Sabiedrības līdzdalība

Projekta ID/ Uzdevuma numurs
Tiesību akta/ diskusiju dokumenta nosaukums
Likumprojekts "Grozījumi Autopārvadājumu likumā"
Līdzdalības veids
Publiskā apspriešana
Sākotnēji identificētās problēmas apraksts
-
Mērķa apraksts
-
Politikas jomas
Autosatiksmes politika
Teritorija
-
Norises laiks
16.09.2021. - 23.09.2021.
Informācija
Tiem uzņēmumiem, kuri vēlēsies veikt starptautiskos pārvadājumus un kuri izmanto mehāniskos transportlīdzekļus vai transportlīdzekļu apvienojumus, kuri paredzēti tikai kravu pārvadājumiem un kuru pieļaujamā pilnā masa pārsniedz 2,5 tonnas, bet ne 3,5 tonnas, būs jāveic maksājums par Eiropas Kopienas atļaujas kopiju  atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 18.decembra noteikumiem Nr.848 „Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Autotransporta direkcija” maksas pakalpojumu cenrādis”.
Fiziskās personas
Juridiskās personas
  • visi uzņēmumi
Skaidrojums un ietekme
Uzņēmumi, kas izmanto N kategorijas transportlīdzekļus un to sastāvus, kuri paredzēti tikai kravu pārvadājumiem un kuru pieļaujamā pilnā masa ir no 2,5 tonnām līdz 3,5 tonnām. Citās Eiropas Savienības dalībvalstīs reģistrēti autopārvadājumu uzņēmumi, kuri nosūta transportlīdzekļa vadītāju uz Latviju. Latvijā reģistrēti uzņēmumi, kuri veic starptautiskos autopārvadājumus un nosūta  transportlīdzekļu vadītājus darbā uz citu Eiropas Savienības dalībvalsti. Nosūtītie transportlīdzekļu vadītāji un kompetentās institūcijas.
Komersanti, kas veic pasažieru komercpārvadājumus ar autobusiem, taksometriem un vieglajiem automobiļiem, pašvaldības, plānošanas reģioni un Autotransporta direkcija.
Nozare
Transports un uzglabāšana
Nozaru ietekmes apraksts
Likumprojekts ietekmēs uzņēmumus, kuri izmanto mehāniskos transportlīdzekļus vai transportlīdzekļu apvienojumus, kuri paredzēti tikai kravu pārvadājumiem un kuru pieļaujamā pilnā masa pārsniedz 2,5 tonnas, bet ne 3,5 tonnas un veic starptautiskos pārvadājumus.
Lai veiktu starptautiskos kravas komercpārvadājumus, turpmāk atbilstoši Regulā Nr. 1055/2020 noteiktajam pārvadātājiem būs nepieciešams saņemt Eiropas Kopienas atļauju un N kategorijas transportlīdzekļiem un to sastāviem ar pilno masu no 2,5 tonnām līdz 3,5 tonnām būs nepieciešams saņemt Eiropas kopienas atļaujas kopiju.
Lai vienādotu prasības ar starptautisko regulējumu, tiek noteikts, ka kravas komercpārvadājumu veikšanai Latvijas teritorijā licences kartīte ir nepieciešama N kategorijas transportlīdzeklim vai N kategorijas transportlīdzeklim apvienojumā ar piekabi vai puspiekabi, kura pilna masa pārsniedz 2,5 tonnas, atsakoties no mazāku N kategorijas transportlīdzekļu vai apvienojumu licencēšanas, ņemot vērā, ka Latvijas teritorijā kravas pārvadājumu ietekme uz tirgu ar transportlīdzekļiem zem 2,5 tonnām ir niecīga, uz šo brīdi darbībā esot vienīgi 35 licences kartītēm minētajiem transportlīdzekļiem.
Likumprojekts nosaka pienākumu pārvadātājam līdz nosūtījuma laikposma sākumam sagatavot un iesniegt nosūtīšanas deklarāciju tai ES dalībvalstij, uz kuru transportlīdzekļa vadītājs tiek nosūtīts, izmantojot daudzvalodu standarta veidlapu publiskajā saskarnē, kas ir savienota ar IMI atbilstoši IMI regulai.
Tāpat likumprojekts paredz pienākumu Valsts darba inspekcijai kā kompetentajai iestādei nosūtīt prasījumu pārvadātājam iesniegt nepieciešamos dokumentus pārbaudei dalībvalstu savstarpējās palīdzības ietvaros.
Likumprojekts tiek papildināts ar administratīvo atbildību par transportlīdzekļu vadītāju nosūtīšanas noteikumu pārkāpšanu, tādējādi veidojot jaunus kontroles pienākumus Valsts policijai un Valsts darba inspekcijai kā kontrolējošajai institūcijai.

Likumprojekts ietekmēs  komersantus, kas veic pasažieru komercpārvadājumus ar autobusiem (šobrīd RP SIA “Rīgas satiksme”) saņemt licences kartītes VSIA “Autotransporta direkcija”, kuras izsniedz elektroniski ar ierakstu Autopārvadātāju datu bāzē.
Godīgas konkurences nodrošināšanai likumprojekts pozitīvi ietekmēs komersantus, kas sniedz pasažieru komercpārvadājumus starptautiskās lidosta “Rīga” publiski pieejamā teritorijā ar ierobežotu piekļuvi, jo paredzēts konkrēts aizliegums citiem autovadītājiem, kura transportlīdzeklim nav izsniegta speciālā licences kartīte piedāvāt pakalpojumu. Tāpat Likumprojekts pastiprina administratīvos sodus par pasažieru komercpārvadājumu veikšanu bez speciālās atļaujas (licences) un licences kartītes kā arī par tāda transportlīdzekļa izmantošanu kas ir aprīkots ar likumā noteiktajiem aprīkojuma elementiem, bet kurš nav licencēts.
Likumprojekts samazina administratīvo slogu pašvaldībām un plānošanas reģionam attiecībā uz pasākumiem, kad tiek pārbaudīta transportlīdzekļa tehniskā apskate pirms licences kartītes izsniegšanas.
 
Sagatavoja
Inga Lukjanoviča (SAM)
Atbildīgā persona
Ilonda Stepanova (SAM)
Izsludināšanas datums
17.09.2021. 13:37

Iesniegtie iebildumi / priekšlikumi

Iebilduma / priekšlikuma iesniedzējs
Iebilduma / priekšlikuma būtība
Iesniegts