Sēdes

PAZIŅOJUMS: Nākamā kārtējā Ministru kabineta sēde plānota š.g. 5. jūlijā.
Informācija par valsts sekretāru sanāksmēm (ieskaitot 09.09.21. sanāksmi) pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/vsssanaksmes/izsludinato-projektu-tabula/
05.05.2022. 09:10
Valsts sekretāru 05.05.2022. sanāksme attālināti
12.05.2022. 09:10
Valsts sekretāru 12.05.2022. sanāksme attālināti
19.05.2022. 09:10
Valsts sekretāru 19.05.2022. sanāksme attālināti
02.06.2022. 09:10
Valsts sekretāru 02.06.2022. sanāksme attālināti
09.06.2022. 09:10
Valsts sekretāru 09.06.2022. sanāksme attālināti
16.06.2022. 09:10
Valsts sekretāru 16.06.2022. sanāksme attālināti
30.06.2022. 09:10
Valsts sekretāru 30.06.2022. sanāksme attālināti