Sabiedrības līdzdalība

22-TA-2197
Valsts asinsdonoru centra maksas pakalpojumu cenrādis
Diskusija/apspriede
26.07.2022. - 23.08.2022.
Veselības ministrija
21-TA-1661
Cilvēkiem paredzēto medicīnisko ierīču klīnisko pētījumu un in vitro diagnostikas medicīnisko ierīču veiktspējas pētījumu veikšanas kārtība
Diskusija/apspriede
14.03.2022. - 29.03.2022.
Veselības ministrija
22-TA-2577
Likumprojekts "Grozījumi Ārstniecības likumā"
Diskusija/apspriede
31.08.2022. - 19.09.2022.
Veselības ministrija
22-TA-2774
Noteikumi par stacionāro ārstniecības iestāžu resursu informācijas sistēmu
Diskusija/apspriede
04.10.2022. - 18.10.2022.
Veselības ministrija
22-TA-2903
Konceptuālais ziņojums “Par Eiropas Parlamenta un Padomes (ES) 2020. gada 16. decembra direktīvā 2020/2184 par dzeramā ūdens kvalitāti noteikto prasību ietekmi uz dzeramā ūdens auditmonitoringa procesu”
Diskusija/apspriede
07.10.2022. - 19.10.2022.
Veselības ministrija
22-TA-3040
Grozījumi Ministru kabineta 2001. gada 3. aprīļa noteikumos Nr. 152 "Darbnespējas lapu izsniegšanas un anulēšanas kārtība"
Diskusija/apspriede
14.10.2022. - 02.11.2022.
Veselības ministrija
23-TA-258
Grozījums Ministru kabineta 2017. gada 28. novembra noteikumos Nr. 692 "Peldvietas izveidošanas, uzturēšanas un ūdens kvalitātes pārvaldības kārtība"
Diskusija/apspriede
01.03.2023. - 17.03.2023.
Veselības ministrija
23-TA-733
Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 20. janvāra noteikumos Nr. 60 "Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām"
Diskusija/apspriede
14.04.2023. - 02.05.2023.
Veselības ministrija
23-TA-502
Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 4. aprīļa noteikumos Nr. 265 "Medicīnisko dokumentu lietvedības kārtība"
Diskusija/apspriede
14.04.2023. - 28.04.2023.
Veselības ministrija
22-TA-3199
Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 30. marta noteikumos Nr. 300 "Noteikumi par akcīzes nodokļa deklarācijas veidlapām un to aizpildīšanas kārtību"
Publiskā apspriešana
06.12.2022. - 19.12.2022.
Finanšu ministrija
22-TA-3196
Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā
Publiskā apspriešana
05.12.2022. - 26.12.2022.
Finanšu ministrija
22-TA-3313
Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 13. aprīļa noteikumos Nr. 352 "Eļļas augu un šķiedraugu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi"
Publiskā apspriešana
06.12.2022. - 20.12.2022.
Zemkopības ministrija
22-TA-3135
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Akvakultūra, kas nodrošina vides pakalpojumus"
Publiskā apspriešana
13.12.2022. - 27.12.2022.
Zemkopības ministrija
22-TA-3688
Resocializācijas politikas pamatnostādņu 2022.-2027. gadam īstenošanas plāns 2022.-2024. gadam
Publiskā apspriešana
14.12.2022. - 02.01.2023.
Tieslietu ministrija
22-TA-3652
Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju"
Publiskā apspriešana
13.12.2022. - 11.01.2023.
Ekonomikas ministrija
22-TA-3669
Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums
Publiskā apspriešana
13.12.2022. - 11.01.2023.
Ekonomikas ministrija
22-TA-1941
Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 17. marta noteikumos Nr. 145 "Prasības mazumtirdzniecības uzņēmumiem, kas piegādā mājputnu olas vai ziedo dzīvnieku izcelsmes pārtiku"
Publiskā apspriešana
13.12.2022. - 27.12.2022.
Zemkopības ministrija
22-TA-3194
Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 12. augusta noteikumos Nr. 461 "Prasības pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanas, darbības, uzraudzības un kontroles kārtība"
Publiskā apspriešana
14.12.2022. - 28.12.2022.
Zemkopības ministrija
22-TA-2776
Grozījums Ieroču aprites likumā
Publiskā apspriešana
05.12.2022. - 19.12.2022.
Aizsardzības ministrija
22-TA-3272
Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 30. augusta noteikumos Nr. 662 "Akcīzes preču aprites kārtība"
Publiskā apspriešana
14.12.2022. - 27.12.2022.
Finanšu ministrija
22-TA-3596
Plāns "Pasākumu programma laba jūras vides stāvokļa panākšanai 2022.-2027. gadā" 
Publiskā apspriešana
13.12.2022. - 02.01.2023.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
22-TA-3674
Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumos Nr. 1524 "Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai"
Publiskā apspriešana
14.12.2022. - 29.12.2022.
Zemkopības ministrija
22-TA-3705
Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027. gadam 4.3.6. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļauto cilvēku, tostarp vistrūcīgāko un bērnu, sociālo integrāciju" 4.3.6.3. pasākuma "Atbalsts bērniem ar smagu diagnozi vai funkcionāliem traucējumiem, iespējamu vai esošu invaliditāti un viņu ģimenes locekļiem" īstenošanas noteikumi
Publiskā apspriešana
14.12.2022. - 30.12.2022.
Labklājības ministrija
22-TA-3598
Grozījums Ministru kabineta 2013. gada 3. septembra noteikumos Nr. 739 "Ieslodzījuma vietu pārvaldes maksas pakalpojumu cenrādis"
Publiskā apspriešana
04.01.2023. - 18.01.2023.
Tieslietu ministrija
22-TA-3815
Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem
Publiskā apspriešana
30.12.2022. - 13.01.2023.
Zemkopības ministrija