Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
22-TA-1412
Par visaptverošas valsts aizsardzības sistēmas ieviešanas progresu
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
12.05.2022.
22-TA-797 (DV)
Informatīvais ziņojums "Par informatīvā ziņojuma "Latvijas kiberdrošības stratēģija 2019.-2022.gadam" uzdevumu izpildes statusu
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
22-TA-2046 (IP)
Par materiāltehnisko līdzekļu nodošanu Ukrainai
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
22-TA-525 (DV)
Par pretgaisa aizsardzības sistēmu "Stinger" dāvinājumu Ukrainas Bruņotajiem spēkiem
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
22-TA-1550 (DV)
Par kapitālsabiedrības dibināšanu
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
21-TA-1142
Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 29. jūnija noteikumos Nr. 606 "Noteikumi par karavīra un zemessarga uzturdevas kompensācijas apmēru un izmaksāšanas kārtību"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
17.01.2022.
22-TA-490
Par nekustamā īpašuma "Šauļi" Rudbāržu pagastā, Kuldīgas novadā daļas pirkšanu Nacionālo bruņoto spēku poligona "Mežaine" paplašināšanai
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
25.04.2022.
21-TA-384
Grozījumi Nacionālās drošības likumā
 
Likumprojekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
16.05.2022.
22-TA-373
Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 4. decembra noteikumos Nr. 750 "Kārtība, kādā civilās aviācijas lidlauku izmanto militārās aviācijas gaisa kuģi un militārās aviācijas lidlauku – civilās aviācijas gaisa kuģi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
19.07.2022.
22-TA-389
Nacionālo bruņoto spēku militārā lidlauka "Lielvārde" maksas pakalpojumu cenrādis
Noteikumu projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
19.07.2022.
21-TA-448
Par valsts nekustamo īpašumu Dobeles novadā nodošanu Aizsardzības ministrijas valdījumā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
28.12.2021.
22-TA-477
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 11. janvāra rīkojumā Nr. 18 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Atsaukts
Aizsardzības ministrija
21-TA-250 (DV)
Par visas Latvijas Republikas ārējās robežas stiprināšanu, aprīkojot to ar risinājumu
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Aizsardzības ministrija
22-TA-447 (IP)
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas dalību Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (NATO) Aizsardzības Inovācijas Akseleratora Ziemeļatlantijas reģionam (Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic (DIANA)) iniciatīvā un NATO Inovāciju fondā"
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
22-TA-289 (IP)
Pārskats par Nacionālās informācijas tehnoloģiju drošības padomes darbu 2021. gadā
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
21-TA-154
Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 7. aprīļa noteikumos Nr.158 “Ģeotelpiskās informācijas koordinācijas padomes nolikums”
Noteikumu projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
17.09.2021.
22-TA-1948 (DV)
Par vidējās klases helikopteru nomaiņu
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
22-TA-1867 (DV)
Par Nacionālo bruņoto spēku attīstības plāna 2020.-2032. gadam izpildi
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
21-TA-1546
Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 20. februāra noteikumos Nr. 95 "Noteikumi par valsts palīdzību dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai"
Noteikumu projekts
Atsaukts
Aizsardzības ministrija
21-TA-1017
Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 7. novembra noteikumos Nr. 658 "Noteikumi par civilās aizsardzības plānu struktūru un tajos iekļaujamo informāciju"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
21.10.2022.
22-TA-781
Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 27. oktobra noteikumos Nr. 1250 "Noteikumi par valsts nodevu par īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
06.10.2022.
22-TA-753
Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 20. februāra noteikumos Nr. 95 "Noteikumi par valsts palīdzību dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
06.10.2022.
22-TA-3213
Par atļauju Aizsardzības ministrijai uzņemties valsts budžeta ilgtermiņa saistības, lai veiktu iemaksas par Latvijas dalību Eiropas aizsardzības aģentūras A kategorijas projektā, ar kuru izveido Eiropas Savienības Militāro informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas komandu operacionālo tīklu (MICNET)
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
04.11.2022.
22-TA-2922 (DV)
Par materiāltehnisko līdzekļu nodošanu Ukrainai
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
22-TA-3049 (DV)
Par informatīvo ziņojumu.
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Aizsardzības ministrija