Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
21-TA-926
Informatīvais ziņojums par inovāciju veicināšanu un pētniecības un attīstības mērķu noteikšanu valsts kapitālsabiedrībās
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Pārresoru koordinācijas centrs
09.11.2021.
22-TA-155
Grozījumi "Valsts pārvaldes iekārtas likumā"
Likumprojekts
Saskaņošana
Pārresoru koordinācijas centrs
EM, FM, IEM, IZM, KM, LLPA, LM, LPS, LTRK, SAM, TM, VARAM, VK, VM, ZM
21.01.2022.
04.02.2022.
22-TA-196
Par Ministru kabineta atbildes vēstules projektu Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai
Ministru Kabineta vēstules projekts
Pieņemts
Pārresoru koordinācijas centrs
25.01.2022.
21-TA-1733
Kārtība, kādā tiek prognozēti, noteikti un veikti maksājumi par valsts kapitāla izmantošanu
Noteikumu projekts
Pieņemts
Pārresoru koordinācijas centrs
24.01.2022.
22-TA-857
Par "Ministru prezidenta A. K. Kariņa ikgadējā ziņojuma Saeimai par Ministru kabineta paveikto un iecerēto darbību" izskatīšanu Saeimā.
MK sēdes protokollēmuma projekts
Pieņemts
Pārresoru koordinācijas centrs
15.03.2022.
22-TA-622
Ministru prezidenta A.K.Kariņa ikgadējais ziņojums Saeimai par Ministru kabineta paveikto un iecerēto darbību
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Pārresoru koordinācijas centrs
01.03.2022.
2021-TA-151
Rīkojuma projekts "Par Pedagoģiski psiholoģiskā atbalsta dienesta izveidošanu un darbības uzsākšanas nodrošināšanu"
Rīkojuma projekts
Atsaukts
Pārresoru koordinācijas centrs
FM, IEM, IZM, LM, LPS, TM, VARAM, VK, VM
13.09.2021.
20.09.2021.
21-TA-253
Grozījumi Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā
Likumprojekts
Pieņemts
Pārresoru koordinācijas centrs
FM, IEM, KM, TM
29.09.2021.
06.10.2021.
22-TA-831
Informatīvais ziņojums “Par publisku personu kapitālsabiedrību darbinieku profesionālās darbības ierobežojumiem pēc amata pilnvaru izbeigšanās”
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Pārresoru koordinācijas centrs
AM, EM, FM, IEM, IZM, KM, KNAB, KP, LBAS, LDDK, LLPA, LM, LPS, LRVK, SAM, TM, VARAM, VK, VM, ZM, ĀM
14.03.2022.
28.03.2022.
21-TA-276
Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 4. augusta noteikumos Nr. 454 "Noteikumi par publiskas personas sabiedrības ar ierobežotu atbildību tipveida statūtiem"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Pārresoru koordinācijas centrs
18.01.2022.
22-TA-818
Informatīvais ziņojums "Latvijas Ziņojums Apvienoto Nāciju Organizācijai par ilgtspējīgas attīstības mērķu ieviešanu. 2022.g."
Informatīvais ziņojums
Atsaukts
Pārresoru koordinācijas centrs
AM, Delna, EM, FM, IEM, IZM, KM, KNAB, LAPAS, LB, LBAS, LDDK, LFNA, LIZDA, LJP, LLPA, LM, LPA, LPS, LRVK, LUA, LVPK, LZA, LŪKA, MARTA, PDF, Providus, RACA, RP, SAM, SIF, SUA, TM, VARAM, VK, VM, ZM, ĀM
11.03.2022.
28.03.2022.
22-TA-210
„Par publisku personu kapitālsabiedrību un publisku personu kapitāla daļu pārvaldības politikas nepieciešamajām izmaiņām”
Konceptuālā ziņojuma projekts
Saskaņošana
Pārresoru koordinācijas centrs
EM, FM, IEM, IZM, KM, KP, LLPA, LM, LPS, LTRK, SAM, TM, VARAM, VK, VM, ZM
24.03.2022.
12.04.2022.
22-TA-1235
Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 3. janvāra noteikumos Nr. 1 "Kārtība, kādā publiska persona pasūta pētījumus"
Noteikumu projekts
Izstrāde (Sabiedrības līdzdalība)
Pārresoru koordinācijas centrs
22-TA-832
Latvijas Ziņojums Apvienoto Nāciju Organizācijai par ilgtspējīgas attīstības mērķu ieviešanu-2022. gads
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Pārresoru koordinācijas centrs
13.05.2022.
22-TA-1686
Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 16. septembra noteikumos Nr. 553 "Latvijas Pētniecības un inovācijas stratēģiskās padomes nolikums"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Pārresoru koordinācijas centrs
AM, EM, FM, IZM, KM, LDDK, LIZDA, LPS, LTRK, LUA, LVPK, LZA, RP, TM, VARAM, VK, VM, ZM
23.05.2022.
07.06.2022.
22-TA-1688
Par valsts kapitāla daļu un valsts kapitālsabiedrību pārvaldības koordinācijas institūcijas padomi
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Pārresoru koordinācijas centrs
EM, FM, KM, LBAS, LDDK, LPS, LTRK, SAM, TM, VARAM, VM, ZM
24.05.2022.
27.05.2022.
21-TA-1515
Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 7. janvāra noteikumos Nr. 20 "Valdes un padomes locekļu nominēšanas kārtība kapitālsabiedrībās, kurās kapitāla daļas pieder valstij vai atvasinātai publiskai personai"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Pārresoru koordinācijas centrs
13.05.2022.
21-TA-1777
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 9. februāra noteikumos Nr. 92 “Noteikumi par kuģošanas līdzekļu satiksmi iekšējos ūdeņos”
Noteikumu projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
05.01.2022.
22-TA-538
Informatīvais ziņojums“Par SMS apziņošanas turpināšanu personu informēšanai par Latvijā noteiktajiem Covid-19 epidemioloģiskās drošības pasākumiem
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Satiksmes ministrija
18.02.2022.
21-TA-256
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 7. janvāra noteikumos Nr. 26 "Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
FM, LPS, TM, VARAM
09.11.2021.
15.11.2021.
2021-TA-756
Likumprojekts "Par nekustamā īpašuma Mūkupurva ielā, Rīgā, daļas atsavināšanu sabiedrības vajadzībām – projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"
Likumprojekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
FM, TM
07.01.2021.
30.03.2021.
21-TA-483
Par Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par vienlīdzīgu konkurences apstākļu nodrošināšanu ilgtspējīgam gaisa transportam”
ESVIS projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
2021-TA-1970
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 24.augusta rīkojumā Nr.468 "Par nacionālo interešu objekta statusa noteikšanu Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūrai Rail Baltica""
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
FM, LBAS, LPS, TM, VARAM
20.05.2021.
17.08.2021.
22-TA-891
Par Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai, ar ko Direktīvu 2003/25/EK groza attiecībā uz uzlabotu stabilitātes prasību iekļaušanu un to saskaņošanu ar Starptautiskās Jūrniecības organizācijas noteiktajām stabilitātes prasībām”
ESVIS projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
21-TA-958
Autoceļu lietošanas nodevas elektroniskās iekasēšanas sistēmas pakalpojumu sniedzēju reģistrācijas, uzraudzības un izslēgšanas no reģistra kārtība
Noteikumu projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
04.02.2022.