Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
22-TA-2600
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par Eiropas Parlamenta un Eiropas Savienības Padomes priekšlikumu regulai, ar ko paredz Eiropas aizsardzības industrijas stiprināšanu, izmantojot kopējus iepirkumus"
ESVIS projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
22-TA-2336
Par valsts aizsardzības dienesta ieviešanu
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
05.09.2022.
22-TA-1509
Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību un ārvalstu bruņoto spēku vienību kopējām militārajām mācībām Latvijas Republikas teritorijā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
16.08.2022.
22-TA-1575
Par līdzfinansējumu sabiedriskas nozīmes pakalpojumu sniegšanas saistību uzlikšanas nodrošināšanai sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Aviasabiedrība "Liepāja""
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
16.08.2022.
21-TA-962
Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 22. novembra noteikumos Nr. 873 "Noteikumi par mobilizācijas pieprasījumiem"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
03.08.2022.
22-TA-684 (DV)
Rīkojuma projekts "Par materiāltehnisko līdzekļu nodošanu Ukrainas Republikas Bruņotajiem spēkiem"
Rīkojuma projekts
Atsaukts
Aizsardzības ministrija
22-TA-635 (IP)
Par individuālā ekipējuma nodošanu Ukrainas bruņotajiem spēkiem
Informatīvais ziņojums
Atsaukts
Aizsardzības ministrija
22-TA-2377 (DV)
Par MK rīkojuma projektu "Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 29. jūnija rīkojumā Nr. 457 "Par atļauju Aizsardzības ministrijai uzņemties saistības, lai nodrošinātu Irbenes radioteleskopa uzturēšanas izmaksu daļēju segšanu 2021.-2023. gadā" ". 
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
22-TA-1395
Kārtība, kādā Nacionālo bruņoto spēku ārstniecības līdzekļu noliktava tās rīcībā esošos ārstniecības līdzekļus var nodot bezatlīdzības lietošanā ārstniecības iestādēm un sociālās aprūpes institūcijām
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Aizsardzības ministrija
FM, LM, TM, VM
13.06.2022.
29.06.2022.
22-TA-3639
Grozījums Ministru kabineta 2019. gada 22. oktobra rīkojumā Nr. 512 "Par Latvijas līdzdalības nodrošināšanu NATO Drošības investīciju programmā"
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
16.12.2022.
22-TA-3786 (DV)
Par materiāltehnisko līdzekļu nodošanu Ukrainai
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
22-TA-3453
Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Aizsardzības ministrijas valdījumā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
20.01.2023.
22-TA-1105
Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumos Nr. 756 "Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis un tā piemērošanas kārtība"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
14.11.2022.
22-TA-3146
Par Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas rektoru
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
28.11.2022.
21-TA-786
Nacionālajai drošībai un valsts aizsardzībai svarīgas informācijas par nekustamā īpašuma objektiem aizsardzības nodrošināšanas kārtība
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Aizsardzības ministrija
EM, FM, IEM, LKĢA, LLPA, LMB, LPS, SAM, TM, VARAM
19.12.2022.
27.12.2022.
22-TA-3258 (DV)
Par valsts apdraudējuma pārvarēšanas mācību "AMEX 2022" secinājumiem
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
22-TA-2055
Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 565 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
28.11.2022.
22-TA-869
Kārtība, kādā Nacionālie bruņotie spēki veic novērošanu, izmantojot drošības tehniskās sistēmas un līdzekļus, kā arī šādas novērošanas rezultātā iegūto datu apstrādi
Noteikumu projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
05.12.2022.
22-TA-3456
Par nekustamā īpašuma "Kārkliņi" Rembates pagastā, Ogres novadā pirkšanu Nacionālo bruņoto spēku Aviācijas bāzes paplašināšanai
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
21.12.2022.
22-TA-3601
Grozījums Jūras vides aizsardzības un pārvaldības likumā
Likumprojekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
12.12.2022.
21-TA-1763 (DV)
Par grozījumu MK 2020. gada 17. decembra sēdes protokola Nr.84 115.paragrāfā
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
22-TA-3003
Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 10. septembra rīkojumā Nr. 503 "Par Rēzeknes novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Jaunatnes ielā 4, Lūznavā, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā, pārņemšanu valsts īpašumā"
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
18.01.2023.
22-TA-2682
Par termiņa pagarināšanu Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīru dalībai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas misijā Irākā (NATO Mission Iraq)
Saeimas lēmumprojekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
30.09.2022.
22-TA-2439
Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 7. aprīļa noteikumos Nr. 158 "Ģeotelpiskās informācijas koordinācijas padomes nolikums"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
02.09.2022.
22-TA-3065 (DV)
Par atbalsta sniegšanu
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Aizsardzības ministrija