Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
22-TA-2386
Par  Eiropas Savienības programmas "Apvārsnis Eiropa" projektu "Zinātniskais atbalsts pierādījumos balstītiem un ilgtspējīgiem lēmumiem par dabas kapitāla izmantošanu - SELINA"
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija
08.11.2022.