Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
21-TA-1427
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
FM
25.11.2021.
26.11.2021.
22-TA-1185 (DV)
Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 26.septembra rīkojumā Nr.463 "Par institūcijām, kurām nodrošināma piekļuve ārkārtas situāciju valsts elektronisko sakaru tīklam"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
22-TA-996
"Par priekšlikumiem atlīdzības palielināšanai Iekšlietu ministrijas un Tieslietu ministrijas institūcijās nodarbinātajiem, kas nodrošina valsts iekšējās drošības stiprināšanas pasākumu īstenošanu"
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
12.04.2022.
22-TA-570
Par apropriācijas pārdali
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
24.02.2022.
22-TA-1586
Par materiāltehnisko līdzekļu un krājumu nodošanu Ukrainas Ārkārtējo situāciju dienestam
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
23.05.2022.
21-TA-1506
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
FM
30.11.2021.
02.12.2021.
22-TA-960
Par aktuālo situāciju atbalsta sniegšanā Ukrainas civiliedzīvotājiem
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
29.03.2022.
21-TA-182
Par zemes vienību piekritību vai piederību valstij un to nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda Iekšlietu ministrijas personā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
11.03.2022.
22-TA-1438
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
27.05.2022.
22-TA-978
Pavadvēstule par informatīvā ziņojuma projektu par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2022.gada 28.marta ārkārtas sanāksmē iekļautajiem iekšlietu jomas jautājumiem
ESVIS projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
22-TA-1020
Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 1. februāra noteikumos Nr. 109 "Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Iekšlietu ministrija
AM, FM, TM
22.07.2022.
29.07.2022.
22-TA-1035
Par Pasākumu plānu par atbalsta sniegšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem Latvijas Republikā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
29.04.2022.
22-TA-943
Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 10. augusta rīkojumā Nr. 518 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu"
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
04.04.2022.
22-TA-837
Grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā
Likumprojekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
15.03.2022.
22-TA-80
Grozījums Ministru kabineta 2020. gada 13. augusta rīkojumā Nr. 422 "Par Latvijas Republikas pilnvarotajiem robežas pārstāvjiem"
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
19.04.2022.
2021-TA-2103
Rīkojuma projekts "Par Iekšējās drošības fonda, Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda un Finansiālā atbalsta instrumenta robežu pārvaldībai un vīzu politikai 2021.-2027.gadam atbildīgajām iestādēm"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
FM, KM, LM
22.07.2021.
01.09.2021.
22-TA-1541
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Iekšlietu ministrija
FM
12.05.2022.
26.05.2022.
2021-TA-2121
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Daugavpils ielā 16A, Dagdā, Krāslavas novadā, pārņemšanu valsts īpašumā"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
FM, LPS, TM, VARAM
01.07.2021.
06.09.2021.
21-TA-549
Informatīvais ziņojums "Par Narkotiku lietošanas un izplatības ierobežošanas plāna 2019. - 2020. gadam izpildi"
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
23.11.2021.
22-TA-563
Par Valsts robežsardzes un Valsts policijas amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dalības laika pagarināšanu Eiropas Savienības novērošanas misijā Gruzijā (EUMM Georgia) un finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
22.02.2022.
22-TA-2161
Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 27. jūlija rīkojumā Nr. 347 "Par informācijas sistēmas darbības koncepcijas aprakstu "Pasu sistēmas un Vienotās migrācijas informācijas sistēmas attīstība elektronisko identifikācijas karšu un elektronisko uzturēšanās atļauju (karšu) izsniegšanai""
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Atsaukts
Iekšlietu ministrija
22-TA-648
Par humānās palīdzības sniegšanu Ukrainai
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
01.03.2022.
22-TA-768
Par Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 par Padomes īstenošanas lēmuma projektu, ar ko nosaka, ka pastāv no Ukrainas pārvietotu personu masveida pieplūdums 2001.gada 21.jūlija Padomes direktīvas 2001/55/EK 5.panta izpratnē, un ar ko šīm personām ievieš pagaidu aizsardzību
ESVIS projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
2020-TA-148
Likumprojekts "Prostitūcijas ierobežošanas likums"
Likumprojekts
Iesniegts
Iekšlietu ministrija
EM, FM, IZM, LM, LPS, TM, VARAM, VK, VM, ĀM
07.09.2017.
30.01.2020.
22-TA-1106
Par Iekšlietu ministrijai papildu nepieciešamo finansējumu  2023., 2024. un 2025. gadā  vienreizējām investīcijām valsts aizsardzības spēju attīstības un iekšējās drošības stiprināšanas pasākumu īstenošanai saistībā ar plaša mēroga Krievijas militāro agresiju pret Ukrainu un pieaugošiem ģeopolitiskiem riskiem
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
27.04.2022.