Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
22-TA-860
Informatīvais ziņojums par 2022. gada 16. marta ES izglītības ministru videokonferencē "Koordinēta un solidāra Eiropas atbildes reakcija izglītības jomā uz karu Ukrainā" izskatāmajiem jautājumiem
ESVIS projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
21-TA-751
Noteikumi par 2022./2023. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku un brīvdienu laiku
 
Noteikumu projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
29.12.2021.
22-TA-1591
Grozījums Ministru kabineta 2014. gada 31. oktobra rīkojumā Nr. 620 "Par profesionālās izglītības kompetences centra statusa piešķiršanu Daugavpils Celtnieku profesionālajai vidusskolai"
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
08.06.2022.
21-TA-948
Par Ministru kabineta atbildes projektu Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai
Ministru Kabineta vēstules projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
VK
13.12.2021.
16.12.2021.
22-TA-192
Uz Eiropu vērstas daudzvalodu izglītības nodrošināšana Latvijā ES aģentūru darbinieku bērniem
Konceptuālā ziņojuma projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
07.07.2022.
22-TA-1857
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Atsaukts
Izglītības un zinātnes ministrija
FM
20.06.2022.
06.07.2022.
21-TA-872
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
29.10.2021.
22-TA-352
Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs
Noteikumu projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
20.06.2022.
21-TA-181
Grozījumi likumā “Par kopīgās maģistra studiju programmas “Stratēģiskā robežu pārvaldība” īstenošanu”
 
Likumprojekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
LIZDA
16.09.2021.
2021-TA-2162
Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 27. novembra noteikumos Nr. 747 "Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem""
Noteikumu projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
FM, KM, TM
26.08.2021.
08.09.2021.
22-TA-443
Grozījumi likumā "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu"
Likumprojekts
Saskaņošana
Izglītības un zinātnes ministrija
EM, FM, IEM, LIZDA, TM, VM
20.07.2022.
27.07.2022.
22-TA-1457
Grozījumi Vispārējās izglītības likumā
Likumprojekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
06.06.2022.
21-TA-217
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 23. februāra rīkojumā Nr. 110
"Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
18.10.2021.
22-TA-453
Par centralizētas valsts īpašumā esošo nacionālo sporta bāzu pārvaldības struktūras izveidi
Konceptuālā ziņojuma projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
19.05.2022.
22-TA-2052
Atbalsts Ukrainas civiliedzīvotājiem augstākajā izglītībā un zinātnē
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
12.07.2022.
22-TA-970
Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 25. augusta noteikumos Nr. 538 "Kārtība, kādā valsts finansē darba samaksu pedagogiem privātajās izglītības iestādēs"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
29.06.2022.
2021-TA-2114
Noteikumu projekts "Ministru kabineta virzītu valsts augstskolas padomes locekļu atlases, izvirzīšanas un atsaukšanas kārtība"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
FM, KM, LDDK, LPS, PKC, TM, VK, VM, ZM
02.09.2021.
02.09.2021.
22-TA-357
Ministru kabineta rīkojuma projekts “Par Ministra kabineta virzītu Ventspils Augstskolas padomes locekļu apstiprināšanu”
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
10.02.2022.
22-TA-1882
Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 10. oktobra noteikumos Nr. 846 "Noteikumi par prasībām, kritērijiem un kārtību uzņemšanai studiju programmās"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Izglītības un zinātnes ministrija
AIP, FM, IEM, KM, LIVA, LIZDA, LSA, RP, TM, VM, ZM
11.07.2022.
25.07.2022.
22-TA-505
Par 2022. gada 16. februāra neformālajā Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
ESVIS projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
21-TA-1608
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
FM
08.12.2021.
09.12.2021.
2021-TA-2102
Rīkojuma projekts "Par Līgu Lejiņu"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
01.09.2021.
01.09.2021.
21-TA-1512 (IP)
Informatīvais ziņojums “Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu īstenošanas rezultāti atsevišķās Izglītības un zinātnes ministrijas padotības izglītības iestādēs un veiktā  finansējuma attiecināšana uz valsts budžeta kopējiem izdevumiem”
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
22-TA-2188
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības pētniecības ministru 2022. gada 22. jūlija neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
ESVIS projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
21-TA-195
Grozījumi Izglītības likumā
Likumprojekts
Izstrāde (Sabiedrības līdzdalība)
Izglītības un zinātnes ministrija
AM, EM, FM, KM, LIZDA, LM, LPS, SAM, TM, VARAM
29.10.2021.
16.11.2021.