Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
21-TA-404
Par informatīvo ziņojumu “Par 2021. gada 6. oktobra ES-Rietumbalkānu samitu”.
ESVIS projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
21-TA-1575
Par informatīvo ziņojumu “Par Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2021. gada 13. decembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem”
ESVIS projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
21-TA-1009
Par informatīvo ziņojumu “Par Eiropas Savienības un Austrumu partnerības valstu ārlietu ministru tikšanos 2021. gada 15. novembrī”
ESVIS projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
21-TA-960
Likumprojekts “Par Eiropas konvenciju par diplomātisko aģentu vai konsulāro amatpersonu veiktās dokumentu legalizācijas prasības atcelšanu”
Likumprojekts starptautiskā līguma apstiprināšanai
Pieņemts
Ārlietu ministrija
09.11.2021.
21-TA-67
Latvijas Republikas ceturtais nacionālais ziņojums par Vispārējās konvencijas par nacionālo minoritāšu aizsardzību izpildi Latvijā
 
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Ārlietu ministrija
IEM, IZM, KM, LM, LPS, NEPLP, SIF, TM, VK
01.10.2021.
08.10.2021.
21-TA-439
Grozījums Ministru kabineta 2017. gada 7. jūnija rīkojumā Nr. 281 "Par Stratēģiskas nozīmes preču kontroles komiteju"
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
AM, EM, FID, FKTK, FM, IEM, TM, VARAM, VM
29.10.2021.
05.11.2021.
22-TA-402
Grozījumi Attīstības sadarbības politikas plānā 2021.-2023. gadam.
Plāna (grozījumu) projekts
Atsaukts
Ārlietu ministrija
21-TA-405
Par informatīvo ziņojumu “Par 2021. gada 5. oktobra neformālajā Eiropadomē izskatāmajiem jautājumiem”
ESVIS projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
21-TA-560
Par civilo ekspertu dalības laika pagarināšanu Eiropas Savienības Padomdevēja misijā civilā drošības sektora reformām Ukrainā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
AM, FM, TM
13.10.2021.
18.10.2021.
21-TA-507
Par atbildības noteikšanu “Priekšlikumam Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par atjaunīgo un mazoglekļa degvielu izmantošanu jūras transportā un Direktīvas 2009/16/EK grozīšanu”
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Ārlietu ministrija
04.10.2021.
21-TA-82
Par informatīvo ziņojumu “Par Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2021. gada 21. septembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem”
ESVIS projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
21-TA-681
Likumprojekts “Par Eiropas konvenciju par diplomātisko aģentu vai konsulāro amatpersonu veiktās dokumentu legalizācijas prasības atcelšanu”
Likumprojekts
Atsaukts
Ārlietu ministrija
20.10.2021.
21-TA-28
Par finansējumu Rīgas konferences rīkošanai
 
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
10.09.2021.
22-TA-739
Informatīvais ziņojums "Par Sankciju koordinācijas padomes darbību 2021. gadā"
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Ārlietu ministrija
04.03.2022.
22-TA-685
Par informatīvo ziņojumu “Par Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2022. gada 25.februāra sanāksmē un 27. februāra Ārlietu padomes videokonferencē izskatītajiem jautājumiem”
ESVIS projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
22-TA-109
Par civilās ekspertes dalību Eiropas Savienības Novērošanas misijā Gruzijā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
24.01.2022.
22-TA-450
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
14.02.2022.
22-TA-661
Pavadvēstule. Par 2022. gada 10. un 11. marta neformālajā Eiropadomē izskatāmajiem jautājumiem.
ESVIS projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
22-TA-674
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
01.03.2022.
22-TA-510
Par nacionālo pozīciju "Par Latvijas interesēm Indijas un Klusā okeāna reģionā"
ESVIS projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
21-TA-840
Par Latvijas Republikas delegāciju 2021. gada 30. novembra - 3. decembra Pasaules Tirdzniecības organizācijas 12. ministru konferencē Ženēvā (Šveicē) un ar to saistītajā 2021. gada 29. novembra Eiropas Savienības Ārlietu padomes kopējās tirdzniecības politikas jautājumos sanāksmē Ženēvā (Šveicē)
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
FM, TM, ZM
05.11.2021.
12.11.2021.
21-TA-1620
Informatīvais ziņojums "Par Ārlietu ministrijai piešķirtā papildu finansējuma pārcelšanu un pārdali "
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Ārlietu ministrija
FM
09.12.2021.
14.12.2021.
22-TA-848
Par Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2022. gada 21. marta sanāksmē izskatāmajiem un 4.marta sanāksmē izskatītajiem jautājumiem
ESVIS projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
22-TA-166
Par informatīvo ziņojumu “Par Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2022. gada 24. janvāra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem”
ESVIS projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
22-TA-157
Latvijas Republikas kārtējais ziņojums par Apvienoto Nāciju Organizācijas 1966.gada Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām ieviešanu Latvijas Republikā 2014.-2019.gadā 
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Ārlietu ministrija
11.02.2022.