Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
21-TA-990
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas pārstāvja starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās darbu 2020.gadā"
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Ārlietu ministrija
03.11.2021.
21-TA-1380
Informatīvais ziņojums "Par atbildības noteikšanu par “Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un reģionu komitejai ES stratēģija antisemītisma apkarošanai un ebreju dzīvesvides atbalstam (2021.-2030. gads)"
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Ārlietu ministrija
23.11.2021.
2018-TA-1701
Likumprojekts "Par Pamatnolīgumu par partnerību un sadarbību starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Malaizijas valdību, no otras puses"
Likumprojekts starptautiskā līguma apstiprināšanai
Saskaņošana
Ārlietu ministrija
AM, EM, FM, IEM, IZM, KM, LM, SAM, TM, VARAM, VM, ZM
20.08.2018.
20.08.2018.
2016-TA-1237
Likumprojekts "Par Ekonomisko partnerattiecību nolīgumu starp Austrumāfrikas valstu kopienas partnervalstīm, no vienas puses, un Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no otras puses"
Likumprojekts
Saskaņošana
Ārlietu ministrija
EM, FM, IEM, IZM, KM, LM, SAM, TM, VARAM, VM, ZM
14.06.2016.
14.06.2016.
22-TA-907
Par Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Par 2022. gada 24.-25. marta Eiropadomē izskatāmajiem jautājumiem"
ESVIS projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
22-TA-416
Par informatīvo ziņojumu “Par 2022. gada 17. – 18. februāra ES-Āfrikas Savienības samitu”.
ESVIS projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
21-TA-1565
Par Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 “Par 2021. gada 16.-17.decembra Eiropadomē izskatāmajiem jautājumiem”
ESVIS projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
21-TA-1613
Par Latvijas Republikas un Austrijas Republikas vienošanos par Līguma starp Latvijas Republiku un Austrijas Republiku par ieguldījumu veicināšanu un to aizsardzību izbeigšanu 
Likumprojekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
12.03.2022.
22-TA-663
Par informatīvo ziņojumu“Par neformālās Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2022. gada 3.-4. marta sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem”
ESVIS projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
21-TA-1219
Informatīvais ziņojums “Par Eiropas Savienības Ārlietu padomes attīstības sadarbības ministru 2021. gada 19.novembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem”
ESVIS projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
22-TA-1055
Informatīvais ziņojums"Par Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2022. gada 11. aprīļa sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem"
ESVIS projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
22-TA-1056
Par informatīvo ziņojumu “Par Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2022. gada 12. aprīļa sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem”
ESVIS projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
22-TA-297
Informatīvais ziņojums “Par sadarbību ar Starptautisko holokausta piemiņas aliansi un Latvijā paveikto holokausta izglītībā, piemiņā un pētniecībā 2021. gadā”
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Ārlietu ministrija
27.01.2022.
21-TA-918
Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 9. jūlija noteikumos Nr. 328 "Sankciju koordinācijas padomes nolikums"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
02.11.2021.
22-TA-1749
Par Latvijas dalību Pasaules Tirdzniecības organizācijas 12. Ministru konferencē 2022. gada 12.-15. jūnijā un ar to saistītajā Eiropas Savienības Ārlietu padomes Kopējās tirdzniecības politikas jautājumos sanāksmē 2022. gada 12. jūnijā
ESVIS projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
22-TA-1732
Par Eiropas Savienības Ārlietu padomes Kopējās tirdzniecības politikas jautājumos sanāksmi 2022. gada 3. jūnijā
ESVIS projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
22-TA-1381
Par brīvprātīgo iemaksu Eiropas Padomes Eiropas Cilvēktiesību tiesas budžetā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
14.05.2022.
22-TA-418
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 18. maija rīkojumā Nr. 337 "Par Attīstības sadarbības politikas plānu 2021.–2023. gadam""
Plāna (grozījumu) projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
04.03.2022.
22-TA-1624
Par civilo ekspertu dalības Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas Speciālajā novērošanas misijā Ukrainā atsaukšanu
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
23.05.2022.
22-TA-1528
Par Latvijas Republikas delegāciju 2022. gada 12.-15.jūnija Pasaules Tirdzniecības organizācijas 12. ministru konferencē Ženēvā (Šveicē) un ar to saistītajā 2022. gada 12. jūnija Eiropas Savienības Ārlietu padomes kopējās tirdzniecības politikas jautājumos sanāksmē Ženēvā (Šveicē)
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
18.05.2022.
22-TA-1498
Par valdes locekļu iecelšanu Zviedrijas-Latvijas Sadarbības fonda valdē
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
14.05.2022.
22-TA-1642
Par atbildības noteikšanu par "Priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido satvaru ekodizaina prasību noteikšanai ilgtspējīgiem produktiem un atceļ Direktīvu 2009/125/EK"
Informatīvais ziņojums
Iesniegts
Ārlietu ministrija
20.05.2022.
22-TA-278
INfo zinojums -tests
Informatīvais ziņojums
Atsaukts
Ārlietu ministrija
22-TA-277
Informatīvais ziņojums “Par Ārlietu ministrijas augstas gatavības projektiem 2022. gadā”
Informatīvais ziņojums
Izskatīts
Ārlietu ministrija
14.02.2022.
22-TA-1518
Par Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2022. gada 16. maija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem.
ESVIS projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija