Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
23-TA-2085 (IP)
Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Aizsardzības ministrijas valdījumā
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Aizsardzības ministrija
23-TA-2154
Par atbalsta funkciju īstenošanu saistībā ar NATO Baltijas gaisa patrulēšanas misijas uzturēšanos Latvijā 2024. un 2025. gadā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
02.10.2023.
23-TA-2466
Par finansējuma piešķiršanu Rīgas konferences 2023 rīkošanai
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
13.10.2023.
23-TA-2845 (IP)
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Ārlietu padomes aizsardzības ministru 2023. gada 14. novembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
ESVIS projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
23-TA-2656
Par kiberdrošības projektu drošības komitejas izveidi
Rīkojuma projekts
Atsaukts
Aizsardzības ministrija
22-TA-2776
Grozījumi Ieroču aprites likumā
Likumprojekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
13.10.2023.
23-TA-2605 (IP)
Par finansējuma piešķiršanu Dānijai, Ādažu militārās bāzes infrastruktūras pilnveidošanai 
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Aizsardzības ministrija
23-TA-2852
Par finansējuma piešķiršanu Rīgas Stradiņa universitātei studējošo militārās medicīnas apmācības attīstībai
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Aizsardzības ministrija
FM, TM, VM
14.11.2023.
29.11.2023.
23-TA-2725
Grozījums Ministru kabineta 2007. gada 20. novembra noteikumos Nr. 779 "Kārtība, kādā rezerves karavīrus un rezervistus reģistrē, uzskaita un iesauc aktīvajā dienestā, kā arī pieprasa un izsniedz informāciju par rezerves karavīriem un rezervistiem"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Aizsardzības ministrija
FM, TM
13.11.2023.
28.11.2023.
23-TA-754 (IP)
Latvijas kiberdrošības stratēģijas 2023.-2026. gadam ieviešanas plāns
Plāna projekts
Iesniegts
Aizsardzības ministrija
23-TA-1471
Eiropas Kiberdrošības kompetenču centra 2021.—2027. gada plānošanas perioda grantu programmas "Mazo un vidējo saimnieciskās darbības veicēju kiberdrošības transformācija" īstenošanas noteikumi
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Aizsardzības ministrija
DAIF Latvija, EM, FM, IEM, IZM, LIKTA, LTRK, TM, VARAM, VK, ĀM
21.11.2023.
28.11.2023.
22-TA-3012
Nacionālās kiberdrošības likums
Likumprojekts
Saskaņošana
Aizsardzības ministrija
IEM, SAB, SAM, TM
22.11.2023.
29.11.2023.
23-TA-2836 (DV)
Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 26. septembra rīkojumā Nr. 463 "Par institūcijām, kurām nodrošināma piekļuve ārkārtas situāciju valsts elektronisko sakaru tīklam"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
22-TA-2510
Grozījumi Krimināllikumā
Likumprojekts
Atsaukts
Aizsardzības ministrija
FM, IEM, TM
29.08.2022.
01.09.2022.
21-TA-152
Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas darbības noteikumi
Noteikumu projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
13.11.2023.
23-TA-2999 (DV)
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 19. marta rīkojumā Nr. 179 “Par finansējumu Aizsardzības ministrijas ilgtermiņa saistību pasākumam “Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi””
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Aizsardzības ministrija
22-TA-783 (IP)
Par Latvijas Republikas ārējās robežas stiprināšanas projekta attīstību
Informatīvais ziņojums
Atsaukts
Aizsardzības ministrija
22-TA-2698
Par nekustamo īpašumu "Bērnaukļi" Lielvārdes pagastā, Ogres novadā un "Sējas" Lielvārdes pagastā, Ogres novadā pirkšanu Nacionālo bruņoto spēku Aviācijas bāzes paplašināšanai
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
25.11.2022.
22-TA-2767
Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 16. novembra noteikumos Nr. 1042 "Noteikumi par karavīru sociālajām garantijām"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
03.11.2022.
22-TA-3426
Par apropriācijas pārdali
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
05.12.2022.
22-TA-2699
Par nekustamā īpašuma Biržu ielā 13C, Bauskā, Bauskas novadā pirkšanu valsts aizsardzības vajadzībām
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
25.11.2022.
22-TA-3490 (DV)
Par Aizsardzības ministrijas sadarbību ar ārvalstu domnīcām 2023. gadā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
22-TA-3259 (DV)
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 19. marta rīkojumā Nr.179 "Par finansējumu Aizsardzības ministrijas ilgtermiņa saistību pasākumam "Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi""
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
22-TA-3607
Par finansējuma piešķiršanu Cēsu novada pašvaldībai
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
08.12.2022.
22-TA-3248
Par finansējuma piešķiršanu Jēkabpils novada pašvaldībai
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
25.11.2022.