Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
2021-TA-1751
Informatīvais ziņojums "Par Veselības ministrijas priekšlikumu īstenošanu plāna vakcinācijas pret Covid-19 aptveres palielināšanai"
Informatīvais ziņojums
Iesniegts
Veselības ministrija
14.07.2021.
14.07.2021.
2021-TA-1762
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta noteikumos Nr.555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība""
Noteikumu projekts
Iesniegts
Veselības ministrija
FM, TM
14.07.2021.
14.07.2021.
2020-TA-2520
Informatīvais ziņojums "Par jaunas ārstniecības personu darba samaksas kārtības izstrādāšanu"
Informatīvais ziņojums
Iesniegts
Veselības ministrija
FM, IEM, LBAS, LDDK, LPS, PKC, TM, VARAM, VK
22.10.2020.
11.12.2020.
21-TA-1
Par informatīvo ziņojumu par Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu Ministru padomes 2019. gada 9.decembra sanāksmē izskatāmajiem Veselības ministrijas kompetences jautājumiem
ESVIS projekts
Iesniegts
Veselības ministrija
2021-TA-1916
Par Ministru kabineta atbildes vēstules projektu Latvijas Republikas tiesībsargam
Ministru Kabineta vēstules projekts
Izskatīts
Veselības ministrija
IZM
02.09.2021.
02.09.2021.
2021-TA-2109
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012. gada 13. marta noteikumos Nr. 172 "Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem""
Noteikumu projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
FM, IZM, LPS, TM, ZM
02.09.2021.
02.09.2021.
2021-TA-2123
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Asaru prospektā 61, Jūrmalā zemes gabala daļas (705 m²) nodošanu sabiedriskā labuma organizācijai – nodibinājumam Centra "Vaivari" attīstības fonds -bezatlīdzības lietošanā uz noteiktu laiku"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
EM, FM, TM
01.07.2021.
06.09.2021.
21-TA-49
Grozījums Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai"
Noteikumu projekts
Izskatīts
Veselības ministrija
FM, TM, ĀM
12.09.2021.
13.09.2021.
21-TA-127
Par prezentāciju nosūtīšanu Ministru kabineta 2021. gada 14. septembra sēdes 6.1. un 6.2. jautājumam
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Veselības ministrija
13.09.2021.
2021-TA-2157
Informatīvais ziņojums "Par integrētās veselības aprūpes pieejas ieviešanu SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca""
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Veselības ministrija
FM, PKC
08.09.2021.
08.09.2021.
21-TA-174
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
 
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
20.09.2021.
21-TA-281
Rīkojuma projekts “Par finanšu
līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta
programmas “Līdzekļi neparedzētiem
gadījumiem””
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
20.09.2021.
2021-TA-2110
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
FM
02.09.2021.
02.09.2021.
21-TA-92
Rīkojuma projekts “Par finanšu
līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta
programmas “Līdzekļi neparedzētiem
gadījumiem””

 
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
FM
17.09.2021.
20.09.2021.
21-TA-424
Par prezentācijas nosūtīšanu Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra sēdes 5.2. jautājumam
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Veselības ministrija
27.09.2021.
21-TA-423
Par prezentācijas nosūtīšanu Ministru kabineta 2021.gada 28.septembra sēdes 5.1.jautājumam
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Veselības ministrija
27.09.2021.
21-TA-311
Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 28. augusta noteikumos Nr. 555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
TM
22.09.2021.
27.09.2021.
21-TA-838
Par starptautiskās palīdzības pieprasīšanu 
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
27.10.2021.
2021-TA-1588
Informatīvais ziņojums "Par valsts piešķirto dotāciju pašvaldībām to vispārējās izglītības iestāžu izglītojamo ēdināšanai, kuras īsteno pamatizglītības programmas, lai bērniem izglītības iestādēs nodrošinātu kvalitatīvu un uzturvielām bagātu ēdienu"
Informatīvais ziņojums
Iesniegts
Veselības ministrija
FM, IZM, LM, LPS, VARAM, ZM
28.06.2021.
28.06.2021.
21-TA-914
Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 28. augusta noteikumos Nr. 555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
FM, LPS, TM
01.11.2021.
04.11.2021.
21-TA-815
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
FM
25.10.2021.
28.10.2021.
21-TA-901
Ministru kabineta rīkojuma projekts “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
FM
01.11.2021.
08.11.2021.
21-TA-932
Par veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanu valsts obligātās veselības apdrošināšanas ietvaros
Konceptuālā ziņojuma projekts
Saskaņošana
Veselības ministrija
FM, IEM, LLPA, LM, TM
01.11.2021.
04.11.2021.
21-TA-950
Par Ministru kabineta pilnvarojumu veselības ministram Danielam Pavļutam 
MK sēdes protokollēmuma projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
01.11.2021.
21-TA-946
Informācija par epidemioloģiskās drošības situāciju, veselības aprūpes sistēmas kapacitāti un noslodzi, testēšanu, kā arī situāciju ģimenes ārstu praksēs
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Veselības ministrija
01.11.2021.