Tiesību aktu projekti

PAZIŅOJUMS: LVRTC informē, ka 2023. gada 26. martā laika posmā no plkst. 19.00 līdz plkst. 21.00 var nebūt pieejami LVRTC autentifikācijas rīki. LVRTC būs uzturēšanas darbi, kuru laikā portālos var būt traucēti vai nepieejami e-Identitātes apliecināšanas pakalpojumi ar eID, eParaksts kartēm un mobilo lietotni eParaksts mobile.
Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
21-TA-10
„Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 10.novembra rīkojumā Nr.648 „Par zemes vienību Rīgas administratīvajā teritorijā piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra” personā”
 
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
14.09.2021.
21-TA-1307
Kārtība, kādā uzņēmumi, kuri kārto grāmatvedību divkāršā ieraksta sistēmā un ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāji par ienākumiem no saimnieciskās darbības, sagatavo un iesniedz finanšu pārskatu
Noteikumu projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
04.02.2022.
2021-TA-2025
Likumprojekts "Ieguldījumu brokeru sabiedrību likums"
Likumprojekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
EM, TM
04.03.2021.
23.08.2021.
2021-TA-2082
Informatīvais ziņojums par pievienotās vērtības nodokļa atmaksas kārtības modernizēšanu ceļotājam
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Finanšu ministrija
TM, VARAM
08.07.2021.
30.08.2021.
22-TA-1559
Par apropriācijas pārdali
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
16.05.2022.
22-TA-1880
Par valsts galvojuma izsniegšanu un uz valsts budžetu attiecināmo valsts vārdā sniegto galvojumu parāda saistību apmēra palielināšanu
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
13.06.2022.
21-TA-1366
Likumprojekts "Grozījumi Elektroenerģijas nodokļa likumā"
Likumprojekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
30.11.2021.
21-TA-1829
Par atļauju Finanšu ministrijai (Valsts ieņēmumu dienestam) uzņemties papildu valsts budžeta ilgtermiņa saistības un īstenot pasākumus Eiropas Komisijas tieši administrētajā programmā "Managed IT collaboration in taxation (MANITC V)"
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Finanšu ministrija
01.03.2022.
22-TA-28
Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 28. marta noteikumos Nr. 187 "Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība"
Noteikumu projekts
Atsaukts
Finanšu ministrija
21-TA-1405
Noteikumi par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem un grāmatvedības kārtošanu vienkāršā ieraksta sistēmā
Noteikumu projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
30.06.2022.
22-TA-164
Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 16. oktobra rīkojumā Nr. 522 “Par finansējumu Rakstniecības un mūzikas muzejam nekustamā īpašuma Mārstaļu ielā 6, Rīgā, daļas nomas maksas, papildu maksājumu, pārcelšanās, labiekārtošanas un ekspozīcijas izveides izdevumu segšanai
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
10.02.2022.
2021-TA-2020
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošās būves Tukumā, Tukuma novadā, nodošanu Tukuma novada pašvaldības īpašumā"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
LPS, SAM, TM, VARAM
01.07.2021.
23.08.2021.
21-TA-1152
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam ieviešanai nepieciešamajiem resursiem
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Finanšu ministrija
EM, IEM, IZM, KM, LM, SAM, TM, VARAM, VK, VM
13.12.2021.
20.12.2021.
21-TA-1399
Noteikumi par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 2022. gadā
Noteikumu projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
LPS, TM
24.11.2021.
29.11.2021.
2021-TA-2145
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu Jūrmalas pilsētā pārņemšanu valsts īpašumā Finanšu ministrijas valdījumā un pārdošanu"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
LPS, TM, VARAM
19.11.2020.
08.09.2021.
21-TA-429
1
Likumprojekts
Atsaukts
Finanšu ministrija
21-TA-1176
Par nekustamā īpašuma ½ domājamās daļas Rīgā nodošanu Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašumā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
17.11.2021.
21-TA-491 (IP)
 "Par valstij dividendēs izmaksājamo akciju sabiedrības "Augstsprieguma tīkls" peļņas daļu"
 
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Finanšu ministrija
21-TA-542 (IP)
Par ECOFIN informatīvā ziņojuma projektu
ESVIS projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
21-TA-1517
Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumos Nr. 819 "Noteikumi par zemu nodokļu vai beznodokļu valstīm un teritorijām"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
EM, LDDK, TM, ĀM
07.12.2021.
15.12.2021.
21-TA-812 (IP)
“Par nostāju saistībā ar Eiropas Komisijas 2021.gada 7.maija vēstuli par tradicionāliem pašu resursiem”
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Finanšu ministrija
22-TA-26
Grozījumi Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumā
Likumprojekts
Atsaukts
Finanšu ministrija
21-TA-1232 (IP)
Latvijas Republikas nostāja uz Eiropas Komisijas 2021.gada 29.septembra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2021/0466
Latvijas Republikas nostājas projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
21-TA-548
Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 29. aprīļa rīkojumā Nr. 198 "Par robežšķērsošanas vietu "Silene" un "Pāternieki" attīstību"
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
IEM, TM
15.10.2021.
22.10.2021.
22-TA-1278
Par Partnerības līgumu Eiropas Savienības investīciju fondu 2021.– 2027. gada plānošanas periodam 
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Finanšu ministrija
23.05.2022.