Tiesību aktu projekti

PAZIŅOJUMS: Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 8. jūnijā.
Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
22-TA-137
Par nekustamo īpašumu valstij piederošo domājamo daļu pārdošanu
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Finanšu ministrija
LPS, TM, VARAM
03.05.2022.
11.05.2022.
22-TA-2175
Par nacionālās pozīcijas projektu
ESVIS projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
21-TA-1702
Noteikumi par informācijas aktualizēšanas prasībām kopīgajā klienta izpētes rīkā un kopīgā klienta izpētes rīka pakalpojuma sniedzēja licencēšanu un uzraudzību
Noteikumu projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
27.05.2022.
21-TA-466
Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumos Nr. 344 "Gada pārskata sagatavošanas kārtība"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
LRVK, TM
11.11.2021.
26.11.2021.
21-TA-613
„Par valsts nekustamā īpašuma Mihaila ielā 1, Daugavpilī, nodošanu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības īpašumā”
 
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
13.10.2021.
21-TA-922 (IP)
Par Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas projektu par Eiropas Komisijas tiesību aktu priekšlikumu kopumu, lai stiprinātu Eiropas Savienības noteikumus noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā
ESVIS projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
22-TA-1225
Par zemes vienības piederību vai piekritību valstij un to nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
11.05.2022.
22-TA-1816
Par apropriācijas palielināšanu budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmā 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
10.06.2022.
21-TA-1634
Grāmatvedības kārtošanas noteikumi
Noteikumu projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
15.12.2021.
22-TA-870
Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 27. novembra noteikumos Nr. 801 "Noteikumi par sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas informācijas sistēmas darbībai nepieciešamo datu apjomu un veidiem, datu ievades, apmaiņas un izmantošanas kārtību"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Finanšu ministrija
EM, IEM, LM, LTAB, SAM, TM
31.05.2022.
14.06.2022.
22-TA-2136 (IP)
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 1 "Par Eiropas Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 600/2014 attiecībā uz tirgus datu pārskatāmības uzlabošanu, šķēršļu novēršanu konsolidētas datu lentes izveidei, tirdzniecības saistību optimizēšanu un maksājumu saņemšanas aizliegumu par klientu pasūtījumu pārsūtīšanu un Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2014/65/ES par finanšu instrumentu tirgiem"
ESVIS projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
2021-TA-1815
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumos Nr.105 "Noteikumi par publisko iepirkumu līgumcenu robežvērtībām""
Noteikumu projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
TM
27.07.2021.
27.07.2021.
22-TA-265
Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 3. aprīļa noteikumos Nr. 233 "Finanšu sektora attīstības padomes nolikums"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
29.04.2022.
21-TA-952
Par valsts nekustamā īpašuma “Lielbliešķi”, Lēdurgas pagastā, Siguldas novadā, pārdošanu
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
LPS, TM, VARAM
03.11.2021.
16.11.2021.
21-TA-592
Grozījums Ministru kabineta 2018. gada 17. jūlija noteikumos Nr. 421 "Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
AM, EM, IEM, IZM, KM, LM, SAM, TM, VARAM, VK, VM, ZM, ĀM
21.10.2021.
28.10.2021.
22-TA-932
Grozījumi Krājaizdevu sabiedrību likumā
Likumprojekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
28.06.2022.
21-TA-919
Par Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu un muitas policijas pārvaldes ierēdņu prēmēšanu par tiešas darbības rezultātā atklātiem un novērstiem noziedzīgiem nodarījumiem
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
29.11.2021.
21-TA-59 (IP)
Informatīvais ziņojums par kontu atvēršanu Valsts kasē
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Finanšu ministrija
21-TA-1110
Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumos Nr. 105 "Noteikumi par publisko iepirkumu līgumcenu robežvērtībām"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
TM
25.11.2021.
30.11.2021.
21-TA-385
Informatīvais ziņojums
par MK sēdes protokollēmuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu un Grozījumu līgumu starp Eiropas Savienību un iesaistītajām dalībvalstīm ar JT International SA un JT International Holding BV

 
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Finanšu ministrija
14.10.2021.
22-TA-1163
Grozījumi Nacionālās drošības likumā
Likumprojekts
Saskaņošana
Finanšu ministrija
AM, EM, FKTK, PKC, TM
22.04.2022.
12.05.2022.
22-TA-1610
Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli"
Likumprojekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
07.06.2022.
2020-TA-2018
Informatīvais ziņojums "Par Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma ietekmi uz Finanšu ministrijas īstenotajām funkcijām"
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Finanšu ministrija
21.10.2020.
21.10.2020.
22-TA-1773 (IP)
Par Latvijas Republikas piešķirto pensiju izmaksu uz Krievijas Federāciju
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
2021-TA-2023
Likumprojekts "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā"
Likumprojekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
EM, TM
23.08.2021.
23.08.2021.