.01.2022.
21-TA-464
Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 293 "Valsts tiešās pārvaldes iestāžu vadītāju atlases kārtība"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Valsts kanceleja
AM, EM, FM, IEM, IZM, KM, LBAS, LDDK, LM, LTRK, PKC, SAM, TM, VARAM, VM, ZM, ĀM
11.01.2022.
25.01.2022.
22-TA-94
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas"Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Valsts kanceleja
FM
20.01.2022.
27.01.2022.
21-TA-614
Par Latvijas Piekto nacionālo atvērtās pārvaldības rīcības plānu 2022.–2025. gadam
Plāna projekts
Saskaņošana
Valsts kanceleja
EM, FM, IEM, LPA, LPS, NEPLP, PKC, TM, VARAM
12.01.2022.
19.01.2022.
2020-TA-1522
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 5.maija noteikumos Nr.413 "Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem""
Noteikumu projekts
Iesniegts
Valsts kanceleja
30.12.2021.
2020-TA-1523
Instrukcijas projekts "Kārtība, kādā izstrādā un aktualizē institūcijas darbības stratēģiju un novērtē tās ieviešanu"
Instrukcijas projekts
Iesniegts
Valsts kanceleja
30.12.2021.
2020-TA-1521
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 2.decembra noteikumos Nr.737 "Attīstības plānošanas dokumentu izstrādes un ietekmes izvērtēšanas noteikumi""
Noteikumu projekts
Iesniegts
Valsts kanceleja
30.12.2021.
22-TA-188
Par Satversmes tiesas 2021. gada nolēmumiem
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Valsts kanceleja
21.01.2022.
22-TA-71
Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā
Likumprojekts
Pieņemts
Valsts kanceleja
17.01.2022.
21-TA-1748
Grozījumi Valsts civildienesta likumā
Likumprojekts
Pieņemts
Valsts kanceleja
17.01.2022.
22-TA-175
Noteikumi par Eiropas Savienības tiesību aktiem, par kuru pārkāpumiem ceļama trauksme vai kuros ir paredzēta cita ziņošanas kārtība
Noteikumu projekts
Iesniegts
Valsts kanceleja
21.01.2022.
21-TA-1805
Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 30. novembra noteikumos Nr. 978 "Valsts robežsardzes koledžas nolikums"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Valsts robežsardze
IEM
27.12.2021.
11.01.2022.
2018-TA-1148
Informatīvais ziņojums "Par situāciju cilvēkiem paredzēto zāļu ievešanas un izvešanas kontrolē un uzraudzībā"
Informatīvais ziņojums
Iesniegts
Veselības ministrija
FM, PKC, TM, VK, ZM
26.04.2018.
14.06.2018.
2021-TA-1281
Noteikumu projekts "Aptieku un aptieku filiāļu izvietojuma kritēriji"
Noteikumu projekts
Iesniegts
Veselības ministrija
EM, FM, LDDK, LM, TM
13.08.2020.
28.05.2021.
2021-TA-1851
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta noteikumos Nr.555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība""
Noteikumu projekts
Iesniegts
Veselības ministrija
FM, TM
03.08.2021.
03.08.2021.