Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
21-TA-947
Covid-19 vakcinācijas gaitas ziņojums
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Veselības ministrija
01.11.2021.
21-TA-923
Informatīvais ziņojums par vakcinācijas aptveres palielināšanas plānu pret Covid-19 infekciju
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Veselības ministrija
01.11.2021.
21-TA-915
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
FM
01.11.2021.
04.11.2021.
21-TA-951
Grozījums Ministru kabineta 2010. gada 23. marta noteikumos Nr. 288 "Aptieku darbības noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
02.11.2021.
21-TA-899
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumos Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
03.11.2021.
21-TA-617
Par samazinātā pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu medicīniskām ierīcēm un precēm
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Veselības ministrija
FM
11.10.2021.
11.10.2021.
21-TA-817
Informācija par epidemioloģiskās drošības situāciju, veselības aprūpes sistēmas kapacitāti un noslodzi, testēšanu, kā arī situāciju ģimenes ārstu praksēs
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Veselības ministrija
25.10.2021.
21-TA-818
Covid-19 vakcinācijas gaitas ziņojums
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Veselības ministrija
25.10.2021.
21-TA-707
Par Ministru kabineta  2021.gada 10. augusta rīkojumā Nr. 532 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"” (prot. Nr. 55 92. §) piešķirto līdzekļu ietvaros paredzēto pasākumu iedzīvotāju sociālajos tīklos informēta lēmuma pieņemšanu par vakcināciju pret Covid-19 maiņu
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Veselības ministrija
FM
25.10.2021.
01.11.2021.
21-TA-837
Informatīvais ziņojums “Par gultu izvēršanu Covid-19 pacientiem”
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Veselības ministrija
26.10.2021.
21-TA-169
Informatīvais ziņojums “Par finansiālo palīdzību Latvijai no Eiropas Savienības Solidaritātes fonda Covid-19 seku mazināšanai”
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Veselības ministrija
14.10.2021.
21-TA-832
Informatīvais ziņojums “Par drošu veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanu”
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Veselības ministrija
25.10.2021.
21-TA-800
Par apropriācijas pārdali
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Veselības ministrija
FM
25.10.2021.
28.10.2021.
21-TA-759
Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojumā Nr. 720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu"
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Iesniegts
Veselības ministrija
26.10.2021.
21-TA-39
Par apropriācijas palielināšanu
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
FM
01.10.2021.
08.10.2021.
21-TA-668
Rīkojuma projekts “Par finanšu
līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta
programmas “Līdzekļi neparedzētiem
gadījumiem””
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
FM
13.10.2021.
18.10.2021.
21-TA-564
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 17. maija noteikumos Nr. 306 “Noteikumi par prasībām uz iepakojumiem izvietojamiem brīdinājumiem par ietekmi uz veselību”
Noteikumu projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
08.10.2021.
21-TA-402
Par nekustamā īpašuma Jersikas ielā 17, Rīgā, pirkšanu Zāļu valsts aģentūras vajadzībām
 
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
02.10.2021.
21-TA-407
Par nekustamā īpašuma Jersikas ielā 19A, Rīgā, pirkšanu Zāļu valsts aģentūras vajadzībām
 
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
02.10.2021.
21-TA-500
Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 17.decembra noteikumos Nr.802 “Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.7. specifiskā atbalsta mērķa „Atbalsts ārstniecības personām, kas nodrošina pacientu ārstēšanu sabiedrības veselības krīžu situāciju novēršanai” īstenošanas noteikumi
Noteikumu projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
06.10.2021.
21-TA-819
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojumā Nr. 720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
IEM
26.10.2021.
29.10.2021.
21-TA-729
Informācija par epidemioloģiskās drošības situāciju, veselības aprūpes sistēmas kapacitāti un noslodzi, testēšanu, kā arī situāciju ģimenes ārstu praksēs
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Veselības ministrija
18.10.2021.
21-TA-730
Covid-19 vakcinācijas gaitas ziņojums
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Veselības ministrija
18.10.2021.
21-TA-53
Mātes un bērna veselības uzlabošanas plāna 2018.– 2020. gadam izpilde
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Veselības ministrija
30.09.2021.
21-TA-147
Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Rīgas Stradiņa universitātes īpašumā un Rīgas Stradiņa universitātes īpašumā esošā nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā un pārdošanu
 
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
24.09.2021.