Sabiedrības līdzdalība

Projekta ID/ Uzdevuma numurs
Tiesību akta/ diskusiju dokumenta nosaukums
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 11. februāra noteikumos Nr. 103 "Noteikumi par atbalsta programmu viena dzīvokļa dzīvojamo māju atjaunošanai un energoefektivitātes paaugstināšanai""
Līdzdalības veids
Publiskā apspriešana
Sākotnēji identificētās problēmas apraksts
-
Mērķa apraksts
Noteikumu projekta mērķis:
-novirzīt viena dzīvokļa dzīvojamo māju atjaunošanai un energoefektivitātes paaugstināšanai valsts budžeta finansējumu 3 269 229 euro apmērā;
-svītrot nosacījumu, ka energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai (vienam vai vairākiem pasākumiem) obligāti jāpiesaista kredītiestādes aizdevums;
-svītrot atbalsta saņēmējam noteiktos nosacījumus par bērnu skaitu, kā arī administratīvo teritoriju ierobežojumus;
-noteikt, ka atbalsta saņēmējs, līdz ar pieteikumu tehniskās palīdzības un granta saņemšanai, akciju sabiedrībā "Attīstības finanšu institūcija Altum" iesniedz arī sākotnējo ēkas energoefektivitātes novērtējumu;
-veikt tehniskus grozījumus.
Politikas jomas
Enerģētika; Mājokļu politika
Teritorija
Latvija
Norises laiks
29.11.2021. - 13.12.2021.
Informācija
Atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 “Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 7.4.1 apakšpunktam, sabiedrībai ir dota iespēja rakstiski sniegt viedokli par likumprojektu tā saskaņošanas stadijā.
Fiziskās personas
  • Viena dzīvokļa dzīvojamo māju īpašnieki
Skaidrojums un ietekme
Atbalsts tiks sniegts viena dzīvokļa dzīvojamo māju īpašniekiem, kuru sniedz granta, tehniskās palīdzības tehniskās dokumentācijas izstrādei veidā.
Juridiskās personas
Sagatavoja
Iveta Muceniece (EM)
Atbildīgā persona
Edijs Šaicāns (EM)
Izsludināšanas datums
29.11.2021. 22:52

Iesniegtie iebildumi / priekšlikumi

Iebilduma / priekšlikuma iesniedzējs
Iebilduma / priekšlikuma būtība
Iesniegts