Tiesību aktu projekti

PAZIŅOJUMS: Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 8. jūnijā.
Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
22-TA-2922 (DV)
Par materiāltehnisko līdzekļu nodošanu Ukrainai
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
22-TA-3049 (DV)
Par informatīvo ziņojumu.
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
22-TA-1121 (DV)
Par valsts vienoto interneta plūsmu apmaiņas punktu
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
22-TA-2124
Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 20. maija noteikumos Nr. 246 "Noteikumi par to valsts aizsardzības vajadzībām paredzēto navigācijas tehnisko līdzekļu un militāro jūras novērošanas tehnisko līdzekļu sarakstu, ap kuriem nosakāmas aizsargjoslas, aizsargjoslu platumu un tajās nosakāmajiem būvniecības ierobežojumiem"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
06.10.2022.
22-TA-2921 (DV)
Par materiāltehnisko līdzekļu nodošanu Ukrainai
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
22-TA-202
 Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīru dalību Kanādas vadītajā operācijā "UNIFIER" Ukrainā
Saeimas lēmumprojekts
Atsaukts
Aizsardzības ministrija
21.02.2022.
22-TA-2664
Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku dalību Starptautiskās kuģniecības drošības atjaunošanas iniciatīvas (International Maritime Security Construct) vadītajā  koalīcijas  operācijā "Sentinel" Hormuza šaurumā
Saeimas lēmumprojekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
21.10.2022.
22-TA-3302
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Ārlietu padomes aizsardzības ministru sanāksmi 2022. gada 15. novembrī"
ESVIS projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
22-TA-3162
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
03.11.2022.
22-TA-1161
Grozījumi likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā"
Likumprojekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
21.10.2022.
22-TA-2600
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par Eiropas Parlamenta un Eiropas Savienības Padomes priekšlikumu regulai, ar ko paredz Eiropas aizsardzības industrijas stiprināšanu, izmantojot kopējus iepirkumus"
ESVIS projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
22-TA-2336
Par valsts aizsardzības dienesta ieviešanu
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
05.09.2022.
22-TA-1509
Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību un ārvalstu bruņoto spēku vienību kopējām militārajām mācībām Latvijas Republikas teritorijā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
16.08.2022.
22-TA-1575
Par līdzfinansējumu sabiedriskas nozīmes pakalpojumu sniegšanas saistību uzlikšanas nodrošināšanai sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Aviasabiedrība "Liepāja""
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
16.08.2022.
21-TA-962
Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 22. novembra noteikumos Nr. 873 "Noteikumi par mobilizācijas pieprasījumiem"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
03.08.2022.
22-TA-684 (DV)
Rīkojuma projekts "Par materiāltehnisko līdzekļu nodošanu Ukrainas Republikas Bruņotajiem spēkiem"
Rīkojuma projekts
Atsaukts
Aizsardzības ministrija
22-TA-635 (IP)
Par individuālā ekipējuma nodošanu Ukrainas bruņotajiem spēkiem
Informatīvais ziņojums
Atsaukts
Aizsardzības ministrija
22-TA-2377 (DV)
Par MK rīkojuma projektu "Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 29. jūnija rīkojumā Nr. 457 "Par atļauju Aizsardzības ministrijai uzņemties saistības, lai nodrošinātu Irbenes radioteleskopa uzturēšanas izmaksu daļēju segšanu 2021.-2023. gadā" ". 
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
22-TA-1395
Kārtība, kādā Nacionālo bruņoto spēku ārstniecības līdzekļu noliktava tās rīcībā esošos ārstniecības līdzekļus var nodot bezatlīdzības lietošanā ārstniecības iestādēm un sociālās aprūpes institūcijām
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Aizsardzības ministrija
FM, LM, TM, VM
13.06.2022.
29.06.2022.
22-TA-3639
Grozījums Ministru kabineta 2019. gada 22. oktobra rīkojumā Nr. 512 "Par Latvijas līdzdalības nodrošināšanu NATO Drošības investīciju programmā"
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
16.12.2022.
22-TA-3786 (DV)
Par materiāltehnisko līdzekļu nodošanu Ukrainai
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
22-TA-3453
Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Aizsardzības ministrijas valdījumā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
20.01.2023.
22-TA-1105
Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumos Nr. 756 "Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis un tā piemērošanas kārtība"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
14.11.2022.
22-TA-3146
Par Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas rektoru
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
28.11.2022.
21-TA-786
Nacionālajai drošībai un valsts aizsardzībai svarīgas informācijas par nekustamā īpašuma objektiem aizsardzības nodrošināšanas kārtība
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Aizsardzības ministrija
EM, FM, IEM, LKĢA, LLPA, LMB, LPS, SAM, TM, VARAM
19.12.2022.
27.12.2022.