Sabiedrības līdzdalība

21-TA-1785
Kārtība, kādā administrē un uzrauga Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fondu, kā arī valsts atbalstu zvejniecības un akvakultūras attīstībai 2021.–2027. gada plānošanas periodā
Publiskā apspriešana
05.01.2022. - 18.01.2022.
Zemkopības ministrija
21-TA-1813
Par finansējumu līguma par sabiedriski svarīgu funkciju veikšanas atbalsta saistību uzlikšanu SIA "Ventspils lidosta" izpildes nodrošināšanai
Publiskā apspriešana
03.01.2022. - 17.01.2022.
Aizsardzības ministrija
21-TA-1667
Noteikumi par cilvēkiem paredzēto zāļu klīniskajiem pētījumiem
Diskusija/apspriede
05.01.2022. - 17.01.2022.
Veselības ministrija
21-TA-1827
Kārtība, kādā aprēķina un piešķir valsts budžeta finansējumu programmas „Latvijas skolas soma” īstenošanai no 2022.gada 1.janvāra līdz 2022.gada 31.decembrim
Publiskā apspriešana
03.01.2022. - 16.01.2022.
Kultūras ministrija
21-TA-1778
Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 4. septembra noteikumos Nr. 619 "Noteikumi par atpūtas kuģu vadītāju apmācību, sertificēšanu un reģistrāciju"
Publiskā apspriešana
27.12.2021. - 14.01.2022.
Satiksmes ministrija
21-TA-1803
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 1. marta noteikumos Nr. 133 "Noteikumi par niršanu jūrā ierobežotās teritorijās"
Publiskā apspriešana
27.12.2021. - 14.01.2022.
Aizsardzības ministrija
21-TA-1802
Grozījums Jūras vides aizsardzības un pārvaldības likumā
Publiskā apspriešana
27.12.2021. - 14.01.2022.
Aizsardzības ministrija
21-TA-1775
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu""
Publiskā apspriešana
03.01.2022. - 14.01.2022.
Labklājības ministrija
21-TA-1825
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 22. jūlija noteikumos Nr. 421 "Medību noteikumi""
Publiskā apspriešana
31.12.2021. - 14.01.2022.
Zemkopības ministrija
21-TA-1797
Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību
Publiskā apspriešana
30.12.2021. - 13.01.2022.
Izglītības un zinātnes ministrija
21-TA-1790
Grozījums Ministru kabineta 2019. gada 17. decembra noteikumos Nr. 681 "Noteikumi par kārtību, kādā aprēķina un veic maksājumus par Pārtikas un veterinārā dienesta valsts uzraudzības un kontroles darbībām, un maksas pakalpojumiem"
Publiskā apspriešana
23.12.2021. - 12.01.2022.
Zemkopības ministrija
21-TA-1804
Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 24. maija noteikumos Nr. 411 "Autopārvadājumu kontroles organizēšanas un īstenošanas kārtība"
Publiskā apspriešana
29.12.2021. - 12.01.2022.
Satiksmes ministrija
21-TA-1766
Grozījums Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija noteikumos Nr. 355 "Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centra noteikumi"
Publiskā apspriešana
23.12.2021. - 11.01.2022.
Labklājības ministrija
21-TA-1466
Par Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2021.–2027. gadam Kaimiņattiecību, attīstības sadarbības un starptautiskās sadarbības instrumenta ietvaros projektu
Publiskā apspriešana
06.12.2021. - 10.01.2022.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
21-TA-1738
Noteikumu projekts "Nacionālās standartizācijas padomes nolikums"
Publiskā apspriešana
23.12.2021. - 10.01.2022.
Ekonomikas ministrija
21-TA-1737
Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1.2. reformu un investīciju virziena "Energoefektivitātes uzlabošana" 1.2.1.2.i. investīcijas "Energoefektivitātes paaugstināšana uzņēmējdarbībā (ietverot pāreju uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu siltumapgādē un pētniecības un attīstības aktivitātes (t.sk. bioekonomikā))" 1.2.1.2.i.1. pasākuma "Energoefektivitātes paaugstināšana uzņēmējdarbībā (ietverot pāreju uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu siltumapgādē)" īstenošanas noteikumi
Publiskā apspriešana
27.12.2021. - 09.01.2022.
Ekonomikas ministrija
21-TA-464
Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 293 "Valsts tiešās pārvaldes iestāžu vadītāju atlases kārtība"
Publiskā apspriešana
20.12.2021. - 09.01.2022.
Valsts kanceleja
21-TA-1631
Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2.2. reformu un investīciju virziena "Uzņēmumu digitālā transformācija un inovācijas" 2.2.1.4.i. investīcijas "Finanšu instrumenti komersantu digitālās transformācijas veicināšanai" īstenošanas noteikumi
Publiskā apspriešana
17.12.2021. - 07.01.2022.
Ekonomikas ministrija
21-TA-1606
Par Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta īstenoto ugunsdrošības uzraudzību būvniecības jomā
Publiskā apspriešana
17.12.2021. - 07.01.2022.
Iekšlietu ministrija
21-TA-290
Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība
Publiskā apspriešana
23.12.2021. - 06.01.2022.
Zemkopības ministrija
21-TA-1782
Likumprojekts "Grozījums Latvijas Bankas likumā"
Publiskā apspriešana
23.12.2021. - 06.01.2022.
Aizsardzības ministrija
21-TA-1799
Likumprojekts "Grozījums Latvijas Republikas Zemessardzes likumā"
Publiskā apspriešana
23.12.2021. - 06.01.2022.
Aizsardzības ministrija
21-TA-1793
Likumprojekts "Grozījumi Nacionālo bruņoto spēku likumā"
Publiskā apspriešana
23.12.2021. - 06.01.2022.
Aizsardzības ministrija
21-TA-980
Kravas celtņu drošības un tehniskās uzraudzības noteikumi
Publiskā apspriešana
22.12.2021. - 06.01.2022.
Ekonomikas ministrija
21-TA-1706
Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 7. jūnija noteikumos Nr. 402 "Noteikumi par reklāmas objektu vai informācijas objektu izvietošanu gar ceļiem, kā arī kārtību, kādā saskaņojama reklāmas objektu vai informācijas objektu izvietošana"
Publiskā apspriešana
17.12.2021. - 05.01.2022.
Satiksmes ministrija