Sabiedrības līdzdalība

Projekta ID/ Uzdevuma numurs
Tiesību akta/ diskusiju dokumenta nosaukums
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 7. janvāra noteikumos Nr. 26 "Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli"
Līdzdalības veids
Publiskā apspriešana
Sākotnēji identificētās problēmas apraksts
Ar 2021. gada 7. janvāri stājās spēkā „Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli”, kopš noteikumu stāšanās spēkā ir saņemta informācija no VSIA “Latvijas Valsts ceļi” par nepieciešamību veikt precizējumus noteikumos, šī iemesla izstrādāts noteikumu grozījumu projekts.
Mērķa apraksts
Projekta mērķis ir precizēt noteikumos noteiktās definīcijas, prasības un termiņus, lai nodrošinātu autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu veikšanu un novērstu neskaidrības un neprecizitātes, kas izriet no spēkā esošās noteikumu redakcijas.
Politikas jomas
Autosatiksmes politika; Transporta politika
Teritorija
Visa Latvijas teritorija
Norises laiks
23.09.2021. - 06.10.2021.
Informācija
-
Fiziskās personas
Juridiskās personas
  • Autoceļu īpašnieki un pārvaldītāji
Skaidrojums un ietekme
-
Sagatavoja
Klāvs Grieze (SAM)
Atbildīgā persona
Ilonda Stepanova (SAM)
Izsludināšanas datums
23.09.2021. 13:47

Iesniegtie iebildumi / priekšlikumi

Iebilduma / priekšlikuma iesniedzējs
Iebilduma / priekšlikuma būtība
Iesniegts