Ministru kabineta 23.05.2023. sēde

Nr.p.k.
Projekta ID
Jautājums
Ziņo
Uzaicināti
Statuss
1. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Drošo sarunu zālē)
1.1
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas institūciju atbildības sadalījumu Ziemeļatlantijas līguma organizācijas komitejās, darba grupās un citos konsultāciju formātos"
[1 dokuments]
N. Puntulis (AM)
Jānis Garisons (AM)
Pieņemts
1.2
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 18.00.00 "Finansējums valsts drošības stiprināšanas pasākumiem""
[2 dokumenti]
M. Kučinskis
Pieņemts
1.3
23-TA-8s
(iekļauts papildus) Slepeni
M. Kučinskis
Pieņemts
1.4
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par NATO Baltijas gaisa patrulēšanas misijas nodrošināšanu"
N. Puntulis (AM)
Mārtiņš Paškēvičs (AM)
Pieņemts
1.5
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par tiesiskiem aspektiem un nepieciešamiem grozījumiem normatīvajos aktos saistībā ar valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas vai tās mēģinājuma nepieļaušanu"
[1 dokuments]
M. Kučinskis
Kristīne Līce (ĀM);
Vilnis Vītoliņš (IEM);
Ivars Ruskulis (VRS)
Pieņemts
2. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
2.1
Rīkojuma projekts "Par Militārās aviācijas nelaimes gadījumu koordinācijas un informācijas centra darba grupu"
[4 dokumenti]
N. Puntulis (AM)
Pieņemts
2.2
Rīkojuma projekts "Par iemaksu OECD Ukrainas valsts programmas budžetā"
[3 dokumenti]
E. Rinkēvičs
Pieņemts
2.3
Likumprojekts "Grozījums Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likumā"
[3 dokumenti]
J. Vitenbergs (EM)
Pieņemts
2.4
Likumprojekts "Grozījumi Statistikas likumā"
[3 dokumenti]
J. Vitenbergs (EM)
Dace Zīle (EM)
Pieņemts
2.5
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 6. jūlija noteikumos Nr. 481 "Atbalsta programmas nosacījumi būvdarbiem daudzdzīvokļu mājās un to teritoriju labiekārtošanai""
[5 dokumenti]
J. Vitenbergs (EM)
Mārtiņš Auders (EM)
Pieņemts
2.6
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 27. oktobra rīkojumā Nr. 751 "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas Republikas un Kazahstānas Republikas Starpvaldību komisijā ekonomiskās, zinātniskās un tehniskās sadarbības jautājumos""
[4 dokumenti]
J. Vitenbergs (EM)
Lita Stauvere (EM)
Pieņemts
2.7
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 15. marta rīkojumā Nr. 176 "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas Republikas un Azerbaidžānas Republikas starpvaldību komisijā ekonomiskās, zinātniskās, tehniskās un kultūras sadarbības jautājumos""
[4 dokumenti]
J. Vitenbergs (EM)
Lita Stauvere (EM)
Pieņemts
2.8
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 20. janvāra rīkojumā Nr. 24 "Par tiesībām lietot iestādes logo""
[5 dokumenti]
J. Vitenbergs (EM)
Angelīna Bekasova (EM);
Dace Butāne (EM)
Pieņemts
2.9
Rīkojuma projekts "Par valsts domājamās daļas no nekustamā īpašuma Dzirnavu ielā 105, Rīgā, nodošanu Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras valdījumā"
[3 dokumenti]
J. Vitenbergs (EM)
Kaspars Lore (EM)
Pieņemts
2.10
Likumprojekts "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā"
[3 dokumenti]
A. Ašeradens
Pieņemts
2.11
Rīkojuma projekts "Par valstij piekritīgo transportlīdzekļu nodošanu bez atlīdzības Ukrainai"
[3 dokumenti]
A. Ašeradens
Pieņemts
2.12
Rīkojuma projekts "Par valstij piekritīgo transportlīdzekļu nodošanu bez atlīdzības Ukrainai"
[3 dokumenti]
A. Ašeradens
Pieņemts
2.13
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
[3 dokumenti]
A. Ašeradens
Pieņemts
2.14
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Uriekstes ielā 42B, Rīgā, nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā"
[4 dokumenti]
A. Ašeradens
Pieņemts
2.15
Rīkojuma projekts "Par Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma Kaļķu ielā 4A, Rēzeknē, pārņemšanu valsts īpašumā"
[4 dokumenti]
A. Ašeradens
Pieņemts
2.16
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Vecā iela" Saulkrastu pagastā, Saulkrastu novadā, nodošanu Saulkrastu novada pašvaldībai"
[3 dokumenti]
A. Ašeradens
Pieņemts
2.17
Rīkojuma projekts "Par Valsts robežsardzes amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi dalības laika pagarināšanu Eiropas Savienības novērošanas misijā Gruzijā (EUMM Georgia) un finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
[3 dokumenti]
M. Kučinskis
Pieņemts
2.18
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 25. novembra rīkojumā Nr. 808 "Par Valsts policijas apsargājamajiem objektiem""
[4 dokumenti]
M. Kučinskis
Pieņemts
2.19
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 17.00.00 "Finansējums Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā noteikto pasākumu īstenošanai""
[3 dokumenti]
M. Kučinskis
Pieņemts
2.20
Noteikumu projekts "Vispārējās un profesionālās izglītības programmu licencēšanas kārtība"
[3 dokumenti]
A. Čakša
Pieņemts
2.21
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 8. marta noteikumos Nr. 157 "Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu, valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību un valsts nodevu par valsts valodas prasmes pārbaudi""
[4 dokumenti]
A. Čakša
Pieņemts
2.22
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 17. jūlija noteikumos Nr. 421 "Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas""
[4 dokumenti]
A. Čakša
Pieņemts
2.23
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 17.00.00 "Finansējums Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā noteikto pasākumu īstenošanai" uz Izglītības un zinātnes ministrijas budžetu"
[3 dokumenti]
A. Čakša
Ginta Ozola (IZM);
Liene Voroņenko (VISC);
Linda Jākobsone-Gavala (GPB)
Pieņemts
2.24
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 17.00.00 "Finansējums Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā noteikto pasākumu īstenošanai" uz Izglītības un zinātnes ministrijas budžetu"
[3 dokumenti]
A. Čakša
Pieņemts
2.26
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Neredzīgo bibliotēkas reorganizāciju"
[3 dokumenti]
N. Puntulis
Pieņemts
2.27
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 5. maija rīkojumā Nr. 286 "Par Brīvības pieminekļa un Rīgas Brāļu kapu padomi""
[4 dokumenti]
N. Puntulis
Pieņemts
2.28
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā ostu pārvalde nosaka ostas maksas, to atvieglojumus un atbrīvojumus, ostas pakalpojumu tarifu robežlīmeņus"
[3 dokumenti]
J. Vitenbergs
Andris Maldups (SAM)
Pieņemts
2.29
Noteikumu projekts "Radioamatieru eksaminācijas apliecību un radioamatieru radiostacijas atļauju saņemšanas kārtība, kā arī radioamatieru radiostacijas lietošanas kārtība"
[3 dokumenti]
J. Vitenbergs
Pieņemts
2.30
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Lidosta Rīga" Mārupes pagastā, Mārupes novadā, pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"
[3 dokumenti]
J. Vitenbergs
Pieņemts
2.31
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Ragauski" Codes pagastā, Bauskas novadā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"
[3 dokumenti]
J. Vitenbergs
Pieņemts
2.32
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Vērmeles" Ceraukstes pagastā, Bauskas novadā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūves "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"
[3 dokumenti]
J. Vitenbergs
Pieņemts
2.35
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma "Mazjānīši" Rucavas pagastā, Dienvidkurzemes novadā, saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valdījumā"
[5 dokumenti]
M. Sprindžuks
Pieņemts
2.36
Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības Ukrainai"
[3 dokumenti]
M. Kučinskis (ZM)
Juris Lazdiņš (ZSA);
Mārtiņš Trons (ZSA)
Pieņemts
2.37
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2023. gada 18. janvāra rīkojumā Nr. 18 "Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" valsts budžeta programmas 17.00.00 "Finansējums Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā noteikto pasākumu īstenošanai"""
[4 dokumenti]
E. Siliņa
Pieņemts
2.38
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 25. janvāra noteikumos Nr. 75 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem""
[3 dokumenti]
E. Siliņa
Pieņemts
3. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
3.2
Noteikumu projekts "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība dzīvnieku, sējumu un stādījumu apdrošināšanai 2023.–2027. gada plānošanas periodā"
[3 dokumenti]
M. Kučinskis (ZM)
Ligija Ozoliņa (ZM)
Pieņemts
3.3
(iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Republikas valsts robežas likumā"
[3 dokumenti]
M. Kučinskis
Ilze Birkenfelde (FM);
Inga Bērziņa (FM);
Vilnis Vītoliņš (IEM);
Ivars Ruskulis (VRS)
Pieņemts
3.4
(iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Valsts robežsardzes likumā"
[3 dokumenti]
M. Kučinskis
Vilnis Vītoliņš (IEM);
Ieva Raubiško (Biedrība "Gribu palīdzēt bēgļiem");
Ivars Ruskulis (VRS)
Pieņemts
4. Informatīvie ziņojumi
4.1
Informatīvais ziņojums "Par ekspertu kandidātu virzīšanu ievēlēšanai Eiropas Komitejā spīdzināšanas un necilvēcīgas vai pazemojošas rīcības vai soda novēršanai"
[2 dokumenti]
E. Rinkēvičs
Undīne Andersone-Krūmiņa (ĀM)
Pieņemts
4.3
Informatīvais ziņojums "Ziņojums par epidemioloģiskās drošības draudiem saistībā ar Covid-19 infekciju"
[2 dokumenti]
M. Sprindžuks (VM)
Anita Segliņa (VM)
Pieņemts
4.4
(iekļauts papildus) Par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2023. gada 30. maija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
[3 dokumenti]
M. Kučinskis (ZM)
Pārsla Rigonda Krieviņa (ZM)
Pieņemts
5. Ministru kabineta lieta
5.1
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai (par Latvijas Atveseļošanās un noturības mehānisma uzņēmējdarbības atbalsta digitalizācijas programmu ieviešanas gaitu)
[2 dokumenti]
A. Ašeradens
Armands Eberhards (FM);
Edgars Šadris (FM)
Pieņemts
5.2
(jautājuma izskatīšana atlikta) Atbildes projekts Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai (par aizliegtu vienošanos reģionālo autobusu pārvadājumu iepirkumos)
J. Vitenbergs
Ilze Birkenfelde (FM);
Inga Bērziņa (FM);
Ivo Ošenieks (LPPA)
Atlikts
6. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)
6.1
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-767/22 1Dream u.c.
[2 dokumenti]
E. Siliņa (TM)
Pieņemts
6.2
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts par Eiropas Komisijas 2023. gada 22. marta formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. INFR(2023)0079
[1 dokuments]
E. Siliņa (TM)
Pieņemts
6.3
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-49/23 1Dream u.c.
[2 dokumenti]
E. Siliņa (TM)
Pieņemts
6.4
(iekļauts papildus) Par Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2023. gada 30. maija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
[3 dokumenti]
E. Rinkēvičs
Elīza Beļauniece (ĀM);
Jānis Bērziņš (ĀM)
Pieņemts
6.5
(iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 1 "Priekšlikums Padomes lēmumam par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem Starptautiskās telesakaru savienības 2023. gada Pasaules radiosakaru konferencē"
[3 dokumenti]
J. Vitenbergs
Dainis Valdmanis (SAM);
Jana Lūsvere (SAM)
Pieņemts
6.6
(iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 1 "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par pasākumiem gigabitu elektronisko sakaru tīklu izvēršanas izmaksu samazināšanai un Direktīvas 2014/61/ES atcelšanu (Gigabitu infrastruktūras akts)"
[3 dokumenti]
J. Vitenbergs
Edvīns Ušča (SAM);
Jana Lūsvere (SAM)
Pieņemts
6.7
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts, sniedzot iebildumu rakstu celtajā prasībā pret Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tiesas lietā C-192/23 Eiropas Komisija pret Latvijas Republiku
[2 dokumenti]
E. Siliņa (TM)
Māra Melnbārde (VARAM)
Pieņemts
7. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
7.1
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā  Nr. A420153323
[1 dokuments]
E. Siliņa (TM)
Pieņemts
7.2
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par aktuālo situāciju atbalsta sniegšanā Ukrainas civiliedzīvotājiem"
[2 dokumenti]
M. Kučinskis
Karina Ploka (FM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
7.3
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par atļauju atsavināt sankcijām pakļautās kapitāla daļas"
J. Vitenbergs (EM)
Baiba Januma (EM);
Didzis Brūklītis (EM);
Elīna Kehre (EM);
Karina Ploka (FM);
Marina Blašķe (EM);
Signe Jantone (FM);
Ģirts Apsītis (Latvijas kuģniecība);
Kristaps Markovskis (LB);
Māris Vainovskis (Latvijas kuģniecība)
Pieņemts
7.4
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par vakcīnu pieejamību un atlikumiem, par situāciju ar Covid-19 vakcīnu piegādēm, par Eiropas Komisijas piedāvātajiem līguma grozījumiem starp Eiropas Komisiju un vakcīnu ražotāju Pfizer"
M. Sprindžuks (VM)
Boriss Kņigins (VM);
Igors Belovs (VM);
Inese Kaupere (VM);
Karina Ploka (FM);
Signe Jantone (FM);
Zinta Rugāja (NVD);
Armīns Kalniņš (SPKC)
Pieņemts