Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
21-TA-747
Konceptuālais ziņojums "Par priekšlikumiem pedagogu darba samaksas
finansēšanas modeļa pilnveidei"
Konceptuālā ziņojuma projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
FM, LIVA, LIZDA, LLPA, LPS
02.12.2021.
09.12.2021.