Sabiedrības līdzdalība

Projekta ID/ Uzdevuma numurs
Tiesību akta/ diskusiju dokumenta nosaukums
Likumprojekts "Grozījumi Autopārvadājumu likumā"
Līdzdalības veids
Publiskā apspriešana
Sākotnēji identificētās problēmas apraksts
Likumprojekts paredz:
nodrošināt nacionālā regulējuma atbilstību Eiropas Savienības normatīvajam 
precizējot un papildināt likuma normas saistībā ar pasažieru pārvadājumiem ar autobusu; administratīvo atbildību pasažieru komercpārvadājumos ar taksometru vai vieglo automobili un tīmekļvietnes vai mobilās lietotnes pakalpojumiem;
pasažieru pārvadājumiem pēc pieprasījuma; veikt izmaiņas autopārvadātāju profesionālās darbības veikšanas nosacījumos; Par transportlīdzekļa vadītāja nosūtīšanu, veicot starptautiskos autopārvadājumus.

 
Mērķa apraksts
Likumprojekta mērķis ir nodrošināt  nacionālā regulējuma atbilstību Eiropas Savienības normatīvajam regulējumam, definēt pasažieru pārvadājumus pēc pieprasījuma;
no 2023.gada 1.janvāra atcelt deleģējumu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu pasažieru komercpārvadājumiem ar autobusiem valstspilsētu teritorijās;
precizēt atsevišķas normas pasažieru komercpārvadājumos ar taksometru un vieglo automobili, autopārvadātāju profesionālās darbības veikšanas nosacījumos, tostarp nosakot jaunas soda sankcijas par noteikto prasību neievērošanu.
Politikas jomas
Autosatiksmes politika
Teritorija
-
Norises laiks
13.09.2021. - 27.09.2021.
Informācija
Atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 “Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 7.4.1 apakšpunktam sabiedrībai ir dota iespēja rakstiski sniegt viedokli par likumprojektu tā saskaņošanas stadijā.
Fiziskās personas
Juridiskās personas
Skaidrojums un ietekme
-
Sagatavoja
Inga Lukjanoviča (SAM)
Atbildīgā persona
Ilonda Stepanova (SAM)
Izsludināšanas datums
13.09.2021. 11:25

Iesniegtie iebildumi / priekšlikumi

Iebilduma / priekšlikuma iesniedzējs
Iebilduma / priekšlikuma būtība
Iesniegts