Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
21-TA-28
Par finansējumu Rīgas konferences rīkošanai
 
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
10.09.2021.
22-TA-739
Informatīvais ziņojums "Par Sankciju koordinācijas padomes darbību 2021. gadā"
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Ārlietu ministrija
04.03.2022.
22-TA-685
Par informatīvo ziņojumu “Par Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2022. gada 25.februāra sanāksmē un 27. februāra Ārlietu padomes videokonferencē izskatītajiem jautājumiem”
ESVIS projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
22-TA-109
Par civilās ekspertes dalību Eiropas Savienības Novērošanas misijā Gruzijā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
24.01.2022.
22-TA-450
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
14.02.2022.
22-TA-661
Pavadvēstule. Par 2022. gada 10. un 11. marta neformālajā Eiropadomē izskatāmajiem jautājumiem.
ESVIS projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
22-TA-674
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
01.03.2022.
22-TA-510
Par nacionālo pozīciju "Par Latvijas interesēm Indijas un Klusā okeāna reģionā"
ESVIS projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
21-TA-840
Par Latvijas Republikas delegāciju 2021. gada 30. novembra - 3. decembra Pasaules Tirdzniecības organizācijas 12. ministru konferencē Ženēvā (Šveicē) un ar to saistītajā 2021. gada 29. novembra Eiropas Savienības Ārlietu padomes kopējās tirdzniecības politikas jautājumos sanāksmē Ženēvā (Šveicē)
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
FM, TM, ZM
05.11.2021.
12.11.2021.
21-TA-1620
Informatīvais ziņojums "Par Ārlietu ministrijai piešķirtā papildu finansējuma pārcelšanu un pārdali "
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Ārlietu ministrija
FM
09.12.2021.
14.12.2021.
22-TA-848
Par Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2022. gada 21. marta sanāksmē izskatāmajiem un 4.marta sanāksmē izskatītajiem jautājumiem
ESVIS projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
22-TA-166
Par informatīvo ziņojumu “Par Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2022. gada 24. janvāra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem”
ESVIS projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
22-TA-157
Latvijas Republikas kārtējais ziņojums par Apvienoto Nāciju Organizācijas 1966.gada Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām ieviešanu Latvijas Republikā 2014.-2019.gadā 
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Ārlietu ministrija
11.02.2022.
22-TA-423
Par informatīvo ziņojumu “Par Eiropas Savienības Ārlietu padomes Kopējās tirdzniecības politikas jautājumos neformālo sanāksmi 2022. gada 13.-14. februārī”
ESVIS projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
21-TA-810
Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 4. augusta noteikumos Nr. 866 "Stratēģiskas nozīmes preču kontroles komitejas nolikums"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
FID, IEM, TM, VARAM
29.10.2021.
12.11.2021.
22-TA-650
Informatīvais ziņojums “Par Eiropas Savienības Ārlietu padomes attīstības sadarbības ministru 2022. gada 6.-7. marta neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem”
ESVIS projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
22-TA-44
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
11.01.2022.
21-TA-1609
Par Latvijas dalību Center for a New American Security domnīcas Krievijas Forumā
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Ārlietu ministrija
FM, TM
09.12.2021.
14.12.2021.
21-TA-432
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Ārlietu ministrija
FM, LM, VM
21.10.2021.
28.10.2021.
21-TA-1098
Par informatīvo ziņojumu “Par Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2021. gada 15. novembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem”
ESVIS projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
22-TA-580
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
18.02.2022.
21-TA-1331
Informatīvais ziņojums “Par Latvijas gatavību Arktikas padomes novērotājvalsts statusam”
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Ārlietu ministrija
AM, EM, FM, IEM, IZM, KM, SAM, TM, VARAM, VM
10.12.2021.
17.12.2021.
21-TA-1413
Par iemaksām ANO Augstā komisāra cilvēktiesību lietās biroja, ANO Dzimumu līdztiesības un sieviešu iespēju veicināšanas institūcijas, ANO Bērnu fonda, ANO starpaģentūru palīdzības plāna Mali, ANO  Cilvēkdrošības trasta fonda Arāla jūras reģionam Uzbekistānā, UNESCO Starptautiskās programmas komunikācijas attīstībai, Eiropas Demokrātijas fonda, Eiropas Civilās aizsardzības un humānās palīdzības operāciju ģenerāldirektorāta, EDSO Speciālās novērošanas misijas Ukrainā un Pilsoniskās sabiedrības organizāciju atbalsta “Lifeline” budžetos
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
FM
09.12.2021.
14.12.2021.
22-TA-100
Grozījums Ministru kabineta 2010. gada 20. jūlija noteikumos Nr. 657 "Kārtība, kādā izsniedz vai atsaka izsniegt stratēģiskas nozīmes preču licences un citus ar stratēģiskas nozīmes preču apriti saistītos dokumentus"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
17.02.2022.
22-TA-692
Informatīvais ziņojums“Par 2022. gada 24. februāra ārkārtas Eiropadomē izskatītajiem jautājumiem”
ESVIS projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija