Tiesību aktu projekti

PAZIŅOJUMS: LVRTC informē, ka 2023. gada 26. martā laika posmā no plkst. 19.00 līdz plkst. 21.00 var nebūt pieejami LVRTC autentifikācijas rīki. LVRTC būs uzturēšanas darbi, kuru laikā portālos var būt traucēti vai nepieejami e-Identitātes apliecināšanas pakalpojumi ar eID, eParaksts kartēm un mobilo lietotni eParaksts mobile.
Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
22-TA-635 (IP)
Par individuālā ekipējuma nodošanu Ukrainas bruņotajiem spēkiem
Informatīvais ziņojums
Atsaukts
Aizsardzības ministrija
22-TA-2309
Izņēmumu piemērošanas kārtība zemessargu mobilizācijai un pakļaušanai paaugstinātas gatavības režīmam
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Aizsardzības ministrija
EM, FM, IEM, IZM, KM, LM, SAM, TM, VARAM, VM, ZM, ĀM
20.09.2022.
04.10.2022.
22-TA-2377 (DV)
Par MK rīkojuma projektu "Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 29. jūnija rīkojumā Nr. 457 "Par atļauju Aizsardzības ministrijai uzņemties saistības, lai nodrošinātu Irbenes radioteleskopa uzturēšanas izmaksu daļēju segšanu 2021.-2023. gadā" ". 
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
22-TA-1395
Kārtība, kādā Nacionālo bruņoto spēku ārstniecības līdzekļu noliktava tās rīcībā esošos ārstniecības līdzekļus var nodot bezatlīdzības lietošanā ārstniecības iestādēm un sociālās aprūpes institūcijām
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Aizsardzības ministrija
FM, LM, TM, VM
13.06.2022.
29.06.2022.
22-TA-3639
Grozījums Ministru kabineta 2019. gada 22. oktobra rīkojumā Nr. 512 "Par Latvijas līdzdalības nodrošināšanu NATO Drošības investīciju programmā"
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
16.12.2022.
22-TA-3477
Grozījums Ministru kabineta 2017. gada 27. jūlija rīkojumā Nr. 389 "Par Būvniecības valsts kontroles biroja uzdevumu izpildes nodrošināšanu"
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Saskaņošana
Aizsardzības ministrija
EM, FM, TM
08.02.2023.
22.02.2023.
23-TA-81 (IP)
Par darba grupas izveidi visaptverošas valsts aizsardzības ieviešanas uzraudzībai un koordinācijai
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Aizsardzības ministrija
22-TA-3786 (DV)
Par materiāltehnisko līdzekļu nodošanu Ukrainai
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
22-TA-3453
Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Aizsardzības ministrijas valdījumā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
20.01.2023.
22-TA-1105
Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumos Nr. 756 "Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis un tā piemērošanas kārtība"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
14.11.2022.
22-TA-3146
Par Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas rektoru
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
28.11.2022.
21-TA-786
Nacionālajai drošībai un valsts aizsardzībai svarīgas informācijas par nekustamā īpašuma objektiem aizsardzības nodrošināšanas kārtība
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Aizsardzības ministrija
EM, FM, IEM, LKĢA, LLPA, LMB, LPS, SAM, TM, VARAM
19.12.2022.
27.12.2022.
22-TA-3258 (DV)
Par valsts apdraudējuma pārvarēšanas mācību "AMEX 2022" secinājumiem
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
22-TA-2055
Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 565 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
28.11.2022.
22-TA-869
Kārtība, kādā Nacionālie bruņotie spēki veic novērošanu, izmantojot drošības tehniskās sistēmas un līdzekļus, kā arī šādas novērošanas rezultātā iegūto datu apstrādi
Noteikumu projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
05.12.2022.
22-TA-3456
Par nekustamā īpašuma "Kārkliņi" Rembates pagastā, Ogres novadā pirkšanu Nacionālo bruņoto spēku Aviācijas bāzes paplašināšanai
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
21.12.2022.
22-TA-3601
Grozījums Jūras vides aizsardzības un pārvaldības likumā
Likumprojekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
12.12.2022.
21-TA-1763 (DV)
Par grozījumu MK 2020. gada 17. decembra sēdes protokola Nr.84 115.paragrāfā
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
22-TA-3003
Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 10. septembra rīkojumā Nr. 503 "Par Rēzeknes novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Jaunatnes ielā 4, Lūznavā, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā, pārņemšanu valsts īpašumā"
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
18.01.2023.
22-TA-3809
Par finansējuma piešķiršanu militāri patriotiskajām organizācijām projektu īstenošanai
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
20.01.2023.
23-TA-175
Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 4. aprīļa rīkojumā Nr. 155 "Par darba grupu"
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Saskaņošana
Aizsardzības ministrija
EM, FM, IEM, IZM, KEM, KM, LM, SAM, TM, VARAM, VK, VM, ZM, ĀM
30.01.2023.
16.02.2023.
22-TA-2682
Par termiņa pagarināšanu Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīru dalībai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas misijā Irākā (NATO Mission Iraq)
Saeimas lēmumprojekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
30.09.2022.
22-TA-2439
Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 7. aprīļa noteikumos Nr. 158 "Ģeotelpiskās informācijas koordinācijas padomes nolikums"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
02.09.2022.
22-TA-3065 (DV)
Par atbalsta sniegšanu
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Aizsardzības ministrija
22-TA-1556 (DV)
Par mācību MAZAIS KRISTAPS 2022 secinājumiem
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Aizsardzības ministrija